Doktoraty

Wstrzykiwalne kompozyty dla inżynierii tkanki kostnej

Promotor: Prof. dr hab. inż. J. Chłopek

Promotor pomocniczy: Dr inż. hab. K. Pielichowska

Doktorant: Mgr Piotr Szczepańczyk