Projekty badawcze

Wielofunkcyjne kompozyty węglowo-ceramiczne dla energetyki

Kierownik projektu: Dr inż. Teresa Gumuła

Czas realizacji: 2012-2014

Implanty polimerowe wspomagające ukierunkowaną regenerację uszkodzonych nerwów obwodowych (kontynuacja badań)

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska

Czas realizacji: 2011-2014

Modyfikacja biozgodnych, resorbowalnych matryc polimerowych nanocząstkami ceramicznymi (PROMOTORSKI - mgr inż. Elżbieta Sołtysiak)

Czas realizacji: 2011-2013

Kompozytowe materiały hybrydowe o właściwościach osteokonduktywnych i osteoindyktywnych do regeneracji tkanki kostnej

Czas realizacji: 2010-2013

Badanie biozgodności nanorurek węglowych oraz ich wpływ na procesy naprawcze tkanek

Czas realizacji: 2010-2013