Grupa

Kierownik grupy

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
Kierownik grupy

Tel: +48 12 617 44 48
A3, pokój 208

Członkowie grupy

Dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz
Adiunkt

Tel: +48 12 617 23 38
A3, pokój 210

Dr inż. Katarzyna Reczyńska-Kolman
Adiunkt

Tel: +48 12 617 23 38
A3, pokój 210

Mgr inż. Anna Maria Tryba
Doktorantka

Tel: +48 12 617 45 41 
A3, pokój 501

Mgr inż. Agata Flis
Doktorantka

Tel: +48 12 617 45 41 
A3, pokój 501

Mgr inż. Konrad Kwiecień
Doktorant

Tel: +48 12 617 45 41 
A3, pokój 501

Mgr inż. Karolina Knap
Doktorantka

Tel: +48 12 617 45 41 
A3, pokój 501

Mgr inż. Iwona Pudełko
Doktorantka

Tel: +48 12 617 45 41 
A3, pokój 501

Absolwenci studiów doktoranckich

Dr inż. Bartosz Mielan
Dr inż. Krzysztof Pietryga
Dr inż. Łucja Rumian
Dr inż. Iwona Wojak-Ćwik
Dr inż. Urszula Cibor
Dr inż. Anna Donesz-Sikorska

Badania

Prowadzimy badania nad opracowaniem nowych wielofunkcyjnych biomateriałów dla inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej, nanomedycyny, a także nad systemami dostarczania leków i związków biologicznie aktywnych

Tematyka badawcza

 • Polimerowe i kompozytowe rusztowania dla inżynierii tkanki kostnej i chrzęstnej
 • Badania degradacji polimerów resorbowalnych
 • Modyfikacja powierzchni materiałów polimerowych metodami fizycznymi i chemicznymi
 • Adsorpcja białek i glikozaminoglikanów na powierzchni biomateriałów i jej wpływ na zachowanie komórek
 • Badanie organizacji zaadsorbowanych biomolekuł w skali nanometrycznej za pomocą mikroskopii sił atomowych
 • Opracowanie membran barierowych do sterowanej regeneracji tkanek
 • Opracowanie substytutów tkanki kostnej na bazie zmineralizowanych hydrożeli
 • Ceramiczne rusztowania z TiO2 do zastosowań medycznych
 • Systemy dostarczania leków oparte na resorbowalnych nano- i mikrocząstkach i hydrożelach
 • Wziewne systemy dostarczania leków przeciwnowotworowych oparte na mikrocząstkach lipidowych i nanocząstkach magnetycznych
 • Systemy dostarczania peptydów antybakteryjnych
 • Materiały dla modułowej inżynierii tkankowej oparte na resorbowalnych mikrosferach
 • Modyfikowane powierzchniowo degradowalne membrany dla periodontologii
 • Nowe degradowalne materiały polimerowe do inżynierii naczyń krwionośnych
 • Wziewne polimerowe nośniki antybiotyków i inhibitorów sygnalizatorów zagęszczenia do leczenia zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Projekty badawcze

IDUB AGH: Działanie 4 Minigrant nr 2028 (1.08.2021-31.03.2022) Ocena potencjału nowoczesnych poli(estro-bezwodników) na bazie kwasu sebacynowego do zastosowania jako systemy dostarczania leków do tkanki kostnej (Kierownik – Konrad Kwiecień, Promotor – Elżbieta Pamuła)  
IDUB AGH: Działanie 4 POB5/45 (2020-2022) Nowej generacji wielofunkcyjne biomateriały do leczenia i regeneracji tkanek (Kierownik – Elżbieta Pamuła)
NCN Opus: 2019/35/B/ST5/01103 (2020-2024) Wziewne polimerowe nośniki antybiotyków i inhibitorów sygnalizatorów zagęszczenia do leczenia infekcji w układzie oddechowym  (Kierownik – Elżbieta Pamuła)
NCN Sonata: 2016/21/D/ST8/01685 (2017-2021) Mikrosfery polimerowe jako nośniki komórek w inżynierii tkankowej „bottom-up" (Kierownik – Malgorzata Krok-Borkowicz)
NCN Preludium: 2018/29/N/ST5/01543 (2019-2022) Nanocząstki lipidowe z dodatkiem peptydów antybakteryjnych jako alternatywna metoda leczenia infekcji bakteryjnych (Kierownik – Katarzyna Reczyńska, Promotor – Elżbieta Pamuła)
NCN Preludium: 2018/29/N/ST8/01544 (2019-2022) Opracowanie metody pośredniej druku 3D połączonego z mineralizacją enzymatyczną w celu wytworzenia materiałów hydrożelowych służących do regeneracji tkanki kostnej oraz chrzęstnej (Kierownik – Krzysztof Pietryga, Promotor – Elżbieta Pamuła)

Projekty badawcze zakończone

NCN Harmonia: 2014/14/M/ST5/00649 (2015-2019) Opracowanie inteligentnego farmakologicznego preparatu inhalacyjnego z możliwością kierowanej akumulacji i aktywnego uwalniania substancji czynnej zewnętrznym polem elektomagnetycznym (Kierownik – Elżbieta Pamuła)
NCN Preludium: 2013/09/N/ST8/00309 (2014-2017) Wysokoporowate ceramiczne rusztowania dla inżynierii tkanki kostnej (Kierownik – Łucja Rumian, Promotor – Elżbieta Pamuła)
NCN Opus: 2012/05/B/ST8/00129 (2013-2016) Wstrzykiwalne i wszczepialne biomateriały wzbogacone w sferyczne mikro/nanonośniki leków przeznaczone do leczenia chorób kości (Kierownik – Elżbieta Pamuła)
NCN: N N507 234640 (2011-2013) Nowej generacji bioresorbowalne materiały do sterowanej regeneracji tkanek (Kierownik – Elżbieta Pamuła, Doktorant - Małgorzata Krok)
NCN: N N507 280736 (2009-2012) Opracowanie resorbowalnych biomateriałów polimerowych do regeneracji tkanki kostnej (Kierownik – Elżbieta Pamuła)
NCN: 3 T08D 019 28 (2005-2008) Wpływ topografii i budowy chemicznej powierzchni biomateriałów na ich zachowanie w środowisku biologicznym in vitro (Kierownik – Elżbieta Pamuła)

Współpraca naukowa

Międzynarodowa

 1. Lancaster University, Engineering Department, Lancaster, United Kingdom – Dr. Timothy E.L. Douglas
 2. The Sydney University, Faculty of Pharmacy, Sydney, Australia – Prof.  Wojciech Chrzanowski
 3. Technische Universität Dresden, Max Bergmann Center of Biomaterials, Dresden, Germany – Prof. Dieter Scharnweber
 4. RWTH Aachen University, Department of Ceramics and Refractory Materials, Aachen, Germany – Prof. Karolina Schickle
 5. Czech Academy of Sciences, Institute of Physiology, Department of Biomaterials and Tissue Engineering, Prague, Czech Republic – Prof. Lucie Bacakova
 6. UCLouvain, Faculté des Bioingénieurs, Institut de la Matière Condensée et des Nanosciences, Louvain-la-Neuve, Belgium – Prof.  Christine Dupont
 7. Ghent University, Centre of Macromolecular Chemistry, Ghent, Belgium – Prof. Sandra Van Vlierberghe, Prof. Peter Dubruel
 8. CY Cergy Paris Université, Laboratoire ERRMECe,Cergy-Pontoise – Prof. Emmanuel Pauthe 
 9. Universidade do Porto Instituto de Engenharia Biomédica (INEB) // i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Porto, Portugal – Prof. Ana Paula Pêgo, Prof. Meriem Lamghari
 10.  Slovak Academy of Sciences, Polymer Institute, Department for Biomaterials Research Bratislava, Slovakia – Prof. Juraj Kronek
 11. University Politehnica of Bucharest, Faculty of Applied Chemistry and Materials Science, Department of Bioresources and Polymer Science, Bucharest, Romania – Prof. Izabela-Cristina Stancu
 12. Oslo University, Faculty of Dentistry, Institute for Clinical Dentistry, Department of Biomaterials, Oslo, Norway – Prof. Håvard  J. Haugen
 13. Tampere University of Technology, Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere, Finnland –  Prof. Jonathan Massera
 14. Reykjavik University, School of Science and Engineering - Prof. Ólafur E. Sigurjónsson
 15. University of Crete, Department of Materials Science and Technology, Heraklion, Crete, Greece Prof. Maria Chatzinikolaidou
 16. Zhejiang University Hangzhou, College of Chemical and Biological Engineering, Zhejiang, China -  Prof. Hao Bai

