Publikacje 2016

Autorzy: SZARANIEC Barbara, GRYŃ Karol, Mazurkiewicz Stanisław, Drop Romuald, Woźny Zenon, Majcher Paweł, Wieczorek Jarosław, Cygan Rafał

Szczegóły: Biuletyn Urzędu Patentowego 6 (2016) 4-5

Autorzy: Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Elżbieta DŁUGOŃ, Marta BŁAŻEWICZ, Krzysztof Ficek, Stanisław BŁAŻEWICZ

Szczegóły: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; PL 223650 B1

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania bioaktywnych, resorbowalnych implantów do leczenia ubytków kostnych, w postaci modyfikowanych, resorbowalnych gąbek polimerowych. Porowate struktury wytwarzane z polimerów resorbowalnych są coraz powszechniej stosowane do leczenia i rekonstrukcji tkanki kostnej człowieka. Ubytki kostne, szczególnie o większych rozmiarach, powstające w wyniku urazu, infekcji, zmian degeneracyjnych itp. nie ulegają samoistnemu wygojeniu i stanowią nadal nierozwiązany problem w chirurgii kostnej. Jedyną alternatywą dla auto lub alloprzeszczepów stają się metody z wykorzystaniem kościozastępczych materiałów syntetycznych. Jednym z polimerów, coraz powszechniej stosowanym w medycynie, jest resorbowalny polilaktyd (PLA), należący do grupy poliestrów alifatycznych. Pomimo jego zalet w z astosowaniu w leczeniu tkanki kostnej, nie jest on jednak bioaktywnym materiałem zwiększającym potencjał regeneracyjny tkanki kostnej. Z tego względu, jako fazę modyfikującą matrycę polimerową, często wprowadza się bioaktywne nanododatki, takie jak hydroksyapatyt lub bioszkło.Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania bioaktywnych, resorbowalnych implantów.

Autorzy: Kinga PIELICHOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ

Szczegóły: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; PL 223422 B1

Akrylanowy cement kostny według niniejszego wynalazku eliminuje szkodliwy dla otoczenia efekt cieplny występujący w trakcie jego wiązania, poprzez łatwą modyfikację dostępnych na rynku medycznym cementów kostnych, bez zmiany stosowanych dotychczas procedur chirurgicznych. Zastosowanie do akumulacji energii cieplnej materiału fazowo – zmiennego ze składnikiem aktywnym w postaci PEG, dzięki zachodzącym w nim przemianom fazowym, w czasie których pochłaniane są duże ilości ciepła, umożliwia obniżenie temperatury wiązania materiału do około 45°C. Jednocześnie, zgodnie z normą ISO 5833:2002 pt.: „Implants for surgery - Acrylic resin cements” zostaje zachowany odpowiedni czas wiązania materiału.