Pracownia analiz termicznych

 • różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC1 Mettler Toledo z opcją TOPEM)
 • analizator termograwimetryczny (TGA 550 Discovery, TA Instruments)
 • dynamiczny analizator mechaniczny (DMA 850 Discovery, TA Instruments)

Pracownia badań biologicznych

 • bioreaktor przepływowy z dedykowanymi komorami naczyniowymi (TEB 1000, EBERS Medical Technology SL)
 • inkubatory
 • mikroskop fluorescencyjny (Zeiss Axiovert 40)
 • spektrofluorymetr (FluoStar Omega, BMG Labtech)
 • real-time PCR (Mic Real-Time PCR System, Labgene Scientific)
 • komory laminarne
 • komory do pracy czystej
 • mikroskopy optyczne z odwróconą optyką
 • wirówki

Pracownia badań powierzchni

 • systemy do pomiaru kąta zwilżania i wyznaczania energii powierzchniowej (DSA 10 oraz DSA 25E, Kruss)
 • mikroskop sił atomowych (AFM)
 • cyfrowego mikroskop optyczny (VHX-900F Keyence)
 • mikroskop stereoskopowy (StereoMicroscope, Zeiss)
 • profilometr (Hommel Werker)

Pracownia badań ultradźwiękowych i mikroskopowych

Aparatura ultradźwiękowa

 • Głowice o zróżnicowanych częstotliwościach
 • Ultradźwiękowy Zestaw Pomiarowy UZP-1
 • Defektoskopy: EPOCH-600;  DI 60, DI 40, DI-4T
 • Próbniki Materiałów: CT-3, MT-541, MT-540,
 • Betonoskopy: TICO, PUNDIT LAB+
 • Refraktometr: UR-10

Mikroskopy

 • Biologiczne: MB-30, Shtudar, Biolar
 • Metalograficzne: MET-3, MP-3,  Neophot-2
 • Stereospokowe: MST-131, beta

Pracownia badań właściwości materiałów węglowych i kompozytowych

 • spektrometr FTIR (Bruker Tensor 27)
 • analizator termiczny TG/DSC z analizatorem gazów FTIR (Netzsch, Bruker)
 • urządzenie do badania temperatury mięknienia i kroplenia (Mettler)
 • ultrawirówka (Sigma 3-30KS)
 • ubijak Fischer’a (Multiserw)
 • piece rurowe do karbonizacji i grafityzacji

Pracownia badań właściwości mechanicznych

 • uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Zwick 1435
 • maszyna wytrzymałościowa Tira-Test
 • urządzenie do badań zmęczeniowych

Pracownia mikrotechnologii i badań biomateriałów

 • aparat do produkcji ultra-czystej wody (PURE Lab UHQ, Vivendi Water)
 • system do oczyszczania wody metodą odwróconej osmozy HP5HQ
 • komora laminarna (Mikrofil, Karstulan Matali Oil)
 • komory manipulacyjne
 • komory inkubacyjne
 • suszarki próżniowe
 • urządzenia do pakowania i sterylizacji biomateriałów

Pracownia technologii kompozytów

 • urządzenia mikrotechnologiczne do wytwarzania kompozytów ze składników ceramicznych, polimerowych i węglowych: nawijarki do włókien, piece i reaktory wysokotemperaturowe z kontrolowaną atmosferą, suszarki, autoklaw
 • wtryskarka pionowa śrubowa
 • wyciągarka do włókien