Mgr inż. Krystian Sokołowski

E-mail
ksokolow@agh.edu.pl
Pokój
B6, hala technologiczna, BR6
Telefon
+48 12 617 24 98

http://home.agh.edu.pl/~ksokolow/

Wykształcenie

 • Magister Inżynierii Materiałowej (2016)
 • Inżynier Inżynierii Naftowej i Gazowniczej (2018)

 • Inżynier Metalurgii (2015)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 Stanowisko

Od października 2016 – doktorant, Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Staże

 1. KGHM PM SA, O. HM Głogów (2014)

Publikacje

Doświadczenie naukowe

  • wytwarzanie ceramicznych spoiw i powłok ochronnych na bazie polimerów krzemoorganicznych dla materiałów węglowych
  • wytwarzanie i funkcjonalizacja węglowych adsorbentów i membran do odsalania
  • otrzymywanie nanowłókien C i SiC metodami karboredukcji, CVD i ES
  • funkcjonalizacja powierzchni węgli dla osnów polimerowych i ceramicznych
  • wytwarzanie kompozytów C/C, CFRP i C/ceramika i ich charakteryzacja metodami klasycznymi i instrumentalnymi

  Nagrody i wyróżnienia

  • zespołowa nagroda Rektora AGH III stopnia za osiągnięcia naukowe (2019)
  • II miejsce w konkursie na najlepszy poster, IX KNT, Ustroń-Jaszowiec (2016)

  Członkostwo w towarzystwach naukowych

  • Polskie Towarzystwo Węglowe (PTW)

  Dydaktyka

   • zajęcia seminaryjne z przedmiotu Biomateriały (WEAIiIB) oraz Nanokompozyty węglowo-polimerowe (WIMiC)
   • zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Syntetyczne Materiały Węglowe (WIMiC)

    Aktualnie realizowane projekty

     • Kierownik w projekcie badawczym UMO-2019/35/N/ST8/02532 pt: „Od powierzchni międzyfazowej do oddziaływań między polimerami zawierającymi krzem a włóknistym węglem: Kompleksowe badania otrzymywania nanokompozytów typu włóknisty węgiel/węglik”. Projekt finansowany ze środków NCN w ramach konkursu Preludium 18.