Projekty badawcze

Alternatywne spoiwa o obniżonej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych dla technologii materiałów węglowych i grafitowych

Czas realizacji: 2013-2016

Nanokompozyty poliuretanowe zawierające grafen do akumulacji energii cieplnej

Czas realizacji: 2012-2015

Ocena wpływu parametrów procesu elektroforetycznego osadzania nanorurek na właściwości otrzymywanych materiałów kompozytowych

Kierownik projektu: Dr inż. Aleksandra Benko

Czas realizacji: 2014-2016

Analiza fizyko-chemicznych i biologicznych właściwości nanoform węgla przeznaczonych dla zastosowań medycznych

Czas realizacji: 2011-2014

Badania nad trwałością włóknistych kompozytów węglowo-ceramicznych poddanych działaniu obciążeń cyklicznych

Kierownik projektu: Dr inż. Teresa Gumuła

Czas realizacji: 2011-2014