Doktoraty

Badania i dobór optymalnego materiału kompozytowego do zastosowań w układach ciernych maszyn i urządzeń transportowych do przenoszenia napędu

Promotor: Prof. dr hab. inż. J. Laska

Doktorant: Mgr inż. Anna Porąbka

Badania nad formowaniem hybrydowych włóknistych struktur polimerowych zbudowanych z nanowłókien polilaktydowych i żelatynowych

Promotor: Prof. dr hab. inż. S. Błażewicz

Doktorant: Mgr Anna Magiera

Alternative binder system with low PAH content

Promotor: Prof. dr hab. inż. S. Błażewicz

Doktorant: Mgr inż. Tomasz Lis

Effect of Ceramic Nanoparticles on the Graphitisation Process of Coal Tar Pitch based Carbon Precursors

Promotor: Prof. dr hab. inż. S. Błażewicz

Promotor pomocniczy: Dr inż. hab. A. Frączek - Szczypta

Doktorant: Mgr inż. Maciej Gubernat

Recycling of Thermoplasts-based Carbon Fibre-Reinforced Plastic (CFRP-TP)

Promotor: Prof. dr hab. inż. S. Błażewicz

Promotor pomocniczy: Dr inż. hab. A. Frączek - Szczypta

Doktorant: Mgr inż. Arkadiusz Rudawski