Zespół

Zespół biomimetycznych materiałów stymulujących regenerację tkanek i narządów (BioMimReg)

 • Dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH – kierownik zespołu
 • Dr hab. inż. Aneta Frączek-Szczypta, prof. AGH
 • Prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska
 • Dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH
 • Dr hab. inż. Alicja Rapacz-Kmita, prof. AGH
 • Dr inż. Anna Lis-Bartos
 • Mgr inż. Ewa Dzierzkowska – doktorantka
 • Mgr inż. Roksana Kurpanik – doktorantka

Tematyka badawcza

 • Podłoża polimerowe i nanokompozytowe naśladujące tkanki lub/i ECM
 • Materiały o powierzchniach ułatwiających interakcja - komórka materiał
 • Biozgodność powierzchni modyfikowanych chemicznie i fizycznie
 • Implanty stymulujące procesy naprawcze uszkodzonych: kości, skóry, nerwów, narządów wewnętrznych
 • Materiały zaawansowane: inhibitujące powstawanie biofilmu i stymulujące wzrost komórkowy, materiały nanokompozytowe o właściwościach magnetycznych i elektrycznych
 • Materiały dla potrzeb nowoczesnych sztucznych narządów
 • Techniki formowania służące dopasowaniu mikrostrukturalnemu biomateriałów i implantów; elektroprzędzenie, liofilizacja, inwersja fazowa, druk 3D, melt-blown, wet-spinning,
 • Techniki służące biofunkcjonalizacji powierzchni implantów: elektrospraying, dip coating, electrodepositon (EPD)
 • Badania mikrobiologiczne biomateriałów
 • Badania biomateriałów i implantów z wykorzystaniem modeli komórkowych
 • Badania biomateriałów i implantów z wykorzystaniem modeli zwierzęcych

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty badawcze

 • Wpływ hybrydowych struktur węglowych na proces regeneracji tkanki chrzęstnej/kostnej. Źródło: NCN, UMO-2018/31/B/ST8/02418 Czas realizacji: 2019-2022.
 • Opracowanie innowacyjnej, prośrodowiskowej technologii produkcji wielkoformatowych, w tym głęboko strukturalnych płyt ceramicznych w technologii gresu z wykorzystaniem pionierskiej metody zawracania wszystkich braków miękkich powstałych na etapie formowania produktu. Wykonawca zadania: Ocena mikrobiologiczna płyt ceramicznych. Źródło: NCBiR, projekt POIR.01.01.01-00-0503/20. Czas realizacji: 2020-2022.
 • BioSpong. Porowate, biodegradowalne implanty do regeneracji kości gąbczastej. Wykonawca zadania: Ocena biomechaniczna i fizykochemiczna wszczepów kostnych. Źródło: NCBiR, projekt Lider, Czas realizacji: 2021-2024.
 • Opracowanie technologii produkcji jednoskładnikowego laminatu polietylenowego do pakowania żywności, Wykonawca zadania: Ocena fizykochemiczna i mikrobiologiczna tworzy do pakowania żywności, Źródło: NCBiR, projekt POIR.01.01.01-00-2071/20. Czas realizacji 2020-2022.

Projekty badawcze zakończone

 • UMO-2018/31/B/ST8/02418 Wpływ hybrydowych struktur węglowych na proces regeneracji tkanki chrzęstnej/kostnej (2019-2022), konsorcjum AGH. Źródło: NCN.  
 • UMO-2015/19/B/ST8/02594 Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych (2016-2019), konsorcjum AGH. Źródło: NCN.  
 • UMO-2012/07/B/ST8/03378 Biodegradowalne, hybrydowe struktury z kwasu hialuronowego otrzymane metodą elektroprzędzenia zawierające aktywne modyfikatory (2014-2017), konsorcjum AGH. Źródło: NCN.  
 • UMO-2011/01/ B/ST5/06 424, Analiza fizyko-chemicznych i biologicznych właściwości nanoform węgla przeznaczonych dla zastosowań medyczny (2011-2014) Źródło: NCN.
 • N N507401939 Osteokonduktywne i osteoinduktywne kompozytowe materiały hybrydowe dla celów medycyny regeneracyjnej (2010-2013). Źródło: MNiSzW,
 • N R08001706 Wytwarzanie nowej generacji biodegradowalnych kopoliestrów chityny, otrzymywanie z nich włókien nanokompozytowych oraz biokompozytów do celów implantacyjnych (2009-2012). Źródło: MNiSzW.
 • N N302632140 Wykorzystanie kateterów polikaprolaktonu do laparoskopowego przenoszenia świeżych lub kriokonserwowanych zarodków świni (2010-2013.) Źródło: MNiSzW.

Wybrane publikacje z ostatnich lat

 1. E. Dzierzkowska, A. Scisłowska-Czarnecka, M. Kudzin, M. Boguń, P. Szatkowski, M. Gajek,  K. Kornaus, M. Chadzinska, E. Stodolak-Zych. Effects of process parameters on structure and properties of melt-blown poly(lactic acid) nonwovens for skin regeneration, Journal Functional Biomaterials 2021, 12(1), 16; s.1-17. https://doi.org/10.3390/jfb12010016
 2. Ł. Zych, A. M. Osyczka, A. Łącz, A. Różycka, W. Niemiec, A. Rapacz-Kmita, E. Dzierzkowska, E. Stodolak-Zych, How surface properties of silica nanoparticles influence structural, microstructural and biological properties of polymer nanocomposites Materials 14 (2021)  843, s. 1-17.
 3. J. Wieczorek, E. Stodolak-Zych, K. Okoń, J. Koseniuk, M. Bryła, J.Jura, M. Cegła, K. Poniedziałek-Kempny, I. Rajska A new concept in minimally invasive embryo transfer, Annals of Animal Science 20 (2020) 4 s.1289–1308.
 4. E. Stodolak-Zych, P. Jeleń, E. Dzierzkowska, M. Krok-Borkowicz, Ł. Zych, M. Boguń, A. Rapacz-Kmita, B. Kolesińska, Modification of chitosan fibers with short peptides as a model of synthetic extracellular matrix, Journal of Molecular Structure 1211 (2020) art. no. 128061, s. 1–9.
 5. E. Dzierzkowska, A. Ścisłowska-Czarnecka, S. Metwally, D. Romaniszyn, M. Chadzińska, E. Stodolak-Zych, Porous poly(lactic acid) based fibres as drug carriers in active dressings, Acta of Bioengineering and Biomechanics 22 (2020) 2, s. 185–197.
 6. E. Stodolak-Zych, E. Dzierzkowska, S. Metwally, M. Mikołajczyk, M. Gajek, A. Rapacz-Kmita,  Multifunctional porous membranes with antibacterial properties, International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials 68 (2019) 1–3, s. 19–26.
 7. K. Ficek, J. Rajca, M. Stolarz, E. Stodolak-Zych, J. Wieczorek, M. Muzalewska, M. Wyleżoł, Z. Wróbel, M. Binkowski, S. Błażewicz, Bioresorbable stent in anterior cruciate ligament reconstruction, Polymers 11 (2019) 1961, s. 1–20.
 8.  A. Rapacz-Kmita, K. Foster, M. Mikołajczyk, M. Gajek, E. Stodolak-Zych, M. Dudek, Functionalized halloysite nanotubes as a novel efficient carrier for gentamicin, Materials Letters 234 (2019) s. 13–16.
 9. W. Smolka, A. Panek, M. Gubernat, A. Frączek-Szczypta, P. Jeleń, C. Paluszkiewicz, J. Markowski, M. Błażewicz.  Structure and biological properties of surface-engineered carbon nanofibers. Journal of Nanomaterials 4146190 (2019) 1–14.
 10. M. Hunger, W. Podgórny, A. Frączek-Szczypta. Preparation of composite filaments and 3D prints based on PLA modified with carbon materials with the potential applications in tissue engineering. Engineering of Biomaterials 21(2018) 7–15.

Współpraca

Ośrodki naukowe w kraju i zagranicą

 • Department of Biomaterials and Tissue Engineering, Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic.
 • Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences, Prague 16206, Czech Republic.
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii.
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
 • Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biotechnologii Medycznej.
 • Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Kosmetologii Stosowanej, Kraków.
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa w Łodzi.
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.
 • Politechnika Łódzka, Wydział Chemii.
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
 • Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Weterynarii, Lublin
 • Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UR-UJ, Kraków
 • Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Balice

Przemysł

 • Cerrad                   
 • Expack