Krajowa

 1. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze – Prof. Piotr Dobrzyński
 2. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Lekarski, Katedra Mikrobiologii, Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej, Kraków – Prof. Monika Brzychczy-Włoch
 3. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Farmaceutyczny, Katedra Farmakobiologii, Kraków – Dr Elżbieta Menaszek
 4. Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, Kraków – Dr Wiktor Kasprzyk
 5. Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Gliwice – Prof. Wojciech Simka, Prof. Katarzyna Jaszcz, Dr Alicja Kazek-Kęsik
 6. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław – Prof. Marek Langner
 7. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, PAN, Kraków – Prof. Barbara Jachimska
 8. Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków – Prof. Czesława Paluszkiewicz, Prof. Marta Marszałek
 9. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków – Prof. Roman Major
 10. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt - Prof. Piotr Silmanowicz, Dr wet. Maciej Orzelski

Publikacje

2021

 111. Filip Koper, Tomasz Świergosz, Anna Żaba, Agata FLIS, Martina Trávníčková, Lucie Bačáková, Elżbieta PAMUŁA, Dariusz Bogdał, Wiktor P. Kasprzyk, Advancements in structure-property correlation studies of cross-linked citric acid-based elastomers from the perspective of medical application, Journal of Materials Chemistry. B, 2021, 9(32), 6425–6440, DOI: 0.1039/d1tb01078f

110. Ewelina Cichoń, Bartosz Mielan, Elżbieta Pamuła, Anna Ślósarczyk, Aneta Zima, Development of highly porous calcium phosphate bone cements applying nonionic surface active agents, RSC Advances, 2021, 11(39), 23908–23921, DOI: 10.1039/d1ra04266a

109. Magdalena Szota, Katarzyna Reczyńska-Kolman, Elżbieta Pamuła, Olga Michel, Julita Kulbacka, Barbara Jachimska, Poly(amidoamine) dendrimers as nanocarriers for 5-fluorouracil: effectiveness of complex formation and cytotoxicity studies, International Journal of Molecular Sciences, 2021, 22(20), art. no. 11167, 1-19, DOI: 10.3390/ijms222011167

108. Katarzyna Leśniak-Ziółkowska, Alicja Kazek-Kęsik, Krzysztof Rokosz, Steinar Raaen, Agnieszka Stolarczyk, Małgorzata Krok-Borkowicz, Elżbieta Pamuła, Wojciech Simka, Plasma electrolytic oxidation as an effective tool for production of copper incorporated bacteriostatic coatings on Ti-15Mo alloy, Applied Surface Science, 2021, 563, art. no. 150284, 1–13, DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.150284

107. Bartosz Mielan, Daniela M. Sousa, Małgorzata Krok-Borkowicz, Pierre Eloy, Christine Dupont, Meriem Lamghari, Elżbieta Pamuła, Polymeric microspheres/cells/extracellular matrix constructs produced by auto-assembly for bone modular tissue engineering, International Journal of Molecular Sciences; 2021, 22(15), art. no. 7897, 1-14., DOI: 10.3390/ijms22157897

106. Piotr Dobrzyński, Elżbieta Pamuła, Polymeric scaffolds: design, processing, and biomedical application, International Journal of Molecular Sciences, 2021, 22(9), art. no. 4552, 1–2, DOI: 10.3390/ijms22094552

105. Katarzyna Reczyńska, Roman Major, Magdalena Kopernik, Elżbieta Pamuła, Gabriela Imbir, Hanna Plutecka, Franz Bruckert, Marcin Surmiak, Surface modification of polyurethane with eptifibatide-loaded degradable nanoparticles reducing risk of blood coagulation, Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces 2021, 201 art. no. 111624, 1–10, https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2021.111624

104. Sylwia Grabska-Zielińska, Alina Sionkowska, Ewa Olewnik-Kruszkowska, Katarzyna Reczyńska, Elżbieta Pamuła, Is dialdehyde chitosan a good substance to modify physicochemical properties of biopolymeric materials? International Journal of Molecular Sciences, 2021, 22(7), art. no. 3391, 1-24 https://doi.org/10.3390/ijms22073391

103. Wiktor Kasprzyk, Filip Koper, Agata FLIS, Dominika Szreder, Elżbieta Pamuła, Dariusz Bogdał, Sławomir Wybraniec, Joanna Ortyl, Tomasz Świergosz, Fluorescence assay for the determination of glutathione based on a ring-fused 2-pyridone derivative in dietary supplements, Analyst 2021, 146(6), 1897–1906. DOI: 10.1039/d0an02245d

102. Goldschmidt, G.-M., Krok-Borkowicz, M., Zybała, R., Pamuła, E., Telle, R., Conrads, G., Schickle, K.  Biomimetic in situ precipitation of calcium phosphate containing silver nanoparticles on zirconia ceramic materials for surface functionalization in terms of antimicrobial and osteoconductive properties, Dental Materials 2021, 37(1), 10-18 DOI: 10.1016/j.dental.2020.09.018

2020

101. Małgorzata Krok-Borkowicz, Katarzyna Reczńska, Łucja Rumian, Elżbieta Menaszek, Maciej Orzelski, Piotr Malisz, Piotr Silmanowicz, Piotr Dobrzyński, Elżbieta Pamuła, Surface modified poly(L-lactide-co-glycolide) scaffolds for the treatment of osteochondral critical size defects: in vivo studies on rabbits, International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21(20), 7541. DOI: 10.3390/ijms21207541

100. Katarzyna Reczyńska, Marta Marszałek, Arkadiusz Zarzycki, Witold Reczyński, Kamil Kornaus, Elżbieta Pamuła, Wojciech Chrzanowski, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles modified with silica layers as potential agents for lung cancer treatment, Nanomaterials, 2020, 10(6), art. no. 1076, 1–16. DOI: 10.3390/nano10061076

99. Karl Norris, Magdalena Kocot, Anna M. TRYBA, Feng Chai, Abdullah Talari,

Lorna Ashton, Bogdan V. Parakhonskiy, Sangram K. Samal, Nicholas Blanchemain, Elżbieta Pamuła, Timothy E.L. Douglas, Marine-inspired enzymatic mineralization of dairy-derived whey protein isolate (WPI) hydrogels for bone tissue regeneration, Marine Drugs, 2020, 18(6) art. no. 294,1-13. DOI: 10.3390/md18060294

98. Paulina Dałek, Tomasz Borowik, Katarzyna Reczyńska, Elżbieta Pamuła, Wojciech Chrzanowski, Marek Langner, Evaluation of the in vitro stability of stimuli-sensitive fatty acid based microparticles for the treatment of lung cancer, Langmuir, 2020 36(37). 11138–11146. DOI: 10.1021/acs.langmuir.0c02141

