Grupa

Kierownik grupy badawczej

Dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH

Tel: +48 12 617 22 39
A3, pokój 207

Członkowie grupy badawczej

Dr inż. Beata Macherzyńska

Tel: +48 12 617 25 91
A3, pokój 226a

Dr inż. Anna Morawska-Chochół

Tel: +48 12 617 37 59
A3, pokój 225

Dr inż. Katarzyna Nowicka

Tel: +48 12 617 52 06
A3, pokój 203a

Dr inż. Wojciech Piekarczyk

Tel: +48 12 617 25 91
A3, pokój 226a

Dr inż. Piotr Szatkowski

Tel: +48 12 617 56 43
A3, pokój 204

Dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik

Tel: +48 12 617 37 59
A3, pokój 225

Mgr inż. Martyna Hunger

A3, pokój 507

Mgr inż. Klaudia Ordon

A3, pokój 507

Mgr inż. Natalia Paprota

A3, pokój 507

Mgr inż. Katarzyna Suchorowiec

A3, pokój 507

Mgr inż. Martyna Szatkowska

A3, pokój 507

Mgr inż. Monika Szlachta

A3, pokój 507

Mgr inż. Natalia Złocista-Szewczyk

A3, pokój 507

Badania

Badania naukowe w obrębie naszej grupy badawczej prowadzone są w dwóch głównych obszarach tematycznych. Pierwszy z nich związany jest z badaniami nad opracowaniem nowych wielofunkcyjnych materiałów polimerowych dla potencjalnych zastosowań biomedycznych, w szczególności dla potrzeb ortopedii. Drugi obszar tematyczny obejmuje badania nanokompozytów i kompozytów polimerowych do różnego rodzaju zastosowań, w tym konstrukcyjnych oraz do akumulacji energii cieplnej.

Tematyka badawcza

• Nanokompozyty i kompozyty polimerowe do regeneracji i rekonstrukcji tkanki kostnej i chrzęstnej
• Akrylanowe i poliuretanowe wielofunkcyjne cementy kostne z kontrolowaną temperaturą sieciowania
• Funkcjonalizacja chemiczna nanocząstek nieorganicznych polimerami
• Hydrożele polimerowe do regeneracji tkanki chrzęstnej
• Polimerowe materiały fazowo-zmienne do akumulacji energii cieplnej
• Synteza materiałów poliuretanowych modyfikowanych polimerami pochodzenia naturalnego
• Materiały poliuretanowe o właściwościach samoleczących
• Nanokompozyty poliacetalowe
• Badania stabilności termicznej i procesów degradacji termicznej materiałów polimerowych
• Badanie właściwości termicznych i procesów krystalizacji polimerów
• Analiza termiczna polimerów (DSC, TGA)
• Badanie właściwości mechanicznych materiałów polimerowych metodami DMA oraz ultradźwiękowymi

Aktualnie realizowane projekty badawcze

  • NCN Sonata BIS: 2016/22/E/ST8/00048 (2017-2022) Wielofunkcyjne cementy kostne w oparciu o poliuretanosacharydy z kontrolowaną temperaturą sieciowania" (Kierownik – Kinga Pielichowska)
  • STRATEGMED3/303570/7/NCBR/2017 (2017-2021) Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi NCBiR w konsorcjum (AGH Partner) 

Projekty badawcze zakończone

  • NCN OPUS: 2016/21/B/ST8/00449 (2017-2020) Nanokompozyty poliacetalowe zawierające hybrydowy nieorganiczno-organiczny napełniacz na bazie hydroksyapatytu do potencjalnych zastosowań biomedycznych (Kierownik – Kinga Pielichowska)
  • NCN OPUS: 2011/03/B/ST8/05255 (2012-2015) Nanokompozyty poliuretanowe zawierające grafen do akumulacji energii cieplnej (Kierownik – Kinga Pielichowska)
  • NCN Preludium: 2013/09/N/ST8/02010 (2014-2016) Metodyka i badanie właściwości sprężystych materiałów anioztropowych metodą ultradźwiękową (Kierownik – Wojciech Piekarczyk)
  • NCN Preludium: 2012/05/N/ST8/03403 (2013-2015) Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów poliuretanowych o właściwościach samoregenerujących zawierających włókna węglowe (Kierownik – Piotr Szatkowski)
  • MNiSW PolPost-Doc II: PBZ/MEiN/01/2006/15 (2006-2011) Nanokompozyty polioksymetylenu (POM) zawierające hydroksyapatyt dla zastosowań biomedycznych (Kierownik – Kinga Pielichowska)

