Studia podyplomowe

Organizator:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów
Kierownik studium: Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
Sekretarz: dr inż. Małgorzata Krok - Borkowicz
Adres: Akademia Górniczo-Hutnicza, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
Pawilon A3, pok.208 lub 210; tel.: 12 617 44 48, 12 617 22 38, fax: 012 617 33 71
e-mail: lub e-mail:
Więcej informacji tutaj
Termin zgłoszeń: od 20 IX do 20 X 2021 r.
Czas trwania: 2 semestry - od XI 2021 do VI 2022 r.
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
Liczba miejsc: 24
Informacje dodatkowe:

  • Zajęcia: 8 zjazdów (soboty-niedziele) raz w miesiącu (od XI 2021 r. do VI 2022 r.)
  • Przewidywana liczba godzin: 160
  • Przewidywana data rozpoczęcia: 27 listopada 2021 r.