97. Katarzyna Leśniak-Ziółkowska, Alicja Kazek-Kęsik, Krzysztof Rokosz, Steinar Raaen, Agnieszka Stolarczyk, Małgorzata Krok-Borkowicz, Elżbieta Pamuła, Monika Gołda-Cępa, Monika Brzychczy-Włoch, Wojciech Simka, Electrochemical modification of the Ti-15Mo alloy surface in solutions containing ZnO and Zn3(PO4)2 particles, Materials Science and Engineering: C, 2020, 115, 111098 1-11. DOI: 10.1016/j.msec.2020.111098

96. Katarzyna Leśniak-Ziółkowska, Monika Śmiga-Matuszowicz, Agata Blacha-Grzechnik, Sebastian Student, Monika Brzychczy-Włoch, Małgorzata Krok-Borkowicz, Elżbieta Pamuła, Wojciech Simka, Alicja Kazek-Kęsik, Antibacterial and cytocompatible coatings based on poly(adipic anhydride) for a Ti alloy Surface, Bioactive Materials, 2020, 5.3, 709-720. DOI: 10.1016/j.bioactmat.2020.04.020

95. Natalia Smigiel-Gac, Elżbieta Pamuła, Małgorzata Krok-Borkowicz, Anna Smola-Dmochowska, Piotr Dobrzyński, Synthesis and Properies of Bioresorbable Block Copolymers of L-Lactide, Glycolide, butyl succinate and butyl citrate, Polymers, 2020, 12:214. DOI: 10.3390/polym12010214

94. Katarzyna Reczyńska, Dipesh Khanal, Kinga Pielichowska, Elżbieta Pamuła, Wojciech Chrzanowski, Distinct Influence of Saturated Fatty Acids on Malignant and Nonmalignant Human Lung Epithelial Cells, Lipids, 2020, 55, 117–126. DOI: 10.1002/lipd.12216

93. Sylwia Grabska-Zielińska, Alina Sionkowska, Katarzyna Reczyńska, Elżbieta Pamuła, Physico-Chemical Characterization and Biological Tests of Collagen/Silk Fibroin/Chitosan Scaffolds Cross-Linked by Dialdehyde Starch, Polymers, 2020, 12:372. DOI: 10.3390/polym12020372

92. Katarzyna Reczyńska, Patrycja Marchwica, Dipesh Khanal, Tomasz Borowik, Marek Langner, ElżbietaPamuła, Wojciech Chrzanowski, Stimuli-sensitive fatty acid-based microparticles for the treatment of lung cancer, Materials Science and Engineering: C, 2020, 111, 110801. DOI: 10.1016/j.msec.2020.110801

91. Łucja Rumian, Cornelia Wolf-Brandstetter, Sina Rößler, Katarzyna Reczyńska, Hanna Tiainen, Håvard J. Haugen, Dieter Scharnweber, Elżbieta Pamuła, Sodium alendronate loaded poly(L-lactide-co-glycolide) microparticles immobilized on ceramic scaffolds for local treatment of bone defects, Regenerative Biomaterials, 2020, 1-10. DOI: 10.1093/rb/rbaa012

90. Dhanak Gupta, Magdalena Kocot, Anna Maria Tryba, Andrada Serafim, Izabela C. Stancu, Zbigniew Jaegermann, Elżbieta Pamuła, Gwendolen C. Reilly, Timothy E.L. Douglas, Novel naturally derived whey protein isolate and aragonite biocomposite hydrogels have potential for bone regeneration, Materials & Design, 2020, 188: 108408. DOI: 10.1016/j.matdes.2019.108408

89. Alicja Kazek-Kęsik, Agnieszka Nosol, Joanna Płonka, Monika Śmiga-Matuszowicz, Sebastian Student, Monika Brzychczy-Włoch, Małgorzata Krok-Borkowicz, Elżbieta Pamuła, Wojciech Simka, Physico-chemical and biological evaluation of doxycycline loaded into hybrid oxide-polymer layer on Ti–Mo alloy, Bioactive Materials, 2020, 5.3: 553-563. DOI: 10.1016/j.bioactmat.2020.04.009

2019

88. Karolina Kosowska, Patrycja Domoalik-Pyzik, Małgorzata Krok-Borkowicz, Jan Chłopek, Synthesis and Characterization of Chitosan/Reducedn Graphene Oxide Hybrid Composites, Materials, 2019, 12, 2077 DOI: 10.3390/ma12132077

87. M.Krok-Borkowicz, M., E. Filova, J. Chlupac, J. Klepeter, L. Bacakova, E. Pamuła, Influence of pore size and hydroxyapatite deposition in poly(L-lactide-co-glycolide) scaffolds on osteoblast-like cells cultured in static and dynamic conditions, Materials Letters 241, 2019, 1-5. DOI: 10.1016/j.matlet.2019.01.039

86. I.M. Wojak-Ćwik, Ł. Rumian, M. Krok-Borkowicz, R. Hess, R. Bernhardt, P. Dobrzyński, S. Moller, M. Schnabelrauch, V. Hintze, D. Scharnweber, E. Pamuła,Synergistic effect of bimodal pore distribution and artificial extracellular matrices in polymeric scaffolds on osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells, Materials Science and Engineering C 97, 2019, 12-22. DOI: 10.1016/j.msec.2018.12.012

85. A. Kazek-Kęsik, A. Nosol, J. Płonka, M. Śmiga-Matuszowicz, M. Gołda-Cępa, M. Krok-Borkowicz, M. Brzychczy-Włoch, E. Pamuła, W. Simka, PLGA-amoxicillin-loaded layer formed on anodized Ti alloy as a hybrid material for dental implant applications, Materials Science and Engineering C 94, 2019, 998-1008. DOI: 10.1016/j.msec.2018.10.049

2018

84. T.E.L Douglas, U. Hempel, J. Żydek, et al, A.V. Koptyug, E. Pamuła, Pectin coatings on titanium alloy scaffolds produced by additive manufacturing: Promotion of human bone marrow stromal cell proliferation, Materials Letters 227, 2018, 225-228. DOI: 10.1016/j.matlet.2018.05.060

83. K. Reczyńska, P. Tharkar, S. Yunsun Kim, Y. Wang, E. Pamula, H.-K. Chan, W. Chrzanowski, Animal models of smoke inhalation injury and related acute and chronic lung diseases, Advanced Drug Delivery Reviews, 123, 2018, 107-134. DOI: 10.1016/j.addr.2017.10.005

82. M.A. Lopez Heredia, A. Łapa, K. Reczyńska, K. Pietryga, et al., E. Pamuła, A. G. Skirtach, T. E.L. Douglas, Mineralization of gellan gum hydrogels with calcium and magnesium carbonates by alternate soaking in solutions of calcium/magnesium and carbonate ion solutions, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 12,2018, 1825-1834. DOI: 10.1002/term.2675

81. B. Bienias, W. Michalski, B. Mielan, K. Pietryga, E. Pamuła, M. Wasek,Evaluation of mechanical properties of poly (Methyl methacrylate) reinforced with glass fibers, ProtetykaStomatologiczna 68, 2018, 3-15. DOI: 10.5604/01.3001.0011.6803

80. T. Moskalewicz, S. Zimowski, A. Zych, A. Lukaszczyk, K. Reczynska, E. Pamula, Electrophoretic Deposition, Microstructure and Selected Properties of Composite Alumina/Polyetheretherketone Coatings on the Ti-13Nb-13Zr Alloy, Journal of the Electrochemical Society 165, 2018, D116-D128. DOI: 10.1149/2.0681803jes

