Prace dyplomowe

Ocena właściwości warstw z nanomateriałów węglowych przeznaczonych do kontaktu z krwią

Opiekun: Dr hab. inż. A. Frączek - Szczypta

Typ pracy: magisterska

Wydział: WEAIiIB

Iniekcyjne hydrożele polimerowe w oparciu o polimery naturalne do regeneracji tkanki chrzęstnej

Opiekun: Dr hab. inż. K. Pielichowska

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Wpływ funkcjonalizowanego hydroksyapatytu na właściwości kompozytów o osnowach poliacetalowych

Opiekun: Dr hab. inż. K. Pielichowska

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Otrzymywanie i właściwości kompozytów poliacetalowych zawierających funkcjonalizowany hydroksyapatyt

Opiekun: Dr hab. inż. K. Pielichowska

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Hydrożele polimerowe w oparciu o polimery pochodzenia naturalnego do regeneracji tkanki chrzęstnej

Opiekun: Dr hab. inż. K. Pielichowska

Typ pracy: magisterska

Wydział: WEAIiIB

Poliuretanosacharydy modyfikowane ceramiką bioaktywną do regeneracji tkanki kostnej

Opiekun: Dr hab. inż. K. Pielichowska

Typ pracy: magisterska

Wydział: WEAIiIB

Otrzymywanie i charakterystyka właściwości powierzchniowych resrobowalnych mikrosfer dla inżynierii tkankowej "bottom-up"

Opiekun: Dr inż. M. Krok - Borkowicz

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC