Dr hab. inż. Ewa Stodolak - Zych, prof. AGH

E-mail
stodolak@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3, pok. 204a
Telefon
+48 12 617 34 41

ORCID0000-0002-8935-4811
Scopus41262446700
PBN901138
Publikacjehttps://bpp.agh.edu.pl/autor/stodolak-zych-ewa-05323

Adres strony domowejhttp://home.agh.edu.pl/~stodolak/

Przebieg ścieżki zawodowej

 • Habilitacja - dyscyplina Inżynieria Materiałowa, WIMIC AGH (2018)
 • Doktorat - kierunek Inżynieria Materiałowa, WIMIC AGH (2007)
 • Inżynier, kierunek Technologia Chemiczna, WIMIC AGH (2004)
 • Magister, kierunek Chemia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii (2002)

Zatrudnienie

 • Od października 2019 – profesor uczelni
 • 2009-2019 – adiunkt
 • 2007-2009 – asystent

Katedra Biomateriałów i Kompozytów, WIMiC

Zainteresowania naukowe

polimerowe i (nano)kompozytowe materiały membranowe, wytwarzanie i charakterystyka nanokompozytów, biomedyczne zastosowanie membran, nanokompozytów, włókien węglowych i ich pochodnych, badania in vitro i in vivo biomateriałów

Staże

 • Instytut Włókiennictwa w Łodzi (2019)
 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi (2015)
 • Uniwersytet w Twente – Enschende, Holandia (University of Twente, 2010)
 • Uniwersytet w Calabrii (UNICAL), Włochy (University of Calabria, 2010)
 • Uniwersytet Saragossa w Hiszpanii (University of Zaragoza, 2007)
 • Instytut Fizjologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (2005)

Nagrody i wyróżnienia

 • 8 Nagród Rektora AGH za osiągnięcia naukowe (Zespołowe Nagrody I, II lub III stopnia przyznawane corocznie)
 • Stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW w latach 2012-2015
 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej START dla wybitnych młodych uczonych, 2009
 • Stypendium Małopolskiego Funduszu im Stanisława Pigonia w latach 2003-2007

Członkostwo w towarzystwach naukowych i inne pełnione funkcje

 • Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dyscyplina: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (od 2019 roku)
 • Członek Kolegium Wydziałowego (od 2020 roku)
 • Członek Rady Dyscypliny Inżynierii Biomedycznej AGH (od 2019)
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów od roku 1999 (od 2015 roku Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PSB),
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Ceramicznego od roku 2011,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Węglowego w latach 2009-2012,

Dydaktyka

 • promotorstwo 2 prac doktorskich, 37 prac dyplomowych magisterskich i 51 prac dyplomowych inżynierskich
 • prowadzone przedmioty:
  Podstawy biotechnologii (seminarium, WIMIC, od 2006)
  Implanty i sztuczne narządy (wykład, laboratorium, projekt, WIEAiIB, od 2009)
  Bionanokompozyty (seminarium, laboratorium, WIMIC, od 2010)
  Kompozyty ze źródeł naturalnych i ich recykling (seminarium, WIMIC, od 2016)
  Designing and manufacturing of biomaterials (laboratory, WIEAiIB, od 2017)
  Seminarium specjalistyczne (seminarium, WIMIC, od 2017)
  Seminarium dyplomowe (seminarium, WIEAiIB, od 2017)
  Membrany i techniki rozdziału (wykład, seminarium, WIMIC 2010-2012)
  Sztuczne narządy (wykład, seminarium, WIMiC, 2016-2017)