79. O. Jeznach, M. Gajc, K. Korzeb, A. Klos, K. Orlinski, R. Stepien, M. Krok-Borkowicz, L. Rumian, K. Pietryga, K. Reczynska, E. Pamula, D. Pawlak, New calcium-free Na2O-Al2O3-P2O5 bioactive glasses with potential applications in bone tissue engineering, Journal of the American Ceramic Society 101, 2018, 602-611. DOI: 10.1111/jace.15216

78. Kotlarz, M., Jordan, R., Wegener, E., P. Dobrzyński, J. Neunzehn, A. Lederer, C. Wolf-Brandstetter, E. Pamula, D. Scharnweber,One step 3D printing of surface functionalized composite scaffolds for tissue engineering applications, ﷟HYPERLINK "https://www-1scopus-1com-100002c90008a.wbg2.bg.agh.edu.pl/sourceid/4000149602?origin=resultslist"Acta of Bioengineering and Biomechanics 20, 2018, 35-45 DOI: 10.5277/ABB-01131-2018-02

2017

77. T.E.L. Douglas, A. Lapa, Agata; S.K Samal, et al, E. Pamula, A.G. Skirtach, Enzymatic, urease-mediated mineralization of gellan gum hydrogel with calcium carbonate, magnesium-enriched calcium carbonate and magnesium carbonate for bone regeneration applications, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 11, 2017, 3556-3566. DOI: 10.1002/term.2273

76. A. Kazek-Kesik, K. Pietryga, M. Basiaga, A. Blacha-Grzechnik, G. Dercz, I. Kalemba-Rec, E. Pamula, W. Simka, Lactoferrin and collagen type I as components of composite formed on titanium alloys for bone replacement, Surface and Coatings Technology 328, 2017, 1-12. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2017.08.022

75. U. Cibor, M. Krok-Borkowicz, M. Brzychczy-Wloch, L. Rumian, K. Pietryga, D. Kulig, W. Chrzanowski, E. Pamula, Gentamicin-Loaded Polysaccharide Membranes for Prevention and Treatment of Post-operative Wound Infections in the Skeletal System. Pharmaceutical Research 34(10), 2017, 2075-2083. DOI: 10.1007/s11095-017-2212-5

74. D. Jugowiec, A. Lukaszczyk, L. Cieniek, K. Kowalski, L. Rumian, K. Pietryga, M. Kot, E. Pamula, T. Moskalewicz, Influence of the electrophoretic deposition route on the microstructure and properties of nano-hydroxyapatite/chitosan coatings on the Ti-13Nb-13Zr alloy, Surface and Coating Technology 324, 2017, 64-79. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2017.05.056

73. J. Jaworska, M. Kawalec, M. Pastusiak, K. Reczyńska, H. Janeczek, K. Lewicka, E. Pamula, P. Dobrzynski, Biodegradable Polycarbonates Containing Side Carboxyl Groups-Synthesis, Properties, and Degradation Study, Journal of Polymer Science Part A - Polymer Chemistry 55(17), 2017, 2756-2769. DOI: 10.1002/pola.28678

72. D. Jugowiec, A. Lulaszczyk, L. Cieniek, M. Kot, K. Reczyńska, K. Cholewa-Kowalska, E. Pamula, T. Moskalewicz, Electrophoretic, deposition and characterization of composite chitosan-based coatings incorporating bioglass and sol-gel glass particles on the Ti-13Nb-13Zr alloy, Surface and Coating Technology 319, 2017, 33-46. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2017.03.067

71. T.E.L. Douglas, M. Pilarz, M. Lopez-Heredia, G. Brackman, D. Schaubroeck, L. Balcaen, V. Bliznuk, P. Dubruel, C. Knabe-Ducheyne, F. Vanhaecke, T. Coenye, E. Pamula, Composites of gellan gum hydrogel enzymatically mineralized with calcium-zinc phosphate for bone regeneration with antibacterial activity, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 11 (5), 2017 , 1610-1618. DOI: 10.1002/term.2062

70. T.E.L. Douglas, K. Sobczyk, A. Lapa, K. Wlodarczyk, G. Brackman, I. Vidiasheva, K. Reczynska, K. Pietryga, D. Schaubroeck, V. Bliznuk, P. Van der Voort, H. Declercq, J. Van den Bulcke, SK Samal, D. Khalenkow, B.V. Parakhonskiy, J. Van Acker, T. Coenye, M. Lewandowska-Szumiel, E. Pamula, A. Skirtach, Ca: Mg: Zn: CO3 and Ca: Mg: CO3-tri- and bi-elemental carbonate microparticles for novel injectable self-gelling hydrogel-microparticle composites for tissue regeneration, Biomedical Materials 12(2), 2017, 025015 DOI: 10.1088/1748-605X/aa6200

69. M.A. Lopez-Heredia, A. Lapa, A.C. Mendes, L. Balcaen, S.K. Samal, F. Chai, P. Van der Voort, C. Stevens, B.V. Parakhonskiy, I.S. Chronakis, F. Vanhaecke, N. Blanchemain, E. Pamula, A. Skirtach, T.E.L.Douglas, Bioinspired, biomimetic, double-enzymatic mineralization of hydrogels for bone regeneration with calcium carbonate, Materials Letters 190, 2017, 13-16. DOI: 10.3390/md18060294

68. Ł. Rumian, H. Tiainen, U. Cibor, M. Krok-Borkowicz, M. Brzychczy-Włoch, H. J. Haugen, E. Pamula, Ceramic scaffolds with immobilized vancomycin-loaded poly(lactide-co-glycolide) microparticles for bone defects treatment, Materials Letters 190, 2017, 67-70. DOI: 10.1016/j.matlet.2016.12.113

67. G.F. Johnsen, Thieu M.K.L, Hussain B., E. Pamula, J.E. Reseland, S.P. Lyngstadaas, H. Haugen, Own brand label restorative materials - A false bargain? Journal of Dentistry 56, 2017, 84-98. DOI: 10.1016/j.jdent.2016.11.004

2016

66. T.E.L. Douglas, A. Lapa, K. Reczynska, M. Krok-Borkowicz, K. Pietryga, S.K. Samal, H.A. Declercq, D. Schaubroeck, M. Boone, P. Van der Voort, K. De Schamphelaere, C. Stevens, V. Bliznuk, L. Balcaen, B.V. Parakhonskiy, F. Vanhaecke, V. Cnudde, E. Pamula, A. Skirtach, Novel injectable, self-gelling hydrogel-microparticle composites for bone regeneration consisting of gellan gum and calcium and magnesium carbonate microparticles, Biomedical Materials 11(6), 2016, 065011. DOI: 10.1088/1748-6041/11/6/065011

65. Ł. Rumian, H. Tiainen, U. Cibor, M. Krok-Borkowicz, M. Brzychczy-Włoch, H. J. Haugen, E. Pamula, Ceramic scaffolds enriched with gentamicin loaded poly(lactide-co-glycolide) microparticles for prevention and treatment of bone tissue infections, Materials Science and Engineering C, Biomimetic Materials, Sensors and Systems 69, 2016, 856–864. DOI: 10.1016/j.msec.2016.07.065

64. T. E. L. Douglas, G. Krawczyk, E. Pamula, [et al.], Generation of composites for bone tissue-enginnering applications consisting of gellan gum hydrogels mineralized with calcium and magnesium phosphate phases by enzymatic means, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 10(11), 2016, 938–954. DOI: 10.1002/term.1875

63. A. Kazek-Kesik, J. Jaworska, M. Krok-Borkowicz, M. Golda-Cepa, M. Pastusiak, M. Brzychczy-Wloch, E. Pamula, A. Kotarba, W. Simka, Hybrid oxide-polymer layer formed on Ti-15Mo alloy surface enhancing antibacterial and osseointegration functions, Surface and Coating Technology 302, 2016, 158-165. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2016.05.073

