Projects

Project manager: Aleksandra Benko, PhD

Time of project implementation: 2021-2024

Inhalable polymeric delivery systems of antibiotics and quorum sensing inhibitors for the treatment of respiratory infections

Project manager: Professor Elżbieta Pamuła

Time of project implementation: 2020-2024

NCN Opus: 2019/35/B/ST5/01103

Project manager: Karol Gryń, PhD

Time of project implementation: 2021-2023

New generation multifunctional biomaterials for the treatment and tissue regeneration

Project manager: Professor Elżbieta Pamuła

Time of project implementation: 2020-2022

IDUB AGH: Initiative of Excellence -Research University POB5/45

Właściwości elektryczne i aktywność katalityczna względem reakcji redoks par I-/I3- hierarchicznych nanostruktur węglowych z nowym katalizatorem bimetalicznym Ni-Co

Project manager: Marcel Zambrzycki, M.Sc.

Time of project implementation: 2020-2022