Doktoraty

Nanokompozyty węglowe o budowie hierarchicznej

Promotor: Dr inż. hab. A. Frączek - Szczypta

Doktorant: Mgr inż. Marcel Zambrzycki

Tworzywa acetalowe modyfikowane hybrydowymi układami nieorganiczno-organicznymi w oparciu o hydroksyapatyt

Promotor: Dr inż. hab. K. Pielichowska

Doktorant: Mgr inż. Klaudia Król - Morkisz

Badania i dobór optymalnego materiału kompozytowego do zastosowań w układach ciernych maszyn i urządzeń transportowych do przenoszenia napędu

Promotor: Prof. dr hab. inż. J. Laska

Doktorant: Mgr inż. Anna Porąbka

Badania nad formowaniem hybrydowych włóknistych struktur polimerowych zbudowanych z nanowłókien polilaktydowych i żelatynowych

Promotor: Prof. dr hab. inż. S. Błażewicz

Doktorant: Mgr Anna Magiera

Alternative binder system with low PAH content

Promotor: Prof. dr hab. inż. S. Błażewicz

Doktorant: Mgr inż. Tomasz Lis