Pracownia technologii kompozytów

 • urządzenia mikrotechnologiczne do wytwarzania kompozytów ze składników ceramicznych, polimerowych i węglowych: nawijarki do włókien, piece i reaktory wysokotemperaturowe z kontrolowaną atmosferą, suszarki, autoklaw
 • wtryskarka pionowa śrubowa
 • wyciągarka do włókien

Pracownia mikrotechnologii i badań biomateriałów

 • aparat do produkcji ultra-czystej wody (PURE Lab UHQ, Vivendi Water,
 • system do oczyszczania wody metodą odwróconej osmozy HP5HQ,
 • komora laminarna (Mikrofil, Karstulan Matali Oil),
 • komory manipulacyjne,
 • komory inkubacyjne,
 • suszarki próżniowe,
 • urządzenia do pakowania i sterylizacji biomateriałów

Pracownia badań właściwości mechanicznych

 • uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Zwick 1435,
 • maszyna wytrzymałościowa Tira-Test,
 • urządzenie do badań zmęczeniowych,

Pracownia badań powierzchni

 • system do pomiaru kąta zwilżania i wyznaczania energii powierzchniowej (DSA 10, Kruss),
 • mikroskop sił atomowych (AFM)
 • mikroskop stereoskopowy
 • profilometr