Dr inż. Patrycja Domalik - Pyzik

Zastępca Kierownika Katedry

E-mail
pdomalik@agh.edu.pl
Pokój
paw. A3, pok. 225
Telefon
+48 12 617 37 59

ORCID0000-0002-5978-5688
Scopus56094668700
PBN3996521
Publikacjehttps://bpp.agh.edu.pl/autor/domalik-pyzik-patrycja-07838

Wykształcenie

 • Doktor nauk technicznych: Inżynieria Materiałowa (2018)
  AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki  
  Aktywne biologicznie podłoża polimerowe wspomagające powstawanie nowych naczyń krwionośnych
 • Magister: Inżynieria Biomedyczna: Inżynieria Biomateriałów (2012)
  AGH, Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej
  Nowe rozwiązania materiałowe dla gwoździ śródszpikowych stanowiących nośnik leku 
 • Inżynier:  Inżynieria Biomedyczna (2011)

Zatrudnienie

 • Adiunkt badawczo-dydaktyczny od VII 2020
 • Asystent 2018 – 2020
 • Technolog 2015 – 2018

Katedra Biomateriałów i Kompozytów WIMiC AGH

Doświadczenie zagraniczne

 • New Jersey Center for Biomaterials, Rutgers, Piscataway, USA (V-VIII 2017)
  Asystent naukowy/stażysta w zespole Prof. Joachima Kohn’a
  3D printing of chitosan scaffolds for cartilage tissue engineering
 • University of Duisburg-Essen, Essen, Niemcy (XII 2014)
  Staż naukowy w ramach projektu DAAD i MNiSW
  Novel implants for hard tissue regeneration with antibacterial activity
 • Szkoła letnia: Biomaterials for Medical Devices and Regenerative Medicine, University of Bordeaux (organizatorzy: European Society for Biomaterials i Society for Biomaterials), Bordeaux, VI 2018
 • Szkoła letnia: Perspectives for Young Researchers in Science and Education Summer School. University of Duisburg-Essen, Essen, Niemcy, VIII 2016
 • Warsztaty: Bone Tissue Engineering Summer Workshop. Max Bergmann Center of Biomaterials, TU Drezno, Niemcy, VII 2016

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie Rektora zespołowe za osiągnięcia naukowe, 2016
 • Wyróżnienie Rektora zespołowe za osiągnięcia naukowe, 2015
 • Nagroda The European Society for Biomaterials Travel Award Rudolf Cimdins Scholarship|European Society for Biomaterials, 2014

Doświadczenie naukowe

 • opracowanie materiałów kompozytowych opartych o hydrożelowe matryce polisacharydowe modyfikowanych różnymi formami grafenu i ceramiką bioaktywną do zastosowania jako wypełnienia ubytków chrzęstnokostnych
 • otrzymywanie kompozytów polimerowych z funkcją nośnika substancji aktywnych
 • druk 3D podłoży hydrożelowych dla zastosowań w regeneracji tkanki chrzęstnej
 • opracowanie asymetrycznych, cylindrycznych podłoży polimerowych dla inżynierii małych naczyń krwionośnych
 • otrzymywanie i charakterystyka polimerowych i kompozytowych pokryć dla biomateriałów ze stopów magnezu
 • otrzymywanie wielofunkcyjnych i wielofazowych materiałów na biodegradowalne gwoździe śródszpikowe
 • otrzymywanie i charakterystyka kompozytów polimerowych o działania antybakteryjnym
 • ocena właściwości fizykochemicznych i biologicznych materiałów

Dydaktyka

 • promotor pomocniczy w 2 przewodach doktorskich (1 zakończony), promotor 7 prac magisterskich i 3 prac inżynierskich
 • wykłady, seminaria i/lub laboratoria z przedmiotów: Biomateriały, Biomateriały i kompozyty, Design and manufacture of biomaterials, Implanty i sztuczne narządy, Materiałoznawstwo, Podstawy biotechnologii, Techniki implantacyjne

 Działalność organizacyjna i członkowstwo w stowarzyszeniach

 • Redaktor tematyczny czasopisma Engineering of Biomaterials (Inżynieria Biomateriałów), od 2021
 • Członek European Society for Biomaterials, od 2015
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, od 2011
 • Konferencje Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine – członek komitetu organizacyjnego, administrator strony internetowej, od 2012
 • 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials, 15-18 lipca 2018, Kraków – członek komitetu organizacyjnego, 2017-2018
 • 27th European Conference on Biomaterials, ESB2015 30 sierpnia – 3 września, 2015 – członek komitetu organizacyjnego, 2013-2015

 Aktualnie realizowane projekty

 • STRATEGMED3/303570/7/NCBR/2017 (w konsorcjum, AGH-Partner, 2017-2021) Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi – główny wykonawca i pełniący obowiązki kierownika projektu