62. T E. L. Douglas, A. Dokupil, K. Reczyńska, G. Brackman, M. Krok-Borkowicz, J. Keppler, M. Bozic, P. Van der Voort, K. Pietryga, S.K. Samal, L. Balcaen, J. van den Bulcke, J. Van Acker, F. Vanhaecke, K. Schwarz, T. Coenye, E. Pamuła, Enrichment of enzymatically mineralized gellan gum hydrogels with phlorotannin-rich EckloniacavextractSeanol® to endow antibacterial properties and promote mineralization, Biomedical Materials 11(4), 2016, 045015. DOI: 10.1088/1748-6041/11/4/045015

61. D. Babilas, E. Urbanczyk, M. Sowa, A. Maciej, D.M. Korotin, I.S.Zhidkov, M. Basiaga, M. Krok-Borkowicz, L. Szyk-Warszynska, E. Pamula, E. Kurmaev, S.O. Cholakh, W. Simka, On the electropolishing and anodic oxidation of Ti-15Mo alloy, Electrochimica Acta 205, 256-265. DOI: 10.1016/j.electacta.2016.01.218

60. U. Posadowska, M. Brzychczy-Wloch, A. Drozdz, M/. Krok-Borkowicz, M. Wlodarczyk-Biegun, P. Dobrzynski, W. Chrzanowski, E. Pamula, Injectable hybrid delivery systems composed of gellan gum, nanoparticles and gentamicin for the localised treatment of bone infections, Expert Opinion on Drug Delivery 13, 2016, 613-620 DOI: 10.1517/17425247.2016.1146673

59. E. Pamuła, J. Chłopek, The 27th European Conference on Biomaterials: facts and figures Journal of Materials Science: Materials in Medicine 27, 2016 (5), 94. DOI: 10.1007/s10856-016-5702-9

58. T.E.L. Douglas, M. Krok-Borkowicz, A. Macuda, K. Pietryga, E. Pamula, Enrichment of thermosensitive chitosan hydrogels with glycerol and alkaline phosphatase for bone tissue engineering applications, Acta of Bioengineering and Biomechanics 18(2), 2016, 51-57. DOI: 10.5277/ABB-00391-2015-03

57. P. Rychter, N. Smigiel-Gac, E.Pamula, A. Smola-Dmochowska, H. Janeczek, W. Prochowicz, P. Dobrzynski, Influence of radiation sterilization on properties of biodegradable lactide/glycolide/trimethylene carbonate and lactide/llycolide/epsilon-caprolactone porous pcaffolds with phapepemorypehavior, Materials 9, 2016 (1), 64. DOI: 10.3390/ma9010064

56. U. Posadowska, M. Brzychczy-Włoch, E. Pamuła, Injectable gellan gum-based nanoparticle-loaded system for the local delivery of vancomycin in osteomyelitis treatment, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 27, 2016 (1) 9. DOI: 10.1007/s10856-015-5604-2

2015 

55. A. Ścisłowska-Czarnecka, D. Szmigiel, M. Genet, C. Dupont-Gillain, E. Pamuła, E Kołaczkowska, Oxygen plasma surface modification augments poly(L-lactide-co-glycolide) cytocompatibility toward osteoblasts and minimizes immune activation of macrophages, Journal of Biomedical Materials Research. Part A 103, 2015, 3965-3977. DOI: 10.1002/jbm.a.35509

54. P. Rycher, E. Pamuła, A. Orchel, U. Posadowska, M. Krok-Borkowicz, [et al.] Scaffolds with shape memory behavior for the treatment of large bone defects, Journal of Biomedical Materials Research. Part A 103, 2015, 3503-3515. DOI: 10.1002/jbm.a.35500

53. A. Kazek-Kęsik, M. Krok-Borkowicz, A Jakobik-Kolon, E. Pamuła, W. Simka, Biofunctionalization of Ti-13Nb-13Zr alloy surface by plasmic electrolytic oxidation. Part II. Surface and Coating Technology 276, 2015, 23-30. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2015.06.034

52. U. Posadowska, M. Parizek, E. Filova, M. Wlodarczyk-Biegun, M. Kamperman, L. Bacakova, E. Pamula, Injectable nanoparticle-loaded hydrogel system for local delivery of sodium alendronate, International Journal of Pharmaceutics 485, 2015, 31-40. DOI: 10.1016/j.ijpharm.2015.03.003

51. M. Krok-Borkowicz, O. Musial, P. Kruczala, P. Dobrzynski, T.E.L. Douglas, S. Van Vlierberghe, P. Dubruel, E. Pamula, Biofunctionalization of poly(L-lactide-co-glycolide) by post-plasma grafting of 2-aminoethyl methacrylate and gelatin immobilization, Materials Letters 139, 2015, 344-347. DOI: 10.1016/j.matlet.2014.10.100

50. U. Posadowska, M. Brzychczy-Włoch, E. Pamuła, Gentamicin-loaded PLGA nanoparticles as local drug delivery system for the osteomyelitis treatment, Acta of Bioengineering and Biomechanics 17, 2015, 41-48. DOI: 10.5277/ABB-00188-2014-02

49. Ł. Rumian, K. Reczyńska, M. Wrona, H. Tiainen, H. J. Haugen, E. Pamuła, The influence of sintering conditions on microstructure and mechanical properties of titanium dioxide scaffolds for the treatment of bone tissue defects, Acta of Bioengineering and Biomechanics 17, 2015, 3-9. DOI: 10.5277/ABB-00129-2014-02

48. J. Filipowska, J. Pawlik, K. Cholewa-Kowalska, G. Tylko, E. Pamula et al Incorporation of sol-gel bioactive glass into PLGA improves mechanical properties and bioactivity of composite scaffolds and results in their osteoinductive properties, Biomedical Materials 9, 2014, 065001. DOI: 10.1088/1748-6041/9/6/065001

2014 

47. T.E.L. Douglas, M. Wlodarczyk, E. Pamula, H.A. Declercq, E.L.W. de Mulder, M.M. Bucko, L. Balcaen, F. Vanhaecke, R. Cornelissen, P. Dubruel, J.A. Jansen, S.C.G. Leeuwenburgh Enzymatic mineralization of gellan gum hydrogel for bone tissue-engineering applications and its enhancement by polydopamine, Tissue Engineering and Regenerative Medicine 8(11), 2014, 906-918. DOI: 10.1002/term.1616

46. A. Kazek-Kesik, M. Krok-Borkowicz, E. Pamula, W. Simka, Electrochemical and biological characterization of coatings formed on Ti-15Mo alloy by plasma electrolytic oxidation, Materials Science and Engineering C 43, 2014, 172-181. DOI: 10.1016/j.msec.2014.07.021

45. M. Sowa, K. Gren, A. Kukharenko, D. Korotin, J. Michalska, L. Szyk-Warszynska, M. Mosialek, J. Zak, E. Pamula, et al. Influence of electropolishing and anodic oxidation on morphology, chemical composition and corrosion resistance of niobium, Materials Science and Engineering C 42, 2014, 529-537. DOI: 10.1016/j.msec.2014.05.065

44. T.E.L. Douglas, W. Piwowarczyk, E. Pamula et al. Injectable self-gelling composites for bone tissue engineering based on gellan gum hydrogel enriched with different bioglasses, Biomedical Materials 9, 2014, 045014. DOI: 10.1088/1748-6041/9/4/045014

43. J. Chlupac, E. Filova, J. Havlikova, R. Matejka, T. Riedel, M. Houska, E. Brynda, E. Pamula, et al. The Gene Expression of Human Endothelial Cells Is Modulated by Subendothelial Extracellular Matrix Proteins: Short-Term Response to Laminar Shear Stress, Tissue Engineering Part A 20, 2014, 2253-2264. DOI: 10.1089/ten.tea.2013.0153

42. A. Zuber, J. Borowczyk, E. Zimolag, M. Krok, Z. Madeja, E. Pamula, J. Drukala, Poly(L-lactide-co-glycolide) thin films can act as autologous cell carriers for skin tissue engineering, Cellular and Molecular Biology Letters19, 2014, 297-314. DOI: 10.2478/s11658-014-0197-1

41. S. Kluska, E. Pamula, S. Jonas, Z. Grzesik, Surface Modification of Polyetheretherketone by Helium/nitrogen and Nitrous Oxide Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition, High Temperature Materials and Processes 33, 2014, 147-153. DOI: 10.1515/htmp-2013-0022

2013 

40. M.S. Walter, M.J. Frank, M.F. Sunding, M. Gomez-Florit, M. Monjo, M.M. Bucko, E. Pamula, S.P. Lyngstadaas, H.J. Haugen, Increased reactivity and in vitro cell response of titanium based implant surfaces after anodic oxidation, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 24(12), 2013, 2761-2773. DOI: 10.1007/s10856-013-5020-4

39. I.M. Wojak-Cwik, V Hintze, M Schnabelrauch, S Moeller, P Dobrzynski, E Pamula, D Scharnweber, Poly(L-lactide-co-glycolide) scaffolds coated with collagen and glycosaminoglycans: Impact on proliferation and osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells, Journal of Biomedical Materials Research A 101, 2013, 3109-3122. DOI: 10.1002/jbm.a.34620

38. M. J. Frank, M. S. Walter, M. M. Bucko, E. Pamula, P. Lyngstadaas, H. Haugen, Polarization of modified titanium and titanium-zirconium creates nano-structures while hydride formation is modulated, Applied Surface Science 282, 2013, 7-16. DOI: 10.1016/j.apsusc.2013.04.059

37. M. Adamczak, M. Krok, E. Pamuła, U. Posadowska, K. Szczepanowicz, J. Barbasz, P. Warszyński, Linseed oil based nanocapsules as delivery system for hydrophobic quantum dots, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 110, 2013, 1-7. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2013.04.014

36. K. Pielichowska, E. Dryzek, Z. Olejniczak, E. Pamula, J. Pagacz, A study on the melting and crystallization of polyoxymethylene-copolymer/ hydroxyapatite nanocomposites, Polymers for Advanced Technologies 24(3), 2013, 318-330. DOI: 10.1002/pat.3086

35. A. Ścisłowska-Czarnecka, E. Pamuła, E. Kołaczkowska, Biocompatibility evaluation of glycolide-containing polyesters in contact with osteoblasts and fibroblasts Journal of Applied Polymer Science 127(4) , 2013, 3256–3268. DOI: 10.1002/app.37762

34. T.E.L. Douglas, E. Pamula, S.C.G. Leeuwenburgh, Biomimetic Mineralization of Hydrogel Biomaterials for Bone Tissue Engineering, in BIOMIMETICS: ADVANCING NANOBIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING (Ramalingam, M; Wang, X; Chen, G; Ma, P; Cui, FZ - Editors), 2013, 51-67. DOI: 10.1002/9781118810408

33. A. Orchel, K. Jelonek, J. Kasperczyk, P. Dobrzynski, A. Marcinkowski, E. Pamula, J. Orchel, I. Bielecki, A. Kulczycka, The Influence of Chain Microstructure of Biodegradable Copolyesters Obtained with Low-Toxic Zirconium Initiator to In Vitro Biocompatibility, Biomed Research International 2013, 176946. DOI: 10.1155/2013/176946

32. Ł. Rumian, I. Wojak, D. Scharnweber, E. Pamuła, Resorbable scaffolds modified with collagen type I or hydroxyapatite: in vitro studies on human mesenchymal stem cells Acta of Bioengineering and Biomechanics 15(1), 2013, 61-67. DOI: 10.5277/abb130108

31. A. Scislowska-Czarnecka, E. Pamula, E. Kolaczkowska, Impact of Poly(L-lactide) versus Poly(L-Lactide-co-Trimethylene Carbonate) on Biological Characteristics of Fibroblasts and Osteoblasts, Folia Biologica Krakow 61(1-2), 2013, 11-24. DOI: 10.3409/fb61_1-2.11

30. M. Krok, E. Pamula, Poly(L-lactide-co-glycolide) microporous membranes for medical applications produced with the use of polyethylene glycol as a pore former, Journal of Applied Polymer Science, 125(2) 2012 spec. iss. Suppl. 2: Biopolymers and renewably sourced polymers s. E187–E199. DOI: 10.1002/app.36697

2012

29. A. Trenczek-Zajac, E. Pamula, M. Radecka, K. Kowalski, A. Reszka, A. Brudnik, E. Kusior, K. Zakrzewska, Thin Films of TiO2:N for Photo-Electrochemical Applications, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 12(6), 2012, 4703-4709. DOI: 10.1166/jnn.2012.4937

28. TEL Douglas, V Gassling, HA Declercq, N Purcz, E Pamula, HJ Haugen, S Chasan, EL de Mulder, JA Jansen, SC Leeuwenburgh. Enzymatically induced mineralization of platelet-rich fibrin, Journal of Biomedical Materials Research Part A 100A(5) 2012, 1335–1346. DOI: 10.1002/jbm.a.34073

27. A. Scisłowska-Czarnecka, E. Pamuła, A. Tlałka, E. Kołaczkowska, Effects of aliphatic polyesters on activation of the immune system: studies on macrophages Journal of Biomaterials Science - Polymer Edition 23(6), 2012 715–738. DOI: 10.1163/092050611X559421

26. E. Pamula, K. Cholewa-Kowalska, M. Szuta, A.M. Osyczka, Bioactive Glasses as Composite Components: Technological Advantages and Bone Tissue Engineering Applications, BIOMATERIALS AND STEM CELLS IN REGENERATIVE MEDICINE (Ramalingam, M; Ramakrishna, S; Best, S - Editors), 2012, 239-258.

2011

25. J. Buczynska, E. Pamula, S. Blazewicz, Mechanical properties of PLGA-based fibres coated with hydroxyapatite, Journal of Applied Polymer Science 121, 2011, 3702–3709. DOI: 10.1002/app.34189

24. E. Pamula, J. Kokoszka, K. Cholewa-Kowalska, M. Laczka, L. Kantor, L. Niedzwiedzki, G. C. Reilly, J. Filipowska, W Madej, M. Kolodziejczyk, G. Tylko, A. M. Osyczka, Dergradation, bioactivity and osteogenic potential of composites made of PLGA and two different sol-gel bioactive glasses, Annals of Biomedical Engineering 39(8), 2011, 2114-29. DOI: 10.1007/s10439-011-0307-4

23. M. Radecka, E. Pamuła, A. Trenczek-Zając, K. Zakrzewska, A. Brudnik, E. Kusior, N.- T.H. Kim-Nagan, A.G. Balogh, Chemical composition, crystallographic structure and impedance spectroscopy of titanium oxynitride TiNxOy thin films, Solid State Ionics 192,2011, 693–698. DOI: 10.1016/j.ssi.2010.07.021

22. M. Adamczak, A. Ścisłowska-Czarnecka, M. J. Genet, C, C. Dupont-Gillain, E. Pamuła, Surface characterization, collagen adsorption and cell behaviour on poly(L-lactide-co glycolide) Acta of Bioengineering and Biomechanics 13 (3) 2011, 63-75.

2010

21. E. Dryzek, K. Cholewa-Kowalska, E. Pamula, Positron annihilation in biactive glass/poly(glycolide-co-L-lactide) composites, Nukleonika 55, 2010, 79-83.

