Propozycje 2021/2022

 1. Otrzymywanie, budowa i właściwości wziewnych polimerowych nośników azytromycyny i inhibitorów sygnalizatorów zagęszczenia do leczenia zakażeń bakteryjnych w płucach (prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła)
 2. Modyfikacja protez naczyń krwionośnych z poli(tereftalanu etylenu) w celu nadania im właściwości fluorescencyjnych i antyoksydacyjnych (prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła)

 3. Włókniste materiały węglowe dla regeneracji i stymulacji układu nerwowego (dr hab. inż. Aneta Frączek-Szczypta, prof. AGH)
 4. Modyfikowane, nanowłókniste podłoża węglowe w systemach do oczyszczania wód z metali ciężkich (dr hab. inż. Aneta Frączek-Szczypta, prof. AGH)
 5. Hybrydowe podłoża węglowe w układach do odsalania wód (dr hab. inż. Aneta Frączek-Szczypta, prof. AGH)
 6. Nanomateriały węglowe o właściwościach antybakteryjnych i bakteriobójczych (dr hab. inż. Aneta Frączek-Szczypta, prof. AGH)

 7. Otrzymywanie i badanie właściwości termicznych poliuretanów modyfikowanych cząstkami magnetycznymi (dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH)
 8. Polimerowe akumulatory ciepła ze stabilizacją kształtu na bazie poli(glikolu etylenowego) i polisacharydów (dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH)
 9. Otrzymywanie i badanie właściwości termicznych kompozytowych hydrożeli polimerowych (dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH)

 10. Modyfikacja mikrostruktury podłoża polimerowego jako metoda stymulacji procesu regeneracji rogówki (dr hab inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH)
 11. Otrzymywanie włókien typu rdzeń otoczka w układzie polimerów resorbowalnych przeznaczonych dla potrzeb dermatologii (dr hab inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH)
 12. Separacji zanieczyszczeń środowiskowych z układów olej-woda za pomocą materiałów membranowych (dr hab inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH)

 13. Wpływ geometrii splotu na odkształcalność makroskopową siatek nitinolowych (dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH)
 14. Analiza i dobór materiałów do wytwarzania urządzenia terapeutycznego do zamknięcia okołozawałowej perforacji w przegrodzie międzykomorowej serca (dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH)
 15. Badania zmęczeniowe urządzenia terapeutycznego do zamknięcia okołozawałowej perforacji w przegrodzie międzykomorowej serca (dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH)
 16. Analiza i dobór geometrii i kształtu urządzenia terapeutycznego do zamknięcia okołozawałowej perforacji w przegrodzie międzykomorowej serca (dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH)
 17. Opracowanie technologii modyfikacji powierzchni cienkich drutów (taśm) tytanowych/nitinolowych/ze stali nierdzewnej (dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH)
 18. Nadawanie pamięci kształtu przestrzennym rusztowaniom nitinolowym (dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH)

 19. Wielofunkcyjne układy hydrożelowe do zastosowań medycznych (dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik)
 20. Badania właściwości tribologicznych biomateriałów polimerowych (dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik)

 21. Symulacja metodą elementów skończonych sposobu odkształcenia lewej komory serca (dr inż. Karol Gryń)
 22. Symulacja metodą elementów skończonych zachowania się elementu pomiarowego urządzenia do badania siły skurczu mięśnia sercowego (dr inż. Karol Gryń)
 23. Symulacja metodą elementów skończonych sposobu deformacji  urządzenia terapeutycznego do zamknięcia okołozawałowej perforacji w przegrodzie międzykomorowej serca (dr inż. Karol Gryń)
 24. Analiza kształtu i geometrii elementu pomiarowego urządzenia do badania siły skurczu mięśnia sercowego (dr inż. Karol Gryń)
 25. Projekt urządzenia diagnostycznego do bezpośredniego pomiaru siły ściskającej lewej komory serca (dr inż. Karol Gryń)
 26. Opracowanie sposobu łączenia elementów metalowych o niewielkich wymiarach (dr inż. Karol Gryń)
 27. Charakterystyka naprężeniowo odkształceniowa elementu pomiarowego urządzenia do badania siły skurczu mięśnia sercowego (dr inż. Karol Gryń)
 28. Badania zmęczeniowe elementu pomiarowego urządzenia diagnostycznego do badania siły skurczu mięśnia sercowego (dr inż. Karol Gryń)
 29. Urządzenie diagnostyczne do badania siły skurczu mięśnia sercowego - opracowanie sposobu zbierania i analizy danych pomiarowych (dr inż. Karol Gryń)
 30. Badania jakości adhezji warstw barierowych nakładanych na cienkie druty (taśmy) tytanowe/nitinolowe/ze stali nierdzewnej (dr inż. Karol Gryń)

 31. Granulacja mikronowych frakcji surowców węglowych z zastosowaniem wysokoenergetycznego mieszania i spoiw organicznych (dr inż. Maciej Gubernat)
 32. Modyfikacja powierzchni grafitu syntetycznego wykorzystywanego jako materiał anodowy ogniw litowo-jonowych (dr inż. Maciej Gubernat)

 33. Badania wpływu hodowli dynamicznych na proliferację, morfologię i mineralizację komórek dla materiałów na podłoża dla inżynierii tkankowej „bottom-up” (dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz)
 34. Porównanie hodowli dynamicznej i statycznej pod kątem wykorzystania do hodowli komórkowych w modułowej inżynierii tkankowej (dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz)

 35. Materiały polimerowe do wytwarzania modeli anatomicznych (dr inż. Anna Lis-Bartos)
 36. Kompozyty do rekonstrukcji i regeneracji nerwów obwodowych techniką tubulizacji (dr inż. Anna Lis-Bartos)

 37. Ocena wpływu modyfikacji hydrożeli polisacharydowych na ich właściwości mechaniczne i biologiczne (dr inż. Anna Morawska-Chochół)

 38. Właściwości sprężyste kompozytów epoksydowych wzmocnionych włóknem węglowym (dr inż. Wojciech Piekarczyk)
 39. Badanie właściwości mechanicznych poliuretanów modyfikowanych cząstkami magnetycznymi (dr inż. Wojciech Piekarczyk)

 40. Projekt, wytwarzanie i opis właściwości warstwy ochronnej zawierający antypiren (dr inż. Piotr Szatkowski)
 41. Projekt materiału kompozytowego funkcjonalnego magazynującego energie cieplną (dr inż. Piotr Szatkowski)