Prace dyplomowe

Wpływ funkcjonalizowanego hydroksyapatytu na właściwości termiczne i kinetykę degradacji kompozytów poliacetalowych

Opiekun: Dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH

Student: Krzysztof Walasek

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMiC

Wpływ obróbki powierzchni mikro-i nanowłókien węglowych na właściwości kompozytów na bazie preceramów

Opiekun: Dr hab. inż. Aneta Frączek-Szczypta, prof. AGH

Student: Izabela Pszczoła

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMiC

Hierarchiczne podłoża włókniste o podniesionej bioaktywności wspomagające proces regeneracji tkanki chrzęstnej i kostnej

Opiekun: Dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH

Student: Krzysztof Walczak

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMiC

Degradowalne wyroby cienkościenne - dobór materiałów i możliwości kształtowania

Opiekun: Dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH

Student: Natalia Zychowicz

Typ pracy: inżynierska

Materiały kompozytowe stosowane w kardiochirurgii

Opiekun: Dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH

Student: Agnieszka Nowak

Typ pracy: inżynierska

Badanie właściwości powierzchniowych kompozytów polimerowych

Opiekun: Dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH

Student: Przemysław Bartosz

Typ pracy: inżynierska

Polimerowe nośniki substancji biologicznie aktywnych

Opiekun: Dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik

Student: Martyna Byrska

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMiC