Sprzęt

Analizator termograwimetryczny TGA 550, TA Instruments

GCMS-QP 2010SE, Shimadzu

Pracownia:

Chromatograf gazowy GC-2010 Plus sprzężony z kwadrupolowym detektorem mas QP-2010 SE 

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik

Zakup sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju STRATEGMED 3/303570/7/NCBR/2017

Goniometr DSA25, Krüss

Analizator kształtu kropli i napięcia powierzchniowego. Służy do analizy procesów: zwilżania i adhezji (na granicy faz ciecz/ciało stałe), oraz do pomiaru swobodnej energii powierzchniowej (SFE). 

Osoba odpowiedzialna: dr hab inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH

Kompaktowy reometr modułowy MCR 302, Anton Paar

Pracownia:
 • Reometr na łożysku powietrznym z wbudowanym panelem sterującym
 • Układ termostatowania Peltiera w zakresie temperatur -40 do 200 C
 • Pomiary reologiczne w trybie rotacyjnym i oscylacyjnym w geometrii płytka-płytka (górne płytki stalowe 20 lub 50 mm)
 • Pomiary tribologiczne: pin-on-disk, ball on three plates, ball on three pins

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik

Zakup sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju STRATEGMED 3/303570/7/NCBR/2017

Mikroskop cyfrowy VHX-900F, Keyence

Mikroskop cyfrowy wyposażony w dwa zestawy obiektyw-stolik oraz oprogramowanie do pomiarów 3D:

 • obiektyw standardowy
  do pracy z powiększeniem 20x - 200x
 • obiektyw Z500T
  do pracy z powiększeniem w przedziale 500x - 5000x
  odległość robocza 4,4 mm
 • stolik mikroskopu S600E
  podstawa XY: manualna
  podstawa Z: elektryczna z 5-fazowym krokiem skokowym o minimalnej rozdzielczości 0,1 um w celu dokładnych pomiarów 3D
 • oprogramowanie VHX-H4M
  do pomiaru chropowatości
  do pomiarów 3D w czasie rzeczywistym – pomiary odległości, wysokości, powierzchni, kąta, promień, łuk pomiędzy prostymi
  możliwość wykonywania pomiarów 3D za pomocą lini profilowych ( w tym możliwość wykonania uśrednionego profilu próbki z min. 20 linii profilowych ) oraz za pomocą pomiaru między punktami
  pomiar objętości