Doktoraty

Hydrożelowe materiały dwufazowe do leczenia ubytków kostno-chrzęstnych uzyskiwane metodą mineralizacji enzymatycznej

Promotor: Prof. dr hab. inż. E. Pamuła

Doktorant: Mgr inż. Krzysztof Pietryga

Inteligentne nanokompozyty na bazie chitozanu dla inżynierii tkanki kostnej

Promotor: Prof. dr hab. inż. J. Chłopek

Promotor pomocniczy: Dr inż. hab. K. Pielichowska

Doktorant: Mgr Krzysztof Pazdan

Magnetyczne nanokompozyty polimerowe dla zastosowań biologicznych

Promotor: Prof. dr hab. inż. M. Błażewicz

Doktorant: Mgr Małgorzata Świętek

Nanoformy węgla do zastosowań biomedycznych

Promotor: Prof. dr hab. inż. M. Błażewicz

Doktorant: Mgr inż. Aleksandra Benko

Hydrożelowe wstrzykiwane biomateriały zawierające polimerowe nośniki antybiotyków lub leków przeciw osteoporozie

Promotor: Prof. dr hab. inż. E. Pamuła

Doktorant: Mgr inż. Urszula Posadowska