Zespół

Zespół materiałów polimerowych do zastosowań medycznych i technicznych (MatPolBioTech)

 • Prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska – kierownik zespołu
 • Dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH
 • Dr inż. Anna Lis-Bartos – adiunkt
 • Dr inż. Maciej Gubernat – adiunkt
 • Dr inż. Karol Gryń – adiunkt
 • Dr inż. Iwona Kowalska-Kubsik – adiunkt WWNiG
 • Mgr inż. Przemysław Toczek – asystent WWNiG
 • Mgr inż. Paweł Imiołek – doktorant WEiP
 • Mgr inż. Bartłomiej Milewski - doktorant

Tematyka badawcza

 • Materiały i implanty polimerowe modyfikowane substancjami biologicznie aktywnymi w regeneracji nerwów obwodowych i ośrodkowego układu nerwowego
 • Biomimikra w inżynierii biomateriałów do zastosowań w rekonstrukcji i stymulacji regeneracji tkanek elektroaktywnych  - tkanka nerwowa i mięśniowa
 • Biomateriały do zastosowań w neurochirurgii naczyniowej i neurooftalmologii (neurookulistyka)
 • Polimery przewodzące w zastosowaniach technicznych i biomedycznych
 • Polimerowe materiały konstrukcyjne i specjalne (materiały inteligentne - polimery z pamięcią kształtu, samonaprawiające się)
 • Materiały i kompozyty polimerowe w budownictwie
 • Powłoki polimerowe – technologie wytwarzania i nanoszenia – powłoki antykorozyjne
 • Wytwarzanie i przetwórstwo materiałów polimerowych
 • Recykling materiałów polimerowych – kompozyty polimerowe i tworzywa sztuczne przyjazne środowisku
 • Biopolimery pochodzenia roślinnego i polimery biodegradowalne

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty badawcze

 • Laminowana stalowa rura osłonowa – Polska Innowacja w przewiertach horyzontalnych; Projekt konsorcjum Izostal-Proma-AGH nr POIR.01.01.01-00-0039/20 (NCBiR);  okres realizacji: 2020-2022

Wybrane projekty badawcze zakończone

 • Opracowanie technologii wytwarzania folii LDPE i tkanin lub włókien powlekanych kompozycją polimerowych o właściwościach uniepalnionych i antystatycznych; Projekt NCBiR 1/POIR/1.1.1/2015 okres realizacji: 2016-2019; rola w projekcie: wykonawca
 • Budownictwo mostem między tradycją regionu a nowoczesnością; Projekt nr UDA POKL.04.01.01-00-196/09-00; 2016; rola w projekcie: profesor wizytujący
 • Implanty polimerowe wspomagające ukierunkowaną regenerację uszkodzonych nerwów obwodowych (kontynuacja badań); Projekt nr 2011/01/BST/07795 (NCN); okres realizacji: 2014-2018
 • Ocena możliwości wykorzystania wybranych implantów biomateriałowych jako pomostu dla regenerujących włókien nerwowych rdzenia kręgowego. Badanie na modelu urazowego uszkodzenia rdzenia kręgowego ogona gekona lamparciego (Eublepharis macularius); Projekt nr NN 403176540 (MNiSW); okres realizacji: 2011-2014
 • Prace badawczo-rozwojowe źródłem innowacji międzynarodowej w spółce Gasket; Projekt nr POIG.01.04.00-24-034/11; okres realizacji: 2011-2012
 • Badania wykorzystania wybranych kompozytów polimerowych w chirurgicznym leczeniu urazów nerwów obwodowych; Projekt nr NN 507342733 (MNiSW); okres realizacji: 2007-2010
 • Infrared spectroscopy of conducting polymer nanotubes; IUPAC, Polymer Division; Project No. 2006-018-2-400, okres realizacji: 2007-2010

