Projekty badawcze

Nanowłókna i nanorurki węglowe - porównanie wpływu obu nanoform węgla na odpowiedź biologiczną w warunkach in vitro - lider w konsorcjum

Czas realizacji: 2015-2018

Nanowłókna i nanorurki węglowe - porównanie obu nanoform węgla na odpowiedź biologiczną w warunkach in vitro

Warstwy z nanomateriałów węglowych na powierzchni metalu jako potencjalne układy do regeneracji i stymulacji komórek układu nerwowego

Czas realizacji: 2014-2017

Wysokoporowate ceramiczne rusztowania dla inżynierii tkanki kostnej.

Kierownik projektu: Mgr inż. Łucja Rumina

Czas realizacji: 2014-2017

dgdfgzdsfxvvcxdvxf

Metodyka i badanie właściwości sprężystych materiałów anizotropowych metodą ultradźwiękową

Kierownik projektu: Dr inż. Wojciech Piekarczyk

Czas realizacji: 2014-2016