Projekty badawcze

Nanowłókna i nanorurki węglowe - porównanie obu nanoform węgla na odpowiedź biologiczną w warunkach in vitro

Warstwy z nanomateriałów węglowych na powierzchni metalu jako potencjalne układy do regeneracji i stymulacji komórek układu nerwowego

Czas realizacji: 2014-2017

Wysokoporowate ceramiczne rusztowania dla inżynierii tkanki kostnej.

Kierownik projektu:

Czas realizacji: 2014-2017

dgdfgzdsfxvvcxdvxf

Metodyka i badanie właściwości sprężystych materiałów anizotropowych metodą ultradźwiękową

Kierownik projektu: Dr inż. Wojciech Piekarczyk

Czas realizacji: 2014-2016

Wstrzykiwalne i wszczepialne biomateriały wzbogacone w sferyczne mikro/nanonośniki leków przeznaczone do leczenia chorób kości

Czas realizacji: 2013-2016