Wybrane publikacje

 1. D. Szarek, A. Lis-Bartos, M. Krok-Borkowicz, J. Grzesiak, K. Marycz, W. Jarmundowicz, J. Laska; Microstructure and mechanical properties of PU/PLDL sponges intended for grafting injured spinal cord; Polymers 12, 2020, 2693 (str. 1-17); doi: 10.3390/polym12112693
 2. P. Imiołek, D. Raś, K. Kasprowicz, J. Laska; Modyfikacja polietylenu małej gęstości dodatkami antystatycznymi i uniepalniajacymi; Przemysł chemiczny 99(10), 2020, 1442-1445
 3. P. Imiołek, K. Kasprowicz, J. Laska; Antistatic polyethylene free-standing films modified with expanded graphite - technological aspects; Polimery 65(4), 2020, 17-21
 4. J. Marchewka, J. Laska; Processing of poly-L-lactide and poly(L-lactide-co-trimethylene carbonate) blends by fused filament fabrication and fused granulate fabrication using RepRap 3D printer; The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 106, 2020, 4933-4944
 5. A. Porąbka, Vasiliki-Maria Archodoulaki J. Laska; Mechanical behavior of particle-reinforced polyurethane composites for load-bearing drives; Sci. Technol. Innov. 6(3), 2019, 33-41
 6. P. Bednarz, A. Bernasik, J. Laska; The influence of sterilization method on properties of polyurethane/polylactide blend; Sci. Tech. Innov. 2(1), 2018, 13-18
 7. A. Porąbka, V.-A. Archodoulaki, W. Molnar, J. Laska ; Wear behaviour of polyurethane composites with respekt to the Rother mechanical properties; World Journal of Engineering 11(2), 2014, 139-146
 8. J. Grzesiak, R. Fryczkowski, A. Lis, D. Szarek, J. Laska, K. Marycz Characterization of olfactory ensheathing glial cells cultured on polyurethane/polylactide nonwovens; Int. J. Polymer Sci. 2015, Article ID 908328, 10 pages (e-publication)
 9. A. Grzybowska, J. Marchewka, E. Maślanka, J. Laska, W. Kubiak, B. Baś; Facile and very sensitive electrochemical method for evaluating the release kinetics of caffeine from bioactive polimer scaffolds; J. Electrochem. Soc. 145(3), 2018, E89-E96
 10. J. Marchewka, J. Laska; Blends of poly(l-lactide) and poly(l-lactide-cotrimethylenecarbonate) as promising materials for bone and cartilage tissue engineering; Eng. Biomat. 145, 2018, 8-15
 11. Anna Lis-Bartos, Agnieszka Śmieszek, Kinga Frańczyk, Krzysztof Marycz: Fabrication, Characterization, and Cytotoxicity of Thermoplastic Polyurethane/Poly(lactic acid) Material Using Human Adipose Derived Mesenchymal Stromal Stem Cells (hASCs). Polymers (Basel). 10(10), 2018, 1073. doi: 10.3390/polym10101073. PMID: 30960998; PMCID: PMC6403585.
 12. Ł. Kantor, A. Kopyć, J. Laska; Termo- i zimnokurczliwe etykiety polimerowe; Opakowanie 2, 2017, 61-66
 13. Ł. Kantor, K. Michalik, J. Laska; Engineering polymers with high mechanical and thermal resistance for electric motors; Sci. Tech. Innov. 1, 2017, 38-42
 14. Katarzyna Kornicka-Garbowska, Daria Nawrocka, Anna Lis-Bartos, Monika Marędziak, Krzysztof Marycz: Polyurethane–polylactide-based material doped with resveratrol decreases senescence and oxidative stress of adipose-derived mesenchymal stromal stem cell (ASCs). RSC Adv., 7, 2017,24070-24084
 15. K. Marycz, M. Marędziak, J. Grzesiak, D. Szarek, A. Lis, J. Laska; Polyurethane/Polylactide-Blend Films Doped with Zinc Ions for the Growth and Expansion of Human Olfactory Ensheathing Cells (OECs) and Adipose-Derived Mesenchymal Stromal Stem Cells (ASCs) for Regenerative Medicine Applications; Polymers 8, 2016, 175-191
 16. D. Szarek, K. Marycz, A. Lis, Z. Zawada, P. Tabakow, J. Grzesiak, J. Laska, W. Jarmundowicz; Lizard tail spinal cord - new experimental model of spinal cord injury without limb paralysis; The FASEB Journal 30(4), 2016, 1391-1403
 17. D. Szarek, K. Marycz, A. Lis, Z. Zawada, P. Tabakow, J. Grzesiak, J. Laska, W. Jarmundowicz; Lizard tail spinal cord - new experimental model of spinal cord injury without limb paralysis; The FASEB Journal 30(4), 2016, 1391-1403
 18. J. Marchewka, J. Laska; Designing and preparing by FDM 3D printing of polymeric scaffolds with potential application in tissue engineering; Engineering of Biomaterials, 19(138), 2016, 37
 19. D. Dziob, T. Kołodziej, J. Nowak, P. Cyzio, J. Raczkowska, J. Laska, Z. Rajfur; Effect of Substrate elasticity on macroscopic parameters of fish keratocyte migration; Physical Biology 13, 2016, 054001
 20. Krzysztof Marycz, Monika Marędziak, Jakub Grzesiak, Anna Lis, Agnieszka Śmieszek, Biphasic, nanohydroxyapatite (nHAP) doped polyurethane/polylactide sponges combined with human adipose derived mesenchymal stromal stem cells – as a 3D scaffold for osteochondral defect regeneration. Polymers 8, 2016, 399, https://doi.org/10.3390/polym8100339
 21. J. Grzesiak, K. Marycz, D. Szarek, P. Bednarz, J. Laska; Polyurethane/polylactide-based biomaterials combined with rat olfactory bulb-derived glial cells and adipose-derived mesenchymal stromal cells for neural regenerative medicine applications; Mat. Sci. Eng. C 52, 2015, 163-170
 22. J. Walczak, J. Marchewka, J. Laska; Hydrożele alginianowe sieciowane jonowo i kowalencyjnie - Hydrogels based on ionically and covalently crosslinked alginates; Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów 132, 2015, 17-23
 23. A. Porąbka, K. Jurkowski, J. Laska; Fly ash used as a reinforcing and flame-retardant filler in low-density polyethylene; Polimery 60(4), 2015, 35-41

