Thermal analyses laboratory

  • DSC
  • TG
  • DMA

Biological analyses lab

Pracownia badań powierzchni

Laboratory of carbon materials and composites

  • spektrometr FTIR (Bruker Tensor 27)
  • analizator termiczny TG/DSC z analizatorem gazów FTIR (Netzsch, Bruker)
  • urządzenie do badania temperatury mięknienia i kroplenia (Mettler)
  • ultrawirówka (Sigma 3-30KS)
  • ubijak Fischer’a (Multiserw)
  • piece rurowe do karbonizacji i grafityzacji

Pracownia badań właściwości mechanicznych

Pracownia mikrotechnologii i badań biomateriałów

Laboratory of composites technology