Dr hab. inż. Aneta Frączek - Szczypta, prof. AGH

E-mail
afraczek@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3, pok. 228
Telefon
+48 12 617 47 38

ORCID0000-0002-2055-1489
Scopus27267694100
PBN901049
Publikacjehttps://bpp.agh.edu.pl/autor/fraczek-szczypta-aneta-05723

Adres strony domowejhttp://home.agh.edu.pl/~afraczek/ 

Przebieg ścieżki zawodowej

 • Habilitacja - dyscyplina Inżynieria Materiałowa, WIMIC AGH (2016)
 • Doktorat - kierunek Inżynieria Materiałowa, WIMIC AGH (2009)
 • Magister - kierunek Inżynieria Materiałowa, WIMIC AGH (2005)

Zatrudnienie

 • Od października 2019 – profesor uczelni
 • 2009-2019 – adiunkt
 • 2008-2009 – asystent

Katedra Biomateriałów i Kompozytów, WIMiC

Zainteresowania naukowe

Wytwarzanie syntetycznych materiałów węglowych, nanorurki węglowe – funkcjonalizacji, modyfikacja, otrzymywanie i charakterystyka włókien i nanowłókien węglowych, kompozyty polimerowe i węglowe, nanokompozyty, biomateriały z fazą węglową do regeneracji tkanki nerwowej i kostnej, biozgodność materiałów

Staże naukowe

 • Firma farmaceutyczna Pharmidex, Londyn, Wielka Brytania (2010,2011,2012)
 • University of Brighton, Wielka Brytania (2012)
 • University College London, Center for Nanotechnology, Biomaterials & Tissue Engineering, London, Wielka Brytania (2011)
 • European Science Foundation: Summer School in Nanomedicine 2011, Lutherstadt Wittenberg, Niemcy (2011)
 • 4th Marie Curie Cutting Edge, Biocompatibility evaluation and biological behaviour of polymeric biomaterials, Alvor, Portugalia (2007)
 • GDR-I Nano-I Annual Meeting on Science and Applications of Nanotubes, Autrans, Francja (2007)
 • Instytut Fizjologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (2005)

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW w latach 2015-2017
 • 8 Nagród Rektora AGH za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (nagroda przyznawana corocznie)
 • Praca doktorska z wyróżnieniem (2009)
 • Małopolskie Stypendium Doktoranckie (2009)
 • I miejsce w VII konkursie „Diamenty AGH” za najlepszą pracę magisterską (2005)

Członkostwo w towarzystwach naukowych i inne pełnione funkcje

 • Członek Sekcji Materiałów Niemetalowych, Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, od roku 2020
 • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Węglowego, członek od roku 2006
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów od roku 2005
 • Przewodniczący lub Członek komisji na WIMiC, np. ds. Egzaminów Inżynierskich (2016-2020 – od 2020 Przewodnicząca), Konkursowej (od 2020) i na WEAIiIB (Członek (2009-2020) i Przewodniczący (od 2020) Komisji Obron Prac Inżynierskich)
 • Vice-przewodnicząca komitetu naukowego Konferencji Naukowo-Technicznej MATERIAŁY WĘGLOWE i KOMPOZYTY POLIMEROWE, Ustroń-Jaszowiec (od 2018)
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji CARBON 2012, The Annual World Conference on Carbon 2012, Krakow, 17-22 June, 2012

Dydaktyka

Promotorstwo 3 prac doktorskich (1 obronionej), 28 prac magisterskich i 33 prac inżynierskich

 • Biomateriały (wykłady i seminaria dla WEAiIB od 2008)
 • Syntetyczne materiały węglowe (wykłady I seminaria dla WIMiC od 2013)
 • Podstawy biotechnologii (seminarium, WIMiC, od 2006)
 • Inżynieria materiałów funkcjonalnych (wykłady dla WIMiC od 2017)
 • Engineering of Functional Materials (wykłądy dla WIMiC od 2017)
 • Implanty i sztuczne narządy (laboratoria dla WEAiIB od 2009)
 • Nanokompozyty węglowo-polimerowe (seminaria dla WIMiC od 2018)
 • Seminarium dyplomowe (seminarium dla WEAiIB od 2015)

