Współpraca z zagranicznymi jednostkami badawczymi

Współpraca z krajowymi jednostkami badawczymi

 • Katedra Immunologii, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków;
 • Zakład Cytobiologii i Histochemii, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków;
 • Zakład Immunobiologii Ewolucyjnej, Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków;
 • Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków;
 • Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Balice;
 • Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny, Lublin;
 • Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej, Wrocław;
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Akademii Medycznej, Wrocław;
 • Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław;
 • I Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej, Katedra i Zakład Patomorfologii, Śląska Akademia Medyczna, Katowice
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Śląska Akademia Medyczna, Katowice;
 • Katedra Technologii Materiałowych i Wzornictwa tekstyliów, Politechnika Łódzka;
 • Katedra l Klinika Ortopedyczna, I Zakład Radiologii Klinicznej, Akademia Medyczna, Warszawa;
 • Klinika Laryngologii SAM, Zabrze.