Doktoraty

Nanokompozyty węglowe o budowie hierarchicznej

Promotor: Dr inż. hab. A. Frączek - Szczypta

Doktorant: Mgr inż. Marcel Zambrzycki

Tworzywa acetalowe modyfikowane hybrydowymi układami nieorganiczno-organicznymi w oparciu o hydroksyapatyt

Promotor: Dr inż. hab. K. Pielichowska

Doktorant: Mgr inż. Klaudia Król - Morkisz

Polimerowe implanty do regeneracji tkanki chrzęstno-kostnej otrzymywane metodą druku 3D

Promotor: Prof. dr hab. inż. J. Laska

Doktorant: Mgr inż. Jakub Marchewka

Materiały polimerowe o wysokiej odporności mechanicznej i termicznej

Promotor: Prof. dr hab. inż. J. Laska

Doktorant: Mgr inż. Łukasz Kantor

Hydrożelowe materiały dwufazowe do leczenia ubytków kostno-chrzęstnych uzyskiwane metodą mineralizacji enzymatycznej

Promotor: Prof. dr hab. inż. E. Pamuła

Doktorant: Mgr inż. Krzysztof Pietryga