Realizowane projekty

 • UMO-2013/11/D/ST8/032 Warstwy z nanomateriałów węglowych na powierzchni metalu, jako potencjalne układy do regeneracji i stymulacji komórek układu nerwowego (2014-2017) - kierownik
 • PBS2/B5/27/2013 Alternatywne spoiwa o obniżonej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych dla technologii materiałów węglowych i grafitowych (2013-2016) - wykonawca
 • UMO-2011/01/ B/ST5/06 424 Analiza fizyko-chemicznych i biologicznych właściwości nanoform węgla przeznaczonych dla zastosowań medyczny (2011-2014) - wykonawca
 • N N507 402039 Badanie biozgodności nanorurek węglowych oraz ich wpływ na procesy naprawcze tkanek (2010-2013) - wykonawca
 • Grant agreement no.: 230766 Biocompatibility of carbon nanoparticles with tissues of the neuromuscular system. Seventh Framework Programme the People Programme. (2009-2013) - wykonawca

Wybrane wypromowane prace dyplomowe

 1. Kamila Babral, Otrzymywanie hybrydowych nanowłókien węglowych, praca magisterska, WIMiC AGH, 2019
 2. Wiktor Podgórny, Otrzymywanie przewodzących skafoldów nanowłóknistych do regeneracji nerwu wzrokowego, praca magisterska, WEAiIB AGH, 2019
 3. Magdalena Paruch, Aerożele węglowe dla ochrony środowiska, praca magisterska, WIMiC AGH, 2018
 4. Tomasz Krzemiński, Environment-friendly binders in carbon and graphite technology, praca magisterska realizowana we współpracy z przemysłem, WIMiC AGH, 2018
 5. Adrian Skałacki, Kompozyty polimerowo-węglowe na bazie buckypaper z CNT, praca magisterska, WIMiC AGH, 2018
 6. Martyna Sąsiada, Wykorzystanie sieci neuronowych do projektowania i prognozowania właściwości nanomateriałów węglowych przeznaczonych do regeneracji tkanki nerwowej, praca magisterska, WEAiIB AGH, 2017
 7. Martyna Hunger, Otrzymywanie kompozytów polimerowo-węglowych metodą druku 3D, praca magisterska, WIMiC AGH, 2017
 8. Bartosz Mielan, Lignin as a carbon precursor, praca magisterska realizowana we współpracy z przemysłem, WIMiC AGH, 2016
 9. Marcel Zambrzycki, Use of secondary carbon fibers in carbon and graphite materials, praca magisterska realizowana we współpracy z przemysłem, WIMiC AGH, 2016
 10. Patrycja Musioł, Alternative binder: Lignin as carbon source, praca magisterska realizowana we współpracy z przemysłem, WIMiC AGH, 2015
 11. Alicja Wedel, Wpływ mikro i nanowłókien węglowych w osnowie polimerowej na właściwości fizykochemiczne i odpowiedź biologiczną, praca magisterska, WEAiIB AGH, 2014
 12. Magdalena Miranowicz, Wpływ różnych rodzajów nanorurek węglowych na odpowiedź biologiczną, praca magisterska, WEAiIB AGH, 2013
 13. Agniszka Suliga, Recycling of Carbon Fibers Reinforced Polymer Composites with Thermoplastic Matrix, praca magisteska realizowana we wspołpracy z przemysłem, WIMiC AGH, 2013
 14. Agnieszka Piela, Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów włóknistych na osnowie poliuretanowej do zastosowań w kardiochirurgii, praca magisterska, WEAiIB AGH, 2012
 15. Bartosz Homa, Otrzymywanie nanorurek węglowych na powierzchni włókien węglowych metodą CVD, praca magisterska, WIMiC AGH, 2012
 16. Szymon Jurdziak, Otrzymywanie podłoży 3D na bazie polimeru resorbowalnego modyfikowanego nanorurkami węglowymi do regeneracji tkanki kostnej, praca magisterska, WEAiIB AGH, 2011.