Prace dyplomowe

Hydrożele na bazie kwasu hialuronowego i cząstek ceramicznych

Opiekun: Prof. dr hab. inż. J. Chłopek

Typ pracy: magisterska

Wydział: WEAIiIB

Kompozyty chitozan/tlenek grafenu do zastosowań w inżynierii tkani chrzęstnej

Opiekun: Prof. dr hab. inż. J. Chłopek

Typ pracy: magisterska

Wydział: WEAIiIB

Badanie hydrożeli na bazie chitozanu i cząstek ceramicznych

Opiekun: Prof. dr hab. inż. J. Chłopek

Typ pracy: magisterska

Wydział: WEAIiIB

Materiały gradientowe na bazie hydrożeli dla regeneracji tkanki chrzęstnej

Opiekun: Prof. dr hab. inż. J. Chłopek

Typ pracy: magisterska

Wydział: WEAIiIB

Badania nad otrzymywaniem aktywnych nanowłókien węglowych

Opiekun: Prof. dr hab. inż. S. Błażewicz

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Wpływ wybranych katalizatorów na stopień utwardzenia powłok wykonanych na żywicy poliestrowej

Opiekun: Prof. dr hab. inż. J. Laska

Typ pracy: magisterska

Studia: niestacjonarne

Wydział: WIMIC

Coating on biomaterials for tissue contact (Pokrycia na biomateriałach do kontaktu z tkankami)

Opiekun: Prof. dr hab. inż. E. Pamuła

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC