KATEDRA BIOMATERIAŁÓW

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Sekretariat: bud. A3 pokój 206
Tel. +48 12 617-44-47
Fax +48 12 617-33-71
Email: