Publikacje 2016

Autorzy: E. STODOLAK - ZYCH, A. BENKO, P. SZATKOWSKI, E. Długoń, M. Nocuń, C. Paluszkiewicz, M. BŁAŻEWICZ

Szczegóły: Journal of Molecular Structure 1126 (2016) 94–102

Autorzy: Katarzyna NOWICKA, Barbara SZARANIEC

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Ewa STODOLAK-ZYCH

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Alicja RAPACZ-KMITA, Ewa STODOLAK-ZYCH, Mirosław M. BUĆKO, Magdalena ZIĄBKA, Elżbieta Kachniarz

Szczegóły: Ceramic Materials 68 (2016) 267–27

Autorzy: Ewa STODOLAK-ZYCH

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Ewa STODOLAK-ZYCH

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Jarosław Wieczorek, Ewa STODOLAK-ZYCH

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Paweł RUTKOWSKI, Dariusz KATA, Kamil JANKOWSKI, Wojciech PIEKARCZYK

Szczegóły: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 24 (2016) 93–100

Autorzy: Izabella Rajzer, Wojciech PIEKARCZYK, Oscar Castaño

Szczegóły: Materials Science and Engineering C 67 (2016) 20-25.

Autorzy: Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Barbara SZARANIEC, Patrycja DOMALIK-PYZIK

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: A. MŁYNIEC, M. EKIERT, A. MORAWSKA-CHOCHÓŁ, T. UHL

Szczegóły: Journal of Molecular Graphics & Modelling 67 (2016) 54–61

Autorzy: Maciej Ambroziak, Joanna Herman, Piotr SZATKOWSKI, Jan CHŁOPEK

Szczegóły: Engineering of Biomaterials 137 (2016) 30–38

Autorzy: Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Barbara SZARANIEC, Jan CHŁOPEK

Szczegóły: Materials Letters 180 (2016) 1–5

Autorzy: Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Olga Sikora, Witold RECZYŃSKI, Magdalena Rzewuska, Jan CHŁOPEK

Szczegóły: Engineering of Biomaterials 136 (2016) 28–35

Autorzy: Patrycja DOMALIK-PYZIK, Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Jan CHŁOPEK, Izabella RAJZER, Agata Wrona, Elżbieta Menaszek, Maciej Ambroziak

Szczegóły: e-Polymers 16(5) (2016) 351–358

Autorzy: Jan CHŁOPEK, Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Barbara SZARANIEC, Patrycja DOMALIK-PYZIK

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Jan CHŁOPEK

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Paulina Uszko, Barbara SZARANIEC, Karol GRYŃ, Jan CHŁOPEK

Szczegóły: e-Polymers 16(6) (2016) 475–480

Autorzy: SZARANIEC Barbara, GRYŃ Karol, Mazurkiewicz Stanisław, Drop Romuald, Woźny Zenon, Majcher Paweł, Wieczorek Jarosław, Cygan Rafał

Szczegóły: Biuletyn Urzędu Patentowego 6 (2016) 4-5

Autorzy: Karol GRYŃ, Barbara SZARANIEC, Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Patrycja DOMALIK-PYZIK

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Kinga PIELICHOWSKA

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Kinga PIELICHOWSKA

Szczegóły: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 124(2) (2016) 751–765.

Autorzy: Kinga PIELICHOWSKA, Michał Nowak, Piotr SZATKOWSKI, Beata MACHERZYŃSKA

Szczegóły: Applied Energy 162 (2016) 1024-1033

Autorzy: Kinga PIELICHOWSKA, Jakub Bieda, Piotr SZATKOWSKI

Szczegóły: Renewable Energy 91 (2016) 456–465

Autorzy: Kinga PIELICHOWSKA, Klaudia KRÓL, Tomasz M. Majka

Szczegóły: Thermochimica Acta 633 (2016) 98–107

Autorzy: Kinga PIELICHOWSKA

Szczegóły: Handbook of thermoplastics ed. by Olagoke Olabisi, Kolapo Adewale. Taylor & Francis, 2016.

Autorzy: Klaudia KRÓL, Kinga PIELICHOWSKA

Szczegóły: Polymers for Advanced Technologies 27(10) (2016) 1284–1293.

Autorzy: Klaudia KRÓL, Beata MACHERZYŃSKA, Kinga PIELICHOWSKA

Szczegóły: Journal of Applied Polymer Science 133 (36) (2016) 43898-1–43898-11.

Autorzy: Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Aleksandra BENKO

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Aleksandra BENKO

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Alicja WEDEL-GRZENDA, Karolina Tran, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA

Szczegóły: Engineering of Biomaterials135 (2016)13–20.

Autorzy: Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Marta BŁAŻEWICZ

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Jadwiga LASKA

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Krzysztof Marycz, Monika Marędziak, Jakub Grzesiak, Ryszard Fryczkowski, Jadwiga LASKA

Szczegóły: Polymer-Plastics Technology and Engineering 55(18) (2016) 1897–1907

Autorzy: Dariusz Szarek, Krzysztof Marycz, Anna LIS, Zbigniew Zawada, Paweł Tabakow, Jadwiga LASKA, Włodzimierz Jarmundowicz

Szczegóły: FASEB Journal 30(4) (2016) 1391–1403

Autorzy: Daniel Dziob, Tomasz Kołodziej, Justyna Nowak, Piotr Cyzio, Joanna Raczkowska, Jadwiga LASKA, Zenon Rajfur

Szczegóły: Physical Biology 13(5)054001 (2016) 1–6

Autorzy: Oliwia Kalwasińska, Marcin Gajc, Andrzej Kłos, Krzysztof Orliński, Dorota A. Pawlak, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Łucja RUMIAN, Krzysztof PIETRYGA, Katarzyna RECZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA

Szczegóły: Engineering of Biomaterials 134 (2016) 2–7

Autorzy: Elżbieta PAMUŁA, Bartosz MIELAN

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Elżbieta PAMUŁA, Bartosz MIELAN

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Dorota Babilas, [et al.], Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA

Szczegóły: Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry 205 (2016) 256–265

Autorzy: Timothy E L Douglas, Agata ŁAPA, Katarzyna RECZYŃSKA, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Krzysztof PIETRYGA, [et al.], Elżbieta PAMUŁA, [et al.]

Szczegóły: Biomedical Materials 11(6)65011 ( 2016) 1-13

Autorzy: Urszula CIBOR, Elżbieta PAMUŁA

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Alicja Kazek-Kęsik, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Grzegorz Dercz, Anna Donesz-Sikorska, Elżbieta PAMUŁA, Wojciech Simka

Szczegóły: Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry 204 (2016) 294–306

Autorzy: Elżbieta PAMUŁA

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016

Autorzy: Urszula POSADOWSKA, Monika Brzychczy-Włoch, Anna Drożdż, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Małgorzata Włodarczyk-Biegun, Piotr Dobrzyński, Wojciech Chrzanowski, Elżbieta PAMUŁA

Szczegóły: Expert Opinion on Drug Delivery 13(5) (2016) 613–620.

Autorzy: Urszula POSADOWSKA, Monika Brzychczy-Włoch, Elżbieta PAMUŁA

Szczegóły: Journal of Materials Science Materials in Medicine 27(1) (2016) 1–9

Autorzy: Piotr Rychter, Natalia Śmigiel-Gac, Elżbieta PAMUŁA, Anna Smola-Dmochowska, Henryk Janeczek, Wojciech Prochwicz, Piotr Dobrzyński

Szczegóły: Materials 9(1)64 (2016) 1–17.

The aim of the study was the evaluation of gamma irradiation and electron beams for sterilization of porous scaffolds with shape memory behavior obtained from biodegradable terpolymers: poly(L-lactide-co-glycolide-co-trimethylene carbonate) and poly(L-lactide-co-glycolide-co-"-caprolactone). The impact of mentioned sterilization techniques on the structure of the scaffolds before and after the sterilization process using irradiation doses ranged from 10 to 25 kGy has been investigated. Treatment of the samples with gamma irradiation at 15 kGy dose resulted in considerable drop in glass transition temperature (Tg) and number average molecular weight (Mn). For comparison, after irradiation of the samples using an electron beam with the same dose, no significant changes in structure or properties of examined scaffolds have been noticed. Higher doses of irradiation via electron beam caused essential changes of the scaffolds’ pores resulting in partial melting of their surface. Nevertheless, obtained results have revealed that sterilization with electron beam, when compared to gamma irradiation, is a better method because it does not affect significantly the physicochemical properties of the scaffolds. Both used methods of sterilization did not influence the shape memory behavior of the examined materials.

Autorzy: Alicja Kazek-Kęsik, Joanna Jaworska, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Monika Gołda-Cępa, Małgorzata Pastusiak, Monika Brzychczy-Włoch, Elżbieta PAMUŁA, Andrzej Kotarba, Wojciech Simka

Szczegóły: Surface and Coatings Technology 302 (2016) 158–165

Autorzy: Timothy E. L. Douglas, Grzegorz Krawczyk, Elżbieta PAMUŁA, [et al.], Mirosław M. BUĆKO, [et al.]

Szczegóły: Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 10(11) (2016) 938–954

Autorzy: Timothy E. L. Douglas, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Aleksandra Macuda, Krzysztof PIETRYGA, Elżbieta PAMUŁA

Szczegóły: Acta of Bioengineering and Biomechanics 18(2) (2016) 51–57.

Autorzy: Timothy E. L. Douglas, Agnieszka Dokupil, Katarzyna RECZYŃSKA, [et al.], Małgorzata KROK-BORKOWICZ, [et al.], Krzysztof PIETRYGA, [et al.], Elżbieta PAMUŁA

Szczegóły: Biomedical Materials 11(4) (2016) 045015-1–045015-13

Hydrogels offer several advantages as biomaterials for bone regeneration, including ease of incorporation of soluble substances such as mineralization-promoting enzymes and antibacterial agents. Mineralization with calcium phosphate (CaP) increases bioactivity, while antibacterial activity reduces the risk of infection. Here, gellan gum (GG) hydrogels were enriched with alkaline phosphatase (ALP) and/or Seanol®,a seaweed extract rich in phlorotannins (brown algae-derived polyphenols), to induce mineralization with CaP and increase antibacterial activity, respectively. The sample groups were unmineralized hydrogels, denoted as GG, GG/ALP, GG/Seanol and GG/Seanol/ALP, and hydrogels incubated in mineralization medium (0.1 M calcium glycerophosphate), denoted as GG/ALP_min, GG/Seanol_min and GG/Seanol/ALP_min. Seanol® enhanced mineralization with CaP and also increased compressive modulus. Seanol® and ALP interacted in a non-covalent manner. Release of Seanol® occurred in a burst phase and was impeded by ALP-mediated mineralization. Groups GG/Seanol and GG/ALP/Seanol exhibited antibacterial activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. GG/Seanol/ALP_min, but not GG/Seanol_min, retained some antibacterial activity. Eluates taken from groups GG/ALP_min, GG/Seanol_min and GG/ALP/Seanol_min displayed comparable cytotoxicity towards MG-63 osteoblast-like cells. These results suggest that enrichment of hydrogel biomaterials with phlorotannin-rich extracts is a promising strategy to increase mineralizability and antibacterial activity.

Autorzy: Łucja RUMIAN, Hanna Tiainen, Urszula CIBOR, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Monika Brzychczy-Włoch, Håvard J. Haugen, Elżbieta PAMUŁA

Szczegóły: Materials Science and Engineering C 69 (2016) 856–864

Bone scaffolds are susceptible for bacterial infection when implanted, particularly in compromised bone. Therefore anti-bacterial bone scaffolds are desirable. Here a novel approach to provide bactericidal properties for titanium dioxide scaffolds is proposed. Gentamicin loaded poly(L-lactide-co-glycolide) microparticles were immobilized on the scaffold pore walls by sodium alginate hydrogel. The results show that the microparticles were effectively immobilized on the scaffolds. Desired burst release was observed within the first 8 h and gentamicin dose reached 125 μg from single scaffold that corresponded to ~ 25% of total drug introduced in the system. Following the initial burst, the dose was gradually decreasing up to day 10 and afterwards a sustained release of 3 μg/day was measured. Cumulatively ~ 90% of the drug was delivered up to day 50. Above pattern, i.e. burst release with following sustained release, is desired for prevention of perioperative bone infections: burst release stops local infections during post-implantation “decisive period” while further sustained drug release prevents bacterial recolonization. In vitro studies confirmed antimicrobial activity of released gentamicin against Staphylococcus spp. and cytocompatibility of the system with osteoblast-like cells (MG-63). Thus the system is a viable option for the treatment of bone tissue defects.

Autorzy: Tomasz LIS, Natalia Korzec, Wilhelm Frohs, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ

Szczegóły: Journal of Wood Chemistry and Technology 36(6) (2016) 393–400

In addition to the many benefits of coal tar pitch, these materials are known to contain polycyclic aromatic hydrocarbons. For this reason, studies are being developed to elaborate new, ecologically friendly, alternative binders for carbon–graphite technology. This article presents the results of wood tar recovered during thermal degradation of selected types of woods as alternative binders in the manufacture of carbon materials. Two kinds of wood tars obtained from different raw materials were analyzed. Sawdust thermal conversion makes it possible to obtain carbon binders with a lower coking value and quinoline-insoluble matters in comparison to coal tar pitch. These binders produce significantly reduced emissions of polycyclic aromatic hydrocarbons in carbon–graphite technology. Carbon samples manufactured using wood-derived binders with carbon fillers showed similar density and mechanical compression strength values compared to those based on conventional coal tar pitch binders.

Autorzy: Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Elżbieta DŁUGOŃ, Marta BŁAŻEWICZ, Krzysztof Ficek, Stanisław BŁAŻEWICZ

Szczegóły: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; PL 223650 B1

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania bioaktywnych, resorbowalnych implantów do leczenia ubytków kostnych, w postaci modyfikowanych, resorbowalnych gąbek polimerowych. Porowate struktury wytwarzane z polimerów resorbowalnych są coraz powszechniej stosowane do leczenia i rekonstrukcji tkanki kostnej człowieka. Ubytki kostne, szczególnie o większych rozmiarach, powstające w wyniku urazu, infekcji, zmian degeneracyjnych itp. nie ulegają samoistnemu wygojeniu i stanowią nadal nierozwiązany problem w chirurgii kostnej. Jedyną alternatywą dla auto lub alloprzeszczepów stają się metody z wykorzystaniem kościozastępczych materiałów syntetycznych. Jednym z polimerów, coraz powszechniej stosowanym w medycynie, jest resorbowalny polilaktyd (PLA), należący do grupy poliestrów alifatycznych. Pomimo jego zalet w z astosowaniu w leczeniu tkanki kostnej, nie jest on jednak bioaktywnym materiałem zwiększającym potencjał regeneracyjny tkanki kostnej. Z tego względu, jako fazę modyfikującą matrycę polimerową, często wprowadza się bioaktywne nanododatki, takie jak hydroksyapatyt lub bioszkło.Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania bioaktywnych, resorbowalnych implantów.

Autorzy: Michał DWORAK, Stanisław BŁAŻEWICZ

Szczegóły: Acta of Bioengineering and Biomechanics 18(2) (2016) 71–79.

Autorzy: Patrycja Musioł, Piotr SZATKOWSKI, Maciej GUBERNAT, Aleksandra Wesełucha-Burczyńska, Stanisław BŁAŻEWICZ

Szczegóły: Ceramics International 42(10) (2016) 11603–11610

The work presents results on the manufacture and comparative assessment of the structure and microstructure parameters of polyacrylonitrile polymer (PAN)-based carbon nano- and micro-fibers. Using the same polymer solution, PAN nano- and microfibers were obtained. The PAN nanofibers were obtained by electrospinning, and microfibers were spun using the conventional solution-spinning method. The PAN-based fiber precursors were annealed to 1000 °C, 2000 °C and to 2800 °C. Using X-ray diffraction and Raman spectroscopy, the structural and microstructural parameters of both types of carbon fibers were examined. The morphology of PAN nanofibers and carbon nanofibers (CNF) were studied by SEM. Both types of ex-PAN carbon fibers (nano and micro) have similar the c-axis spacing (d002) values and crystallite sizes after heat treatment to 2000 °C presenting turbostratic structure. HR-TEM images of low temperature CNF show uniform microstructure with the misoriented small carbon crystallites along the fiber axis. The ratio of the integrated intensities of the D and G peaks for carbon nanofibers after heat treatment at 2000 °C was distinctly higher in comparison to carbon microfibers (CF). After additional annealing the fibers to 2800 °C a better structural ordering show CNF. The crystallite sizes (Lc, La) in CNF were distinctly higher in comparison to the crystallites in CF. CF consist of two carbon components, whereas CNF contain three carbon components varying in structural and microstructural parameters. One of carbon phases in CNF was found to have the interlayer spacing close to graphite, i.e. d002=0.335 nm.

Autorzy: Jan Marciniak, Stanisław BŁAŻEWICZ

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016.

Autorzy: Krzysztof Ficek, Jolanta Filipek, Piotr Wojciechowski, Konrad Kopeć, Ewa STODOLAK-ZYCH, Stanisław BŁAŻEWICZ

Szczegóły: Journal of Materials Science. Materials in Medicine 27(2) (2016) 1–8

The aims in treating patients diagnosed with The aims in treating patients diagnosed with critical-sized bone defects resulting from bone cysts are to replace the lost bone mass after its removal and to restore function. The standard treatment is autologous or allogeneic bone transplantation, notwithstanding the known consequences and risks due to possible bone infection, donor site morbidity, bleeding and nerve injury and possible undesirable immune reactions. Additionally, allogeneic grafts are inhomogeneous, with a mosaic of components with difficult-to-predict regenerative potential, because they consist of cancellous bone obtained from different bones from various cadavers. In the present study, a 22-year-old patient with a history of right humerus fracture due to bone cysts was diagnosed with recurrent cystic lesions based on X-ray results. The patient qualified for an experimental program, in which he was treated with the application of a bioresorbable polylactide hybrid sponge filled with autologous platelet-rich plasma. Computed tomography and magnetic resonance imaging performed 3, 6, and 36 months after surgery showed progressive ossification and bone formation inside the defect cavity in the humerus. Three years after treatment with the bone substitute, the patient is pain free, and the cystic lesions have not reoccurred.

Autorzy: Kinga PIELICHOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ

Szczegóły: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; PL 223422 B1

Akrylanowy cement kostny według niniejszego wynalazku eliminuje szkodliwy dla otoczenia efekt cieplny występujący w trakcie jego wiązania, poprzez łatwą modyfikację dostępnych na rynku medycznym cementów kostnych, bez zmiany stosowanych dotychczas procedur chirurgicznych. Zastosowanie do akumulacji energii cieplnej materiału fazowo – zmiennego ze składnikiem aktywnym w postaci PEG, dzięki zachodzącym w nim przemianom fazowym, w czasie których pochłaniane są duże ilości ciepła, umożliwia obniżenie temperatury wiązania materiału do około 45°C. Jednocześnie, zgodnie z normą ISO 5833:2002 pt.: „Implants for surgery - Acrylic resin cements” zostaje zachowany odpowiedni czas wiązania materiału.

Autorzy: Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Aleksandra BENKO

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016.

Autorzy: Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Aleksandra BENKO

Szczegóły: Inżynieria biomedyczna: podstawy i zastosowania. T. 4 Biomateriały, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2016.

Autorzy: Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Ewa STODOLAK-ZYCH, Sylvia Turrell, Franciszek Cios, Magdalena Krzuś, Elżbieta DŁUGOŃ, Aleksandra BENKO, Wiktor NIEMIEC, Marta BŁAŻEWICZ

Szczegóły: Vibrational Spectroscopy 85 (2016) 185–195.

Multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) as a modifying phase on the titanium support can be potentially used for medical purposes as a material for the production of implants or implantable electrodes or for applications for cardiac surgery. Developing better blood compatible biomaterials must be connected with the condition of their anti-thrombogenic characteristic. A carbon nanotube layer was formed on a titanium plate coated in half with MWCNTs to have admission to: MWCNTs coating, to the Ti/MWCNTs interface region at the MWCNTs coating edge and finally to the Ti support. The Raman measurements were performed in two different locations: in the interface/edge region of the titanium and MWCNTs coating and in the center of the MWCNTs layer. For each of these positions, measurements in two different depths were performed: on the sample top surface of the MWCNT layer and near the bottom of the MWCNTs layer, i.e. at the titanium support interface. The studied sample regions differ in G-, D- and D′-mode structural characteristics as dispersion, crystallinity, the size of the arranged domains, and the distance between the point defects. The phase boundary region is more disordered and exposed to a greater surface tension. These features influence the interactions with albumin which represented the material behavior in contact with the tissue. The MWCNTs coating is hydrophilic (contact angle ∼55°), in the border area this value increases to ∼60°, then Ti support is hydrophobic (∼98°). Two dimensional correlation analysis allows us to unravel albumin-MWCNTs' interaction. The cross-peaks show a contribution from G+ and G− carbon nanotubes bands and protein secondary structure demonstrating the formation of a film on the surface of the test sample and indicate the change of the albumin conformation during adhesion.

Autorzy: Aleksandra BENKO, Agata Przekora, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Marek NOCUŃ, Grażyna Ginalska, Marta BŁAŻEWICZ

Szczegóły: Applied Physics A 122(4) (2016) 447-1–447-13

Autorzy: Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Ewa STODOLAK-ZYCH, Wojciech Piś, Elżbieta DŁUGOŃ, Aleksandra BENKO, Marta BŁAŻEWICZ

Szczegóły: Journal of Molecular Structure, 1124(spec. iss.) (2016)