Projekty badawcze

Kompozytowe materiały hybrydowe o właściwościach osteokonduktywnych i osteoindyktywnych do regeneracji tkanki kostnej

Kierownik projektu: Dr hab. inż. Ewa Stodolak - Zych

Czas realizacji: 2010-2013

Badanie biozgodności nanorurek węglowych oraz ich wpływ na procesy naprawcze tkanek

Czas realizacji: 2010-2013