Publikacje 2016

Autorzy: E. STODOLAK - ZYCH, A. BENKO, P. SZATKOWSKI, E. Długoń, M. Nocuń, C. Paluszkiewicz, M. BŁAŻEWICZ

Szczegóły: Journal of Molecular Structure 1126 (2016) 94–102