Współpraca

Ośrodki naukowe krajowe i zagraniczne

 • Odział Neurochirurgii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu – Centrum Medycyny Ratunkowej
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Klinika i Katedra Neurochirurgii
 • Katedra Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet jagielloński
 • Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński
 • Artesis Plantijn Hogeschoole Antwerpen, Belgia
 • Uniwersyta degli Studi di Trieste, Włochy
 • Aalborg University, Dania
 • University of Malta

Przemysł

 • Grupa Azoty S.A.
 • Izostal S.A.
 • Proma S.A.
 • Glinik sp. z o.o.

Zakończone prace doktorskie

Promotor - Prof. Jadwiga Laska

 • Biozgodne i biodegradowalne implanty polimerowe wspomagające regenerację nerwów obwodowych ( dr inż. Paulina Bednarz)
 • Implanty polimerowe wspomagające regeneracje włókien nerwowych w obrębie rdzenia kręgowego (dr inż. Anna Lis-Bartos)
 • Research and selection of composite material for friction drive systems in machinery and transport equipment (dr inż. Anna Porąbka)
 • Materiały polimerowe o wysokiej odporności mechanicznej i termicznej (dr inż. Łukasz Kantor)
 • Polimerowe rusztowania do regeneracji tkanki chrzęstno-kostnej otrzymywane metodą druku 3D (dr inż. Jakub Marchewka)