Dr inż. Aleksandra Benko

E-mail
abenko@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3, pok. 203a
Telefon
+48 12 617 52 06

ORCID0000-0001-7474-3374
Scopus55630420700
PBN4019661
Publikacjehttps://bpp.agh.edu.pl/autor/benko-aleksandra-07827

Przebieg ścieżki zawodowej

 • Doktorat – inżynieria materiałowa (2017)
 • Magister – inżynieria biomedyczna, specjalność inżynieria biomateriałów  (2012)
 • Inżynier – inżynieria biomedyczna (2011)
  Wszystkie stopnie uzyskane w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Zatrudnienie

 • Adiunkt naukowy, od XI 2020
 • Asystent naukowy, 2017-2020

Staże naukowe

 1. Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA, Webster Nanomedicine Lab, Department of Chemical Engineering
  Staż naukowy (03/2019 – 06/2019) w ramach projektu SONATINA nr 2017/24/C/ST8/00400
  Zdobywanie doświadczenia z zakresu projektowania wielofunkcyjnych, włóknistych podłoży dla celów inżynierii tkankowej, przeprowadzania zaawansowanych testów biozgodności oraz antybakteryjności i właściwości antynowotworowych. Zdobywanie wiedzy z zakresu komercjalizacji rozwiązań biomedycznych 
 2. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska
  Staż naukowy (02/2015 - 03/2015) - zdobywanie doświadczenia w wykonywaniu i analizie pomiarów z wykorzystaniem spektrometrów FTIR oraz Ramana
 3. Cambridge Major Laboratories (obecnie Alcami), Germantown, Wisconsin, USA
  Staż naukowy (07/2011 - 09/2011) na stanowisku Research Scientist/Analytical Chemist. Zdobywanie wiedzy z zakresu chemii analitycznej oraz pracy w laboratorium zgodnie ze standardami GMP/GLP
 4. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków, Polska
  Letnie praktyki inżynierskie (07/2009 - 08/2009)- zdobywanie doświadczenia w zakresie zaawansowanych metod wytwarzania oraz pomiarowych stosowanych w inżynierii materiałowej

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców 01.2022 - 01.2025
 • Indywidualna nagroda Rektora II stopnia  za osiągnięcia naukowe w 2021 roku
 • Zespołowa nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe w 2018 roku
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. „Nanoformy węgla do zastosowań biomedycznych” (2017)
 • 27th European Conference on Biomaterials, wyróżnienie abstraktu (spośród 864 zgłoszonych na konferencję) poprzez zaproszenie do opublikowania wyników w formie pełnotekstowego artykułu w czasopiśmie: Journal of Materials Science: Materials in Medicine (2015)
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów (2015-2016)
 • Wyróżnienie w konkursie „Diamenty AGH”, na najlepszą pracę magisterską pt. „Modyfikacja struktur wybranych aminokwasów drgającym kwarcem piezoelektrycznym” (2012)

Projekty badawcze

 • NCBiR Lider XI  LIDER/7/0020/L-11/19/NCBR/2020 (03/2021 - 02/2024) „Biofunkcyjne podłoża do różnicowania komórek macierzystych w kierunku kardiomiocytów przy wykorzystaniu procesu elektrostymulacji" - kierownik projektu
 • NCN Sonatina 2017/24/C/ST8/00400 (11/2017 - 11/2020) „Wpływ parametrów fizykochemicznych i elektrycznych na właściwości biologiczne nanowłóknistych materiałów węglowych” - kierownik projektu 
 • NCN Preludium 2013/11/N/ST8/01357 (08/2014 - 03/2017) „Ocena wpływu parametrów procesu elektroforetycznego osadzania nanorurek na właściwości otrzymywanych materiałów kompozytowych” - kierownik projektu
 • 2012 - 2016: Wykonawca w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: 2011/01/B/ST5/06424, 2013/11/D/ST8/03272, 2014/13/B/ST8/01195 (AGH); 2013/09/B/ST8/00146 (UJ)