Aktualne i zrealizowane projekty

 • UMO-2018/31/B/ST8/02418 Wpływ hybrydowych struktur węglowych na proces regeneracji tkanki chrzęstnej/kostnej (2019-2022), konsorcjum – kierownik ze strony AGH
 • UMO-2015/19/B/ST8/02594 Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych (2016-2019), konsorcjum – kierownik ze strony AGH
 • UMO-2012/07/B/ST8/03378 Biodegradowalne, hybrydowe struktury z kwasu hialuronowego otrzymane metodą elektroprzędzenia zawierające aktywne modyfikatory (2014-2017), konsorcjum – kierownik ze strony AGH
 • N R08-0032-10 Wytwarzanie biodegradowalnych, hybrydowych kompozytów na bazie nanowłókien laktydowych i alginianowych włókien nanokompozytowych do zastosowań medycznych (czas trwania projektu 2013-2015) wykonawca
 • N N508487638 Wytwarzanie włókien z nanokompozytu poliakrylonitrylu i otrzymywanie na ich bazie warstwowych, resorbowalnych biomateriałów węglowo-polimerowych (czas realizacji 2011-2014) wykonawca
 • N N302 632140 Wykorzystanie kateterów polikaprolaktonu do laparoskopowego przenoszenia świeżych lub kriokonerwowanych zarodków świni (czas trwania 2010-2013) wykonawca
 • N N507401939 Osteokonduktywne i osteoinduktywne kompozytowe materiały hybrydowe dla celów medycyny regeneracyjnej (czas trwania projektu 2010-2013) kierownik
 • N R08 0017 06 Wytwarzanie nowej generacji biodegradowalnych kopoliestrów chityny, otrzymywanie z nich włókien nanokompozytowych oraz biokompozytów do celów implantacyjnych (2009-2012) wykonawca
 • N N507 370735 Badania nanokompozytów z cząstkami ceramicznymi technikami spektroskopii oscylacyjnej (2008-2011) wykonawca
 • N R08 043 03 Wytwarzanie włókien alginianowych z aktywnymi nanododatkami i otrzymywanie z ich udziałem porowatych biokompozytów polimerowych (2008-2010) wykonawca
 • N N508 049 322 Wytwarzanie włókien z nanokompozytu polialkoholu winylowego i otrzymywanie na ich bazie resorbowalnych biomateriałów polimerowych (2007-2010), wykonawca
 • N N518 028 32 1769 Badania nad opracowaniem implantów dla okulistyki przeznaczonych do leczenia metodą skleroktomii głębokiej (2006-2009), wykonawca

Wybrane wypromowane prace dyplomowe

 1. Opracowanie powłoki o właściwościach antybakteryjnych celem modyfikacji filtrów do oczyszczania wody, praca magisterska we współpracy z Instytutem Włókiennictwa, WIMIC 2020
 2. Badanie zjawiska glisteningu w hydrofobowych i hydrofilowych soczewkach wewnątrz gałkowych, praca inżynierska we współpracy z Szpitalem Wojskowym w Krakowie, WIMIC 2020
 3. Modyfikowane włókna elektroprzędzone mimikujące kolagen zrębu rogówki, praca inżynierska, WIEAiIB 2020
 4. Możliwości modyfikacji filamentów polimerowych wykorzystywanych w metodach szybkiego prototypowania (FDM), praca magisterska, WIMIC 2019
 5. Modelowe matryce zewnątrzkomórkowe - otrzymywanie i właściwości, praca magisterska, WIEAiIB 2020
 6. Analiza porównawcza wpływu metod rehabilitacji: promieniowania magnetycznego i terapii laserowej na trwałość biomateriałów i implantów medycznych, praca magisterska we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, WIEAiIB 2019
 7. Włókniste membrany polimerowe jako nośniki leków, praca magisterska, I nagroda PTIB, WIEAiIB 2018
 8. Włókniste membrany na bazie poliaktydu jako substytuty skóry, praca magisterska wyróżniona, WIMIC 2018
 9. Zróżnicowanie dobowej dawki insuliny bazalnej w zależności od wieku i wyrównania metabolicznego u osób dorosłych z cukrzycą typu 1, leczonych za pomocą osobistej pompy insulinowej, praca inzyneirska we współpracy z Wydziałem Lekarskim CMUJ, 2017
 10. Stopień degradacji w warunkach in vitro soczewek wewnątrzgałkowych (IOL), praca inżynierska we współpracy z Szpitalem Wojskowym w Krakowie, WIMIC 2015
 11. Dobór warunków pracy bioreaktora przeznaczonego do hodowli komórkowych w warunkach dynamicznych, praca inżynierska, WIEAiIB 2013
 12. Implanty typu space maker modyfikowane nanocząstkami ceramicznymi, praca magisterska, WIEAiIB 2012