2009

20. T. Douglas, E. Pamula, D. Hauk, J. Wiltfang, S. Sivananthan, E. Sherry, P.H. Warnke, Porous polymer/hydroxyapatite scaffolds: characterization and biocompatibility investigations. Journal of Materials Science: Materials in Medicine 20, 2009 1909-15. DOI: 10.1007/s10856-009-3756-7

19. E. Pamula, E. Filova, L. Bacakova, V. Lisa, D. Adamczyk, Resorbable polymeric scaffolds for bone tissue engineering: The influence of their microstructure on the growth of human osteoblast-like MG 63 cells. Journal of Biomedical Materials Research A 89, 2009,43. DOI: 10.1002/jbm.a.31977

2008

18. E. Pamuła, P. Dobrzyński, B. Szot, M. Krętek, J. Krawciów, B. Płytycz, M. Chadzińska, Cytocomaptibility of aliphatic polyesters – in vitro study on fibroblasts and macrophages, Journal of Biomedical Materials Research A 87(2) 2008, 524-535. DOI: 10.1002/jbm.a.31802

17. E. Pamuła, E. Dryzek, Structural changes in surface-modified polymers for medical applications, Acta Physica Polonica A 113 (5) 2008, 1485-1493.

16. E. Pamuła, E. Menaszek, In vitro and in vivo degradation of poly(L-lactide-co-glycolide) films and scaffolds, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 19(5), 2008, 2063-70. DOI: 10.1007/s10856-007-3292-2

15. D. Szmigiel, C. Hibert, A. Bertsch, E. Pamula, K. Domanski, P. Grabiec, P. Prokaryn, A. Scislowska-Czarnecka, B. Plytycz, Fluorine-based plasma treatment of biocompatible silicone elastomer: The effect of temperature on etch rate and surface properties, Plasma Processes and Polymers 5(3), 2008, 246-255. DOI: 10.1002/ppap.200700130

14. E. Pamuła, L. Bacakova, E. Filova, J. Buczyńska, P. Dobrzyński, L, Noskowa, L. Grausova, The influence of pore size on colonization of poly(L-lactide-glycolide) scaffolds with human osteoblast-like MG 63 cells in vitro, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 19(1), 2008, 425-35. DOI: 10.1007/s10856-007-3001-1

2007

13. A. Brudnik, A. Gorzkowska-Sobas, E. Pamula, M. Radecka, K. Zakrzewska, Thin film TiO2 photoanodes for water photolysis prepared by dc magnetron sputtering, Journal of Polymer Sources 173(2), 2007, 774-780. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2007.05.084

12. Z. Pędzich, E. Pamula, K. Gawdzinska, Flaws description in AlSi11 alloy-based composite fibres reinforced casts, Metalurgija 46(4), 2007, 261-265. WOS:000248661800007

11. J. Jaczewska, I. Raptis, A. Budkowski, D. Goustouridis, J. Raczkowska, A. Sanopoulou, E. Pamula, A. Bernasik, J. Rysz, Swelling of poly(3-alkylthiophene) films exposed to solvent vapors and humidity: Evaluation of solubility parameters, Synthetic Metals 157, 2007, 726-732. DOI: 10.1016/j.synthmet.2007.07.015

2006

10. E. Pamuła, E. Dryzek, P. Dobrzyński, Hydrolytic degradation of poly(L-lactide-co-glycolide) studied by positron annihilation spectroscopy and other techniques, Acta Physica Polonica A 110 (5) 2006, 631-640. DOI: 10.12693/APhysPolA.110.631

2005

9. E. Pamuła, P. Dobrzynski, M. Bero, C. Paluszkiewicz, Hydrolytic degradation of porous scaffolds for tissue engineering from terpolymer of L-lactide, ε-caprolactone and glycolide, Journal of Molecular Structure 744-747, 2005, 557-562. DOI: 10.1016/j.molstruc.2004.11.016

8. E. Pamuła, P.G. Rouxhet, Influence of surface properties of carbon fibres on the adsorption of catalase, Carbon 43, 2005, 1432-1438. DOI: 10.1016/j.carbon.2005.01.014

2004

7. I. Jacquemart, E. Pamuła, V.M. De Cupere, P.G. Rouxhet, Ch.C. Dupont-Gillain, Nanostructured collagen layers obtained by adsorption and drying, Journal of Colloid and Interface Science 278, 2004, 63-70. DOI: 10.1016/j.jcis.2004.05.040

6. Ch.C. Dupont-Gillain, E. Pamuła, F.A. Denis, V.M. De Cupere, Y.F. Dufrene, P.G. Rouxhet, Controlling the supramolecular organisation of adsorbed collagen layers, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 15, 2004, 347-352. DOI: 10.1023/B:JMSM.0000021100.71256.29

5. E. Pamuła, V. De Cupere, Y.F. Dufrene, P.G. Rouxhet, Nanoscale organization of adsorbed collagen: Influence of substrate hydrophobicity and adsorption time, Journal of Colloid and Interface Science 271, 2004, 80-91. DOI: 10.1016/j.jcis.2003.11.012

4. C.C. Dupont-Gillain, E. Pamula, F.A. Denis, P.G. Rouxhet, PG, Nanostructured layers of adsorbed collagen: conditions, mechanisms and applications, SURFACE AND COLLOID SCIENCE, PROGRESS IN COLLOID AND POLYMER SCIENCE 28, 2004, 98-104. DOI: 10.1007/b97096

2003 

3. E. Pamuła, P.G. Rouxhet, Bulk and surface chemical functionalities of type III PAN-based carbon fibres, Carbon 41, 2003, 1905-1915. DOI: 10.1016/S0008-6223(03)00177-5

2002

2. M. Chomyszyn-Gajewska, B. Czajkowska, M. Błażewicz, E. Pamuła, M. Ptak, In vitro response of macrophages to a new carbon-polylactide composite for the treatment of periodontal diseases, Biomaterials 23, 2002, 463-470. DOI: 10.1016/S0142-9612(01)00128-4

2001

1. E. Pamuła, M. Błażewicz, C. Paluszkiewicz, P. Dobrzyński, FTIR study of degradation products of aliphatic polyesters – carbon fibres composites, Journal of Molecular Structure 596, 2001, 69-75. DOI: 10.1016/S0022-2860(01)00688-3

Patenty

2021

PL 238651: Wziewny preparat farmakologiczny do leczenia zlokalizowanych guzów nowotworowych oraz sposób wytwarzania wziewnego preparatu farmakologicznego do leczenia zlokalizowanych guzów nowotworowych (Pharmacological inhaled preparation for treatment of localized neoplastic tumors and method for producing the pharmacological inhaled preparation for treatment of localized neoplastic tumors), patent przyznany 24.06.2021.

2020

PL 425547: Wziewny preparat farmakologiczny oraz sposób wytwarzania wziewnego preparatu farmakologicznego (Pharmacological inhaled preparation and method for producing the pharmacological inhaled preparation), patent przyznany 18.11.2020.

