Prace dyplomowe

Nanokompozyty węglowo-ceramiczne wytwarzane w metodzie elektroforezy

Opiekun: Prof. dr hab. inż. M. Błażewicz

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Badania mechaniczne zoptymalizowanej konstrukcji stabilizatora zewnętrznego Carboelastofix przeznaczonego do zespoleń kości długich

Opiekun: Prof. dr hab. inż. J. Chłopek

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC