Projekty badawcze

Nanocząstki lipidowe z dodatkiem peptydów antybakteryjnych jako alternatywna metoda leczenia infekcji bakteryjnych

Czas realizacji: 2019-2022

NCN Preludium: 2018/29/N/ST5/01543

Przygotowanie i modyfikacja kompozytów polimerowych jako rusztowań do hodowli komórek hMSCs w warunkach in vitro wspomagających ich różnicowanie w kierunku tkanki chrzęstnej i kostnej

Czas realizacji: 2017-2021

Celem zadania realizowanego w ramach konsorcjum BioMiStem, gdzie AGH jest partnerem a UJ Liderem projektu, jest opracowanie i charakterystyka wielofunkcyjnych materiałów kompozytowych opartych o hydrożele polimerowe, przeznaczonych na biologicznie aktywne podłoża do hodowli hMSCs w warunkach  in vitro, stymulujące ich różnicowanie  w kierunku tkanki chrzęstnej i kostnej - projekt STRATEGMED 3/303570/7/NCBR/2017 finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wielofunkcyjne cementy kostne w oparciu o poliuretanosacharydy z kontrolowaną temperaturą sieciowania

Czas realizacji: 2017-2022

NCN Sonata BIS: 2016/22/E/ST8/00048

Mikrosfery polimerowe jako nośniki komórek w inżynierii tkankowej „bottom-up"

Czas realizacji: 2017-2021

NCN Sonata: 2016/21/D/ST8/01685

Wpływ parametrów fizykochemicznych i elektrycznych na właściwości biologiczne nanowłóknistych materiałów węglowych

Kierownik projektu: Dr inż. Aleksandra Benko

Czas realizacji: 2017-2020

W świecie nowoczesnych biomateriałów dla celów medycyny regeneracyjnej mówi się o tym, że odpowiednio dobrana morfologia oraz chemia podłoża może stanowić wystarczający impuls dla komórek macierzystych do różnicowania w kierunku pożądanego typu tkanek. Dodatkowo, dostępne są też informacje o tym, że elektryczna stymulacja może pobudzać potencjał regeneracyjny.Przedstawiony projekt ma na celu ocenę wpływu parametrów fizykochemicznych oraz elektrycznych różnego rodzaju podłoży wytworzonych z nanorurek węglowych na stymulację potencjału regeneracyjnego i różnicującego komórek macierzystych w różne typy tkanek.