Projekty badawcze

Kompozytowe materiały hybrydowe o właściwościach osteokonduktywnych i osteoindyktywnych do regeneracji tkanki kostnej

Czas realizacji: 2010-2013

Badanie biozgodności nanorurek węglowych oraz ich wpływ na procesy naprawcze tkanek

Czas realizacji: 2010-2013