Publikacje

Wybrane publikacje i rozdziały w monografiach

• M. Szlachta, K. Ordon, K. Nowicka, K. Pielichowska, Thermal properties of polyurethane‑based composites modified with chitosan for biomedical applications, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, DOI: 10.1007/s10973-020-09283-w
• M. Ziąbka, M. Dziadek, K. Pielichowska, Surface and Structural Properties of Medical Acrylonitrile Butadiene Styrene Modified with Silver Nanoparticles, Polymers, 2020, DOI: 10.3390/polym12010197
• K. Ordon, M. Szlachta, P. Szatkowski, K. Pielichowska, Examining the effect of starch and hydroxyapatite crosslinking on the thermal properties of polyurethane-based biomaterials, Thermochimica Acta, 2019, 682, 178414
• K. Król-Morkisz, K. Pielichowska, Thermal decomposition of polymer nanocomposites with functionalized nanoparticles, in Polymer Composites with Functionalized Nanoparticles, Ed. K. Pielichowski, T. Majka, Elsevier, 2019
• M. Kuźnia, A. Magiera, K. Pielichowska, M. Ziąbka, A. Benko, P. Szatkowski, W. Jerzak, Fluidized bed combustion fly ash as filler in composite polyurethane materials, Waste management, 2019, 92, 115-123.
• K. Pielichowska, K. Nowicka, Analysis of nanomaterials by thermoanalytical methods, Thermochimica Acta, 2019, 675, 140-163.
• P. Król, B. Król, K. Pielichowska, M. Kedzierski, Polyurethane cationomer films as ecological membranes for building industry, Progress in Organic Coatings, 2019, 130, 83-92.
• P. Król, Ł. Uram, B. Król, K. Pielichowska, M. Walczak, Study of chemical, physico-mechanical and biological properties of 4,4′-methylenebis(cyclohexyl isocyanate)-based polyurethane films, Materials Science & Engineering C 93 (2018) 483–494.
• K. Pielichowski, K. Pielichowska, Polymer nanocomposiyes, Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, Ed. S. Vyazovkin, N. Koga, Ch. Schick, Elsevier, 2017
• P. Szatkowski, K. Pielichowska, S. Błażewicz, Mechanical and thermal properties of carbon-nanotube-reinforced self-healing polyurethanes, Journal of Materials Science, 2017, 52, 12221–12234.
• B. Król, K. Pielichowska, P. Król, P. Chmielarz, Polyurethane cationomers modified by polysiloxanes, Polymers for Advanced Technologies, 2017, 28, 1366-1374.
• K . Pielichowska, J. Bieda, P. Szatkowski, 2016, Polyurethane/graphene composites for thermal energy storage, Renewable Energy, 91, 456–465.
• K. Pielichowska, M. Nowak, P. Szatkowski, B. Macherzyńska, 2016, The influence of chain extender on properties of polyurethane-based phase change materials modified with graphene, Applied Energy, 162, 1024–1033.
• K. Król, B. Macherzyńska, K. Pielichowska, Acrylic bone cements modified with poly(ethylene glycol)-based biocompatible phase-change materials, Journal of Applied Polymer Science, 2016, 133, 43898.
• K. Pielichowska, K. Król, T. M. Majka, 2016, Polyoxymethylene-copolymer based nanocomposites with PEG-grafted hydroxyapatite, Thermochimica Acta, 633, 98–107.
• K. Król, K. Pielichowska, 2016, Modification of acrylic bone cements by poly(ethylene glycol) with different molecular weight, Polymers for Advanced Technologies, 2016, 27, 1284–1293.
• K. Pielichowska, "Polyacetals" in "Second Edition of the Handbook of Thermoplastics", Ed. O.Olabisi, K. Adewale, CRC Press, 2015
• K. Pielichowska, Preparation and characterisation of polyoxymethylene nanocomposites, in "Manufacturing of Nanocomposites with Engineering Plastics", edited by V. Mittal, Woodhead-Elsevier, 2015
• K. Pielichowska, 2015, Thermooxidative degradation of polyoxymethylene homo- and copolymer nanocomposites with hydroxyapatite: kinetic and thermoanalytical study, Thermochimica Acta, 600, 7–19.
• K. Pielichowska, K. Pielichowski, 2014, Phase change materials for thermal energy storage, Progress in Materials Science, 65, 67–123.
• K. Pielichowska, Polyoxymethylene Processing, in "Polyoxymethylene Handbook", 107-151. John Wiley and Sons, Inc. 2014.