Dr inż. Marcel Zambrzycki

E-mail
zambrzycki@agh.edu.pl
Pokój
B6 BR6
Telefon
+48 12 617 24 98

ORCID: 0000-0002-7941-426X
Scopus: 57188957508
ResearcherID: AAC-6818-2019
PBN: 5f89687e085dcb410a25f0ad

Publikacje: https://bpp.agh.edu.pl/autor/zambrzycki-marcel-22525

Przebieg ścieżki zawodowej

 • Doktorat – Inżynieria Materiałowa (2023)
 • Magister – Inżynieria Materiałowa (2016)
 • Inżynier – Inżynieria Materiałowa (2015)
  Wszystkie stopnie uzyskane w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Staże naukowe

 • Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (Barcelona, Hiszpania), Nanostructured Materials for Photovoltaic Energy Research Group (1/10/2021–30/04/2022)

Nagrody i wyróżnienia

 • Zespołowa nagroda Rektora AGH III-stopnia za osiągnięcia naukowe (Kraków 2019)
 •  Nagroda specjalna w konkursie Polish Innovative Technologies na I Doktoranckim Sympozjum Nanotechnologii NANOMAT 2017 (Łódź 2017)
 • I Miejsce w konkursie prezentacji na 53 Konferencji studenckich kół naukowych pionu hutniczego, sekcja: Ceramiki i Inżynierii Materiałowej (Kraków 2016)
 • I Miejsce w konkursie na najlepszy poster na XII Konferencji Naukowo-Technicznej: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe, Nauka – Przemysł’ 2019 (Ustroń 2019)
 • III Miejsce w konkursie na najlepszy poster na X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe (Ustroń 2017)

Publikacje i wystąpienia konferencyjne

 •  >19 publikacji naukowych (h = 6, sumaryczny IF = >100)
 •  >32 wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych

Dydaktyka

 • Engineering of functional materials
 • Syntetyczne materiały węglowe
 • Implanty i sztuczne narządy
 • Nanokompozyty polimerowo-węglowe

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Węglowe
 • Polskie Towarzystwo Rakietowe

Projekty badawcze

 • NCN Preludium 2019/33/N/ST5/02500 (2020-2022): „Właściwości elektryczne i aktywność katalityczna względem reakcji redoks par I-/I3- hierarchicznych nanostruktur węglowych z nowym katalizatorem bimetalicznym Ni-Co” - kierownik projektu
 • NCN OPUS 2020/39/B/ST5/02126 (2021-2024): „Węglowe kompozyty hybrydowe do stymulacji komórek centralnego układu nerwowego” - wykonawca
 • NCBiR Program Badań Stosowanych (PBS2) PBS2/B5/27/2013 (2013-2016): “Alternative binder systems with low PAH content for carbon and graphite technology” - wykonawca
 • IDUB AGH Działanie 4 (2021-2023): „Nanowłókna węglowe nowej generacji w ochronie środowiska” - wykonawca
 • Projekt przemysłowy: “Use of the secondary carbon fibers in carbon and graphite materials” – SGL Carbon Polska S.A. (2015-2016) – wykonawca