Projekty badawcze

BiofunCardio - Biofunkcyjne podłoża do rożnicowania komórek macierzystych w kierunku kardiomiocytów przy wykorzystaniu procesu elektrostymulacji

Kierownik projektu: Dr inż. Aleksandra Benko

Czas realizacji: 2021-2024

NCBiR Lider XI

Indukowane komórki macierzyste (IPSCs) to obiecujące źródło nowych rozwiązań z zakresu inżynierii tkankowej, badań nad lekami, czy identyfikacji różnorakich procesów chorobotwórczych. W przypadku tkanek wysoce wyspecjalizowanych, jak serce, głównym czynnikiem limitującym efektywny transfer technologii jest mało efektywny i czasochłonny proces prowadzący do otrzymania dojrzałej tkanki.

Projekt zakłada, że poprzez odwzorowanie warunków naturalnie występujących w żywym organizmie, oraz zastosowanie elektrostymulacji, możliwa jest poprawa efektywności i przyspieszenie procesu otrzymywania dojrzałych konstruktów tkankowych dla celów badawczych.

Wziewne polimerowe nośniki antybiotyków i inhibitorów sygnalizatorów zagęszczenia do leczenia infekcji w układzie oddechowym

Czas realizacji: 2020-2024

NCN Opus: 2019/35/B/ST5/01103

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz z wdrożeniem w zakresie zamykania około zawałowego pęknięcia w przegrodzie międzykomorowej serca

Kierownik projektu: Dr inż. Karol Gryń

Czas realizacji: 2021-2023

Projekt obejmuje prace naukowo-badawcze związane z opracowaniem dwóch urządzeń stosowanych w kardiochirurgii (diagnostycznego i terapeutycznego) z uwzględnieniem założeń konstrukcyjnych i materiałowych oraz badania powstałych prototypów

Nowej generacji wielofunkcyjne biomateriały do leczenia i regeneracji tkanek

Czas realizacji: 2020-2022

IDUB AGH: Działanie 4 POB5/45

Właściwości elektryczne i aktywność katalityczna względem reakcji redoks par I-/I3- hierarchicznych nanostruktur węglowych z nowym katalizatorem bimetalicznym Ni-Co

Kierownik projektu: Dr inż. Marcel Zambrzycki

Czas realizacji: 2020-2022

NCN Preludium: 2019/33/N/ST5/02500