Doktoraty

Materiały poliuretanowe modyfikowane cząstkami magentycznymi do zastosowań biomedycznych

Promotor: Dr hab. inż. K. Pielichowska, Prof. AGH

Doktorant: Mgr inż. Aleksandra Lach

Modyfikowane hydrożele polimerowe do zastosowań w inżynierii tkanki chrzęstnej

Promotor: Dr hab. inż. K. Pielichowska, Prof. AGH

Doktorant: Mgr inż. Natalia Złocista-Szewczyk

Nanokompozyty węglowe o budowie hierarchicznej

Promotor: Dr hab. inż. A. Frączek - Szczypta, Prof. AGH

Doktorant: Mgr inż. Marcel Zambrzycki

Porowate materiały węglowe domieszkowane związkami krzemu pochodzącymi z prekursorów krzemoorganicznych

Promotor: Dr hab. inż. Aneta Frączek-Szczypta, prof. AGH

Doktorant: Mgr inż. Krystian Sokołowski

Wielofunkcyjne wypełnienia ubytków tkanki kostnej w oparciu o poliuretanosacharydy modyfikowane materiałami fazowo-zmiennymi i ceramiką bioaktywną

Promotor: Dr hab. inż. K. Pielichowska, Prof. AGH

Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Szatkowski

Doktorant: Mgr inż. Klaudia Ordon