Doktoraty

Effect of Ceramic Nanoparticles on the Graphitisation Process of Coal Tar Pitch based Carbon Precursors

Promotor: Prof. dr hab. inż. S. Błażewicz

Promotor pomocniczy: Dr inż. hab. A. Frączek - Szczypta

Doktorant: Mgr inż. Maciej Gubernat

Recycling of Thermoplasts-based Carbon Fibre-Reinforced Plastic (CFRP-TP)

Promotor: Prof. dr hab. inż. S. Błażewicz

Promotor pomocniczy: Dr inż. hab. A. Frączek - Szczypta

Doktorant: Mgr inż. Arkadiusz Rudawski

Materiały polimerowe o wysokiej odporności mechanicznej i termicznej

Promotor: Prof. dr hab. inż. J. Laska

Doktorant: Mgr inż. Łukasz Kantor

Aktywne biologicznie podłoża polimerowe wspomagające powstawanie naczyń krwionośnych

Promotor: Prof. dr hab. inż. J. Chłopek

Promotor pomocniczy: Dr inż. A. Morawska - Chochół

Doktorant: Mgr inż. Patrycja Domalik - Pyzik

Hydrożelowe materiały dwufazowe do leczenia ubytków kostno-chrzęstnych uzyskiwane metodą mineralizacji enzymatycznej

Promotor: Prof. dr hab. inż. E. Pamuła

Doktorant: Mgr inż. Krzysztof Pietryga