Doktoraty

Aktywne biologicznie podłoża polimerowe wspomagające powstawanie naczyń krwionośnych

Promotor: Prof. dr hab. inż. J. Chłopek

Promotor pomocniczy: Dr inż. A. Morawska - Chochół

Doktorant: Mgr inż. Patrycja Domalik - Pyzik

Magnetyczne nanokompozyty polimerowe dla zastosowań biologicznych

Promotor: Prof. dr hab. inż. M. Błażewicz

Doktorant: Mgr Małgorzata Świętek

Nanoformy węgla do zastosowań biomedycznych

Promotor: Prof. dr hab. inż. M. Błażewicz

Doktorant: Mgr inż. Aleksandra Benko

Hydrożelowe wstrzykiwane biomateriały zawierające polimerowe nośniki antybiotyków lub leków przeciw osteoporozie

Promotor: Prof. dr hab. inż. E. Pamuła

Doktorant: Mgr inż. Urszula Posadowska