2019

P.430269: Sposób wytwarzania materiału polisacharydowego do regeneracji ubytków kostno-chrzęstnych (Method of manufacturing polysaccharide material for regeneration of osteochondral defects), zgłoszenie patentowe 2019-06-17

P.430270: Sposób wytwarzania porowatego materiału polisacharydowego do regeneracji ubytków kostno-chrzęstnych (Method of manufacturing porous polysaccharide material for regeneration of osteochondral defects), zgłoszenie patentowe 2019-06-17

2018

P 425 546: Wziewny preparat farmakologiczny do leczenia zlokalizowanych guzów nowotworowych oraz sposób wytwarzania wziewnego preparatu farmakologicznego do leczenia zlokalizowanych guzów nowotworowych (Pharmacological inhaled preparation for treatment of localized neoplastic tumors and method for producing the pharmacological inhaled preparation for treatment of localized neoplastic tumors), zgłoszenie patentowe 2018-05-15

P 425 547: Wziewny preparat farmakologiczny oraz sposób wytwarzania wziewnego preparatu farmakologicznego (Pharmacological inhaled preparation and method for producing the pharmacological inhaled preparation), zgłoszenie patentowe 2018-05-15

2016

PL 224391 B1 Sposób wytwarzania porowatych rusztowań przeznaczonych do hodowli żywych komórek (Process for producing porous scaffolds for the culture of living cells), patent przyznany 2016-06-15

PL 224426 B1 Sposób wytwarzania porowatych rusztowań przeznaczonych do hodowli żywych komórek (Process for producing porous scaffolds for the culture of living cells), patent przyznany 2016-06-15

DE 102013225772 B4 Oberflächenfunktionalisiertes Polymer für biologische Anwendungen und

Verfahrenzudessen Herstellung, patent przyznany 2016-11-14

2014

PL 219076 B1 Sposób wytwarzania resorbowalnej membrany do sterowanej regeneracji tkanek (Manufacturing method of resorbable membrane for guided tissue regeneration), patent przyznany 2014-07-11

2011

PL 210579 B1 Sposób wytwarzania biomateriału ceramiczno-węglowego (Method of manufacture of ceramic-carbon biomaterial), patent przyznany 2011-06-22;

2009

PL 204065 B1 Sposób wytwarzania materiału na implanty do rekonstrukcji tkanki chrzęstnej (Method for manufacture of material for implants designed for cartilage regeneration), patent przyznany 2009-06-08

2005

PL 191004 B1 Sposób wytwarzania warstwowych implantów chirurgicznych (Method of making laminated surgical implants), patent przyznany 2005-07-15

Wyróżnienia i nagrody

2021

Katarzyna Reczyńska-Kolman: Julia Polak European Doctoral Award - Wyróżnienie pracy doktorskiej przyznane przez Europejskie Stowarzyszenie Biomateriałów

Katarzyna Reczyńska-Kolman: Nagroda Naukowiec Przyszłości przyznana przez Forum Inteligentnego Rozwoju, 26-29.09.2021, Toruń

Małgorzata Krok-Borkowicz: Nagroda Naukowiec Przyszłości 2021 w dziedzinie „Nauka dla lepszej przyszłości” za projekt Polimerowe mikrosfery jako nośniki komórek w inżynierii tkankowej "bottom-up”, Forum Inteligentnego Rozwoju, 26-29.09.2021 Toruń

Konrad Kwiecień: Nagroda za najlepszy poster: Poly(sebacic acid) as a carrier of azithromycin delivered via inhalation for the treatment of bacterial lung infections, 31st Conference of the European Society for Biomaterials: 5-9.09.2021, Porto, Portugal

Konrad Kwiecień: Nagroda za najlepszy poster i prezentację rapid fire: Modification of micro-spheres’ microstructure for application as cell carriers in modular tissue engineering, 30th Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine: annual conference: 14–17 października 2021, Rytro, Polska

2020

Elżbieta Pamuła: Przyznanie tytułu Fellow Biomaterials Science and Engineering (FBSE) przez International Union of Societies for Biomaterials Science and Engineering (IUSBSE) na World Biomaterials Congress 2020, 11 grudnia 2020, Glasgow, UK

2019

Katarzyna Reczyńska: Nagroda Specjalna w IX Konkursie – Student Wynalazca za zgłoszenie patentowe Pharmacological inhaled preparation for treatment of localized neoplastic tumors and method for producing the pharmacological inhaled preparation for treatment of localized neoplastic tumors.

2018

Bartosz Mielan: Rudolf Cimdins Schoolarship, 29th Annual Conference of the European Society for Biomaterials, 19-13 września 2018, Maastricht, Holandia

2017

Bartosz Mielan: Nagroda za najlepszy poster i prezentację rapid fire – Modification of micro-spheres’ microstructure for application as cell carriers in modular tissue engineering, 26th Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine: annual conference: 12-15 października 2017, Rytro, Polska

Katarzyna Reczyńska: Nagroda za najlepszy poster i prezentację rapid fire – The influence of saturated fatty acids on human lung epithelial cells, Katarzyna Reczyńska, Elżbieta Pamuła, Wojciech Chrzanowski, Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine: Annual Conference: 12-15 października 2017, Rytro, Polska

Katarzyna Reczyńska: Nagroda za najlepszą prezentację ustną – Inhalable fatty acid-based drug delivery system for localized lung cancer treatment, Katarzyna Reczyńska, Elżbieta Pamuła, Wojciech Chrzanowski, ESB 2017: 28th European Conference on Biomaterials, 4-8 września 2017, Ateny, Grecja

Krzysztof Pietryga: ESB Racquel Le Geros Award, 28th European Conference on Biomaterials, 4-8 września 2017, Ateny, Grecja

2016

Katarzyna Reczyńska: Nagroda za najlepszą prezentację ustną – Fatty acid-based carriers for lung cancer treatment, Katarzyna Reczyńska, Elżbieta Pamuła, Wojciech Chrzanowski, 2016 Postgraduate Cancer Research Symposium: 2 grudnia 2016, Sydney, Australia

Katarzyna Reczyńska: Nagroda za najlepszą prezentację ustną – Thermo-sensitive, inhalable fatty acid-based carriers for the treatment of lung cancer, Katarzyna Reczyńska, Elżbieta Pamuła, Wojciech Chrzanowski, University of Sydney Pharmaceutical Student Symposium, 16 września 2016, Sydney, Australia

2015

Katarzyna Reczyńska: Nagroda za najlepszy poster  – MgCO3 and (Mg/Ca)CO3 microparticles for bone regeneration: synthesis, characterization and applications, Katarzyna Reczyńska, Timothy E. L. Douglas, Agata Łapa, Krzysztof Pietryga, Andre D. Skirtach, Elżbieta Pamuła, ESB 2015: 27th European Conference on Biomaterials, 30 sierpnia – 3 września 2015, Kraków, Poland.

Katarzyna Reczyńska: Nagroda za najlepszy poster – Enzymatically induced mineralization of gellan gum for bone tissue engineering applications : impact of manufacturing conditions on mineralization effectiveness, K. Pietryga, K. Reczyńska, B. Kolecka, K. Pach, E. Pamuła, CECRM 2015: Central European Conference on Regenerative Medicine, 14-15 marca 2015, Bydgoszcz, Polska

2014 

Katarzyna Reczyńska: Pierwsza nagroda za najlepszą prezentację ustną i poster – The influence of pre-coarsening on architectural and mechanical properties of highly porous titanium dioxide scaffolds for bone tissue engineering, Łucja Rumian, Katarzyna Reczyńska, Małgorzata Wrona, Hanna Tiainen, Håvard J. Haugen, Elżbieta Pamuła, Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 9-12 października 2014, Rytro, Polska

2012

Małgorzata Krok-Borkowicz: Rudolf Cimdins Scholarship Award na 24th European Conference on Biomaterials, Dublin, Irlandia, 4-8.09.2012

Małgorzata Krok-Borkowicz: nagroda za najlepszy poster i prezentację rapid fire na 9th World Biomaterials Congress, 1-5 czerwca 2012,Chengdu, Chiny

2011

Małgorzata Krok-Borkowicz: wyróżnienie za najlepszy poster na 21th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, 14-17.10.2011

2010

Elżbieta Pamuła: Indywidualna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, 2010

Elżbieta Pamuła: Nagroda IV Wydziału Polskiej Akademii Nauk za osiągniecia naukowe, 2010