Projekty badawcze

Od powierzchni międzyfazowej do oddziaływań między polimerami zawierającymi krzem a włóknistym węglem: Kompleksowe badania otrzymywania nanokompozytów typu włóknisty węgiel/węglik

Kierownik projektu: Mgr inż. Krystian Sokołowski

Czas realizacji: 2020-2022

Nanocząstki lipidowe z dodatkiem peptydów antybakteryjnych jako alternatywna metoda leczenia infekcji bakteryjnych

Czas realizacji: 2019-2022

NCN Preludium: 2018/29/N/ST5/01543

Przygotowanie i modyfikacja kompozytów polimerowych jako rusztowań do hodowli komórek hMSCs w warunkach in vitro wspomagających ich różnicowanie w kierunku tkanki chrzęstnej i kostnej

Czas realizacji: 2017-2021

Celem zadania realizowanego w ramach konsorcjum BioMiStem, gdzie AGH jest partnerem a UJ Liderem projektu, jest opracowanie i charakterystyka wielofunkcyjnych materiałów kompozytowych opartych o hydrożele polimerowe, przeznaczonych na biologicznie aktywne podłoża do hodowli hMSCs w warunkach  in vitro, stymulujące ich różnicowanie  w kierunku tkanki chrzęstnej i kostnej - projekt STRATEGMED 3/303570/7/NCBR/2017 finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wielofunkcyjne cementy kostne w oparciu o poliuretanosacharydy z kontrolowaną temperaturą sieciowania

Czas realizacji: 2017-2022

NCN Sonata BIS: 2016/22/E/ST8/00048

Mikrosfery polimerowe jako nośniki komórek w inżynierii tkankowej „bottom-up"

Kierownik projektu: Mgr inż. Konrad Kwiecień

Czas realizacji: 2017-2021

NCN Sonata: 2016/21/D/ST8/01685