Dr inż. Maciej Gubernat

E-mail
maciej.gubernat@agh.edu.pl
Pokój
paw. B6 BR6
Telefon
+48 12 617 24 98

ORCID: 0000-0002-5424-1091
Scopus: 57189005106
Publikacjehttps://bpp.agh.edu.pl/autor/gubernat-maciej-18057

Przebieg ścieżki zawodowej

 • Adiunkt WIMiC AGH (2020-obecnie)
 • Asystent WIMiC AGH (2018-2020)
 • Staż w firmie Cobex Polska Sp. z o.o. (2018)

Przebieg ścieżki naukowej

 • Doktor, kierunek Inżynieria Materiałowa, WIMiC AGH (2018)
 • Magister, kierunek Inżynieria Materiałowa, WIMiC AGH (2013)
 • Inżynier, kierunek Inżynieria Materiałowa, WIMiC AGH (2012)

Zainteresowania naukowe

 • Syntetyczne materiały węglowe i grafitowe w postaci ziarnistej i włóknistej, nanomateriały węglowe, materiały kompozytowe oraz nanokompozytowe zawierające fazę węglową. Modyfikacje materiałów węglowych dodatkami ceramicznymi.
 • Wytwarzanie i synteza materiałów pochodzenia węglowego: synteza nanomateriałów węglowych, wytwarzanie materiałów nanokompozytowych, wytwarzanie wyrobów z syntetycznego węgla i grafitu
 • Badanie struktury i mikrostruktury, badanie powierzchni. badanie właściwości fizycznych, mechanicznych, termicznych węgla,

Realizowane projekty

 • Grant współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), Innowacyjny system wzmacniania konstrukcji budowlanych naprężonymi taśmami z kompozytów węglowych, 2013-2014 (wykonawca)
 • Grant współfinansowany ze środków Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Alternatywne spoiwa o obniżonej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych dla technologii materiałów węglowych i grafitowych, 2014 – 2016 (wykonawca)
 • Grant finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2014/13/B/ST8/01195), Nanowłókna i nanorurki węglowe - porównanie obu nanoform węgla na odpowiedź biologiczną w warunkach in vitro, 2017 (wykonawca)
 • Grant finansowany przez firmę SGL Carbon Polska - światowego producenta syntetycznych materiałów węglowych i grafitowych, Ceramiczne nanododatki jako katalizatory procesu grafityzacji, 2013-2017 (wykonawca)
 • Grant finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (2019/03/X/ST5/00684), Synteza nanorurek węglowych wspomagana nowymi katalizatorami krzemianowymi, 2019-2020 (kierownik projektu)
 • Grant finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), LAminowana STalowa rura osłonowa - Polska Innowacja w PrzEwiertach horyzontalnych, 2020-2021 (wykonawca)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Węglowe

Dydaktyka

 • Engineering of Functional Materials (wykład + seminarium)
 • Inżynieria Materiałów Funkcjonalnych (wykład + seminarium)
 • Biomateriały i Kompozyty (wykład + seminarium)
 • Syntetyczne Materiały Węglowe (seminarium)
 • Nanokompozyty Polimerowo-Węglowe (seminarium)
 • Materiały Kompozytowe (laboratorium)
 • Materiały Polimerowe (laboratorium)

Wypromowane prace dyplomowe

 • Maciej Baran, Analiza technologii cięcia wzdłużnego stali, praca inżynierska, WIMiC AGH, 2019
 • Mateusz Dziki, Wpływ nanomateriałów węglowych na parametry użytkowe kompozytów polimerowych, praca magisterska, WIMiC AGH, 2019
 • Natalia Kurnyta, Otrzymywanie materiałów węglowo-ceramicznych o podwyższonej odporności na utlenianie, praca magisterska, WIMiC AGH, 2019
 • Maciej Łacheta, Projekt i wykonanie felgi kompozytowej do zastosowania w bolidzie klasy Formuła Student, praca magisterska, WIMiR AGH, 2019
 • Igor Łukasiewicz, Projekt kompozytowej deski surfingowej z hydroskrzydłem o napędzie elektrycznym, WIMiR AGH, 2019
 • Izabela Pszczoła, Orientowane nanowłókna węglowe, praca inżynierska, WIMiC AGH, 2020
 • Dominik Kotala,  Synthesis and analysis of hierarchical carbon nanotubes from aligned carbon fibers - Co, Ni nanocomposites, praca inżynierska, WIMiC AGH, 2020
 • Maksym Krupa,  Kompozyty węglowo-ceramiczne o podwyższonej odporności termicznej, praca inżynierska, WIMiC AGH, 2020
 • Michał Chwaluk, Dobór i wytworzenie materiału kompozytowego wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań trybologicznych, praca magisterska, WIMiC AGH, 2020
 • Anna Kowalewska, Wpływ alternatywnych spoiw bazujących na cukrach