Propozycje 2021/2022

 1. Charakterystyka budowy i właściwości blend polimerowych dla zastosowań medycznych (prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła)
 2. Badania nad otrzymywaniem mikrocząstek z polimerów na bazie kwasu sebacynowego załadowanych tobramycyną do leczenia infekcji w układzie oddechowym (prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła)
 3. Badania nad modyfikacją poliestrowych protez naczyń krwionośnych za pomocą poli(cytrynianów alkilenu) (prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła)

 4. Projekt elektrody węglowej do głębokiej stymulacji mózgu (DBS) w chorobach neurodegeneracyjnych (dr hab inż. Aneta Frączek-Szczypta, prof. AGH)
 5. Nanowłókniste podłoża węglowe w systemach do desalinacji wód (dr hab inż. Aneta Frączek-Szczypta, prof. AGH)
 6. Hybrydowe podłoża węglowe na bazie nanowłókien i nanorurek węglowych do regeneracji tkanki chrzęstnej (dr hab inż. Aneta Frączek-Szczypta, prof. AGH)

 7. Materiały fazowo-zmienne ze stabilizacją kształtu do długoterminowej akumulacji energii cieplnej (dr hab inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH)
 8. Poliuretany modyfikowane cząstkami magnetycznymi i ceramiką bioaktywną do zastosowań ortopedycznych (dr hab inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH)
 9. Badanie właściwości termicznych hydrożeli polisacharydowych modyfikowanych tlenkiem grafenu (dr hab inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH)

 10. Włókna dekorowane nanocząstkami o właściwościach biobójczych (dr hab inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH)
 11. Filtry polimerowe do oczyszczania wody (dr hab inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH)
 12. Specjalne materiały membranowe przeznaczone do separacji układów olej-woda (dr hab inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH)
 13. Opakowania biodegradowalne o właściwościach mikrobiologicznych lub/i pochłaniających zapachy (dr hab inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH)
 14. Wpływ nanometrycznego dodatku na trwałości produktów otrzymywanych metodą druku 3D (dr hab inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH)

 15. Wpływ geometrii splotu na odkształcalność makroskopową siatek nitinolowych (dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH)
 16. Analiza i dobór materiałów do wytwarzania urządzenia terapeutycznego do zamknięcia okołozawałowej perforacji w przegrodzie międzykomorowej serca (dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH)
 17. Badania zmęczeniowe urządzenia terapeutycznego do zamknięcia okołozawałowej perforacji w przegrodzie międzykomorowej serca (dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH)
 18. Analiza i dobór geometrii i kształtu urządzenia terapeutycznego do zamknięcia okołozawałowej perforacji w przegrodzie międzykomorowej serca (dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH)
 19. Opracowanie technologii modyfikacji powierzchni cienkich drutów (taśm) tytanowych/nitinolowych/ze stali nierdzewnej (dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH)
 20. Nadawanie pamięci kształtu przestrzennym rusztowaniom nitinolowym (dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH)

 21. Możliwości zastosowania chromatografii gazowej ze spektrometrią mas w analizie materiałowej (dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik)
 22. Badania właściwości tribologicznych materiałów przeznaczonych na pary trące (dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik)
 23. Ocena wpływu zastosowanych cząstek na właściwości reologiczne materiałów hydrożelowych (dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik)
 24. Bioreaktor przepływowy - analiza możliwości wykorzystania w ocenie właściwości biologicznych nowych biomateriałów(dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik) 

 25. Symulacja metodą elementów skończonych sposobu odkształcenia lewej komory serca (dr inż. Karol Gryń)
 26. Symulacja metodą elementów skończonych zachowania się elementu pomiarowego urządzenia do badania siły skurczu mięśnia sercowego (dr inż. Karol Gryń)
 27. Symulacja metodą elementów skończonych sposobu deformacji  urządzenia terapeutycznego do zamknięcia okołozawałowej perforacji w przegrodzie międzykomorowej serca (dr inż. Karol Gryń)
 28. Analiza kształtu i geometrii elementu pomiarowego urządzenia do badania siły skurczu mięśnia sercowego (dr inż. Karol Gryń)
 29. Projekt urządzenia diagnostycznego do bezpośredniego pomiaru siły ściskającej lewej komory serca (dr inż. Karol Gryń)
 30. Opracowanie sposobu łączenia elementów metalowych o niewielkich wymiarach (dr inż. Karol Gryń)
 31. Charakterystyka naprężeniowo odkształceniowa elementu pomiarowego urządzenia do badania siły skurczu mięśnia sercowego (dr inż. Karol Gryń)
 32. Badania zmęczeniowe elementu pomiarowego urządzenia diagnostycznego do badania siły skurczu mięśnia sercowego (dr inż. Karol Gryń)
 33. Urządzenie diagnostyczne do badania siły skurczu mięśnia sercowego - opracowanie sposobu zbierania i analizy danych pomiarowych (dr inż. Karol Gryń)
 34. Badania jakości adhezji warstw barierowych nakładanych na cienkie druty (taśmy) tytanowe/nitinolowe/ze stali nierdzewnej (dr inż. Karol Gryń)

 35. Otrzymywanie nanokompozytów nanorurki węglowe – montmorylonit metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej (dr inż. Maciej Gubernat)
 36. Otrzymywanie nanokompozytów grafen – montmorylonit metodą templatowania (dr inż. Maciej Gubernat)
 37. Otrzymywanie cienkich warstw nanowęglowych z zastosowaniem na  przeciwelektrody do ogniw fotowoltaicznych typu DSSC (dr inż. Maciej Gubernat)

 38. Badania nad profilem uwalniania leków antybakteryjnych z mikro i nanocząstek (dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz)
 39. Porównanie potencjału mineralizacji komórek ze względu na formę użytego materiału w zastosowaniach dla inżynierii tkankowej (dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz)

 40. Nanocząstki organiczne w inżynierii tkanki nerwowej ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (dr inż. Anna Lis-Bartos)
 41. Nieorganiczne nanocząstki w kompozytach polimerowych dla inżynierii układu nerwowomięśniowego (dr inż. Anna Lis-Bartos)
 42. Kompozyty z nanocelulozą z biomasy leśnej i rolniczej do zastosowań technicznych (dr inż. Anna Lis-Bartos)
 43. Odpady rolnicze i recyklowane tworzywa sztuczne w konstrukcyjnych materiałach kompozytowych (dr inż. Anna Lis-Bartos)

 44. Dobór składu i parametrów procesu otrzymywania gradientowych podłoży z udziałem żelatyny dla regeneracji chrząstki (dr inż. Anna Morawska-Chochół)
 45. Żelatynowe nośniki substancji biologicznie aktywnej (dr inż. Anna Morawska-Chochół)

 46. Badanie połączenia laminatu kompozytowego i materiału budowlanego ultradźwiękowymi falami powierzchniowymi (dr inż. Wojciech Piekarczyk)
 47. Badanie wzmocnienia materiału budowlanego laminatem kompozytowym (dr inż. Wojciech Piekarczyk)

 48. Analiza wytrzymałościowa materiału kompozytowego wykorzystywanego do konstrukcji kadłuba łodzi solarnej (dr inż. Piotr Szatkowski)
 49. Analiza wytrzymałościowa nowego typu hydroskrzydeł używanych w wyścigowej łodzi solarnej wykonanych z materiałów kompozytowych (dr inż. Piotr Szatkowski)
 50. Projekt, wytworzenie i badania nad nowymi warstwami przeciwogniowo - izolacyjnymi dla budownictwa modułowego (dr inż. Piotr Szatkowski)
 51. Naturalny kompozyt oparty o biodegradowalną matrycę i włókno – wytwarzanie, właściwości i proces biodegradacji (dr inż. Piotr Szatkowski)
 52. Opracowanie uniepalnionego tworzywa termoplastycznego z zastosowaniem nowoczesnych antypirenów (dr inż. Piotr Szatkowski)
 53. Hydrożelowe materiałowe opatrunkwoe zawierajace substancje czynne (dr inż. Piotr Szatkowski)

 54. Mikrocząstki z polibezwodników załadowane azytromycyną jako wziewne nośniki leków (dr inż. Katarzyna Reczyńska)
 55. Ocena efektywności enkapsulacji leków antybakteryjnych w nanocząstkach lipidowych (dr inż. Katarzyna Reczyńska)
 56. Opracowanie metody otrzymywania antybakteryjnych opatrunków na bazie chitozanu i peptydów antybakteryjnych (dr inż. Katarzyna Reczyńska)