Dr inż. Katarzyna Reczyńska-Kolman

E-mail
kmr@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3, pok. 210
Telefon
+48 12 617 23 38

ORCID: 0000-0002-5266-9131
Scopus: 55822618600
PBN: 4143624
https://bpp.agh.edu.pl/autor/reczynska-katarzyna-08631

Przebieg ścieżki zawodowej

 • Doktorat – inżynieria materiałowa (2019)
 • Magister – inżynieria biomedyczna, specjalność inżynieria biomateriałów  (2014)
 • Inżynier – inżynieria biomedyczna (2013)
 • Wszystkie stopnie uzyskane w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Zatrudnienie

Od września 2020 – adiunkt; kwiecień 2019 do sierpień 2020 – asystent  w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

Staże naukowe

 1. Australia, Uniwersytet w Sydney, Wydział Farmacji: 8-io miesięczny staż (prowadzenie badań w ramach pracy doktorskiej)
 2. Norwegia, Uniwersytet w Oslo, Wydział Dentystyczny: 5-cio miesięczny staż (prowadzenie badań w ramach pracy magisterskiej)

Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda IV Wydziału Polskiej Akademii Nauk za osiągnięcia naukowe (2022)
 2. Julia Polak European Doctoral Award - Wyróżnienie pracy doktorskiej przyznane przez Europejskie Stowarzyszenie Biomateriałów (2021)
 3. Nagroda Naukowiec Przyszłości przyznana przez Forum Inteligentnego Rozwoju (26-29.09.2021, Toruń)
 4. Nagroda specjalna w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca za zgłoszenie patentowe pt. Wziewny preparat farmakologiczny do leczenia zlokalizowanych guzów nowotworowych oraz sposób wytwarzania wziewnego preparatu farmakologicznego do leczenia zlokalizowanych guzów nowotworowych (28 maja 2019)
 5. 6 nagród za najlepszą prezentację ustną na konferencjach międzynarodowych
 6. 4 nagrody za najlepszy plakat na konferencjach międzynarodowych
 7. Nagroda Rektora zespołowa II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku 2021
 8. Nagroda Rektor zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2019
 9. Wyróżnienie Rektora zespołowe III stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2017
 10. Wyróżnienie Rektora zespołowe II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2015 roku
 11. II nagroda Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej w konkursie na najlepszą pracę magisterką z dziedziny inżynierii biomedycznej obronioną w 2014 roku

Publikacje i patenty

 • 33 publikacje naukowe (z tego 25 z IF, cytowania:272, h = 11)
 • 2 patent (P-425 547, P-425 546), 2 zgłoszenia patentowe (P.430269, P.430270)

Doświadczenie naukowe

 • wytwarzanie nanocząstek lipidowych z dodatkiem peptydów antybakteryjnych przeznaczonych do leczenia infekcji bakteryjnych
 • ocena cytozgodności różnych biomateriałów
 • opracowanie nowoczesnego wziewnego system dostarczania leków opartego na kwasach tłuszczowych i nanocząstkach magnetycznych do leczenia raka płuc
 • modyfikacja powierzchni implantów tytanowych zwiększająca ich właściwości antybakteryjne
 • opracowanie wstrzykiwalnych materiałów kompozytowych bazujących na hydrożelach polisacharydowych i mikrocząstkach węglanowych przeznaczonych do leczenia infekcji tkanki kostnej
 • wytwarzanie i charakterystyka właściwości wysoko porowatych rusztowań na bazie dwutlenku tytanu

Dydaktyka

 • Promotor 15 prac inżynierskich i 9 prac magisterskich
 • wykłady, seminaria i/lub laboratoria z przedmiotów Nanomedicine, Materiały ze źródeł odnawialnych, Inżynieria tkankowa i genetyczna, Materiały dla terapii i diagnostyki medycznej, Podstawy biotechnologii, Biomateriały i kompozyty

Członkostwo w towarzystwach naukowych i inne pełnione funkcje

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów
 • Kierownik, główny wykonawca lub wykonawca w 5 projektach finansowanych przez polskie agencje

Aktualnie realizowane projekty

 • IDUB AGH: Działanie 4 POB5/45 (1.10.2020-30.09.2022) „Nowej generacji wielofunkcyjne biomateriały do leczenia i regeneracji tkanek” – wykonawca 
 • NCN Preludium nr 2018/29/N/ST5/01543, pt. “Nanocząstki lipidowe z dodatkiem peptydów antybakteryjnych jako alternatywna metoda leczenia infekcji bakteryjnych „ – kierownik projektu
 • NCN Opus: 2019/35/B/ST5/01103 (1.10.2020-30.09.2024) Wziewne polimerowe nośniki antybiotyków i inhibitorów sygnalizatorów zagęszczenia do leczenia infekcji w układzie oddechowym –  wykonawca