Prace dyplomowe

Wpływ dodatków porotwórczych na otrzymywanie i właściwości polimerowych nośników do hodowli komórkowych w zawiesine

Opiekun: Dr inż. M. Krok - Borkowicz

Typ pracy: magisterska

Wydział: WEAIiIB

Badania nad mikronośnikami komórek dla modułowej inżynierii tkankowej

Opiekun: Dr inż. M. Krok - Borkowicz

Typ pracy: magisterska

Wydział: WEAIiIB

Kompozyty drewniano-polimerowe modyfikowane nanocząstkami ceramicznymi

Opiekun: Dr inż. A. Lis - Bartos

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Polimerowe nośniki do kontrolowanego uwalniania leków z grupy biguanidów

Opiekun: Dr inż. A. Lis - Bartos

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Otrzymywanie i charakterystyka cementów kostnych na bazie poliutertanosacharydów modyfikowanych magnetytem

Opiekun: Dr inż. K. Nowicka

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Kompozyty wytworzone w oparciu o poliuretanosacharydy modyfikowane cząstkami o właściwościach magnetycznych z możliwością zastosowania w medycynie

Opiekun: Dr inż. K. Nowicka

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Otrzymywanie szkło-ceramiki modyfikowanej tlenkiem żelaza

Opiekun: Dr inż. K. Nowicka

Typ pracy: magisterska

Wydział: WEAIiIB