Projects

Project manager: Krystian Sokołowski, M. Sc.

Time of project implementation: 2020-2022

Nanocząstki lipidowe z dodatkiem peptydów antybakteryjnych jako alternatywna metoda leczenia infekcji bakteryjnych

Time of project implementation: 2019-2022

Preparation and modification of polymer composites as scaffolds for in vitro hMSCs culture as a support for osteo- and chondro-differentiation

Time of project implementation: 2017-2021

The aim of WP3 is to synthesize and characterize multifunctional composite materials based on polymeric hydrogels that will serve as biologically active scaffolds for in vitro hMSCs culture and will stimulate osteo- and chondro-differentiation. STRATEGMED 3/303570/7/NCBR/2017

Wielofunkcyjne cementy kostne w oparciu o poliuretanosacharydy z kontrolowaną temperaturą sieciowania

Time of project implementation: 2017-2022

Mikrosfery polimerowe jako nośniki komórek w inżynierii tkankowej „bottom-up"

Time of project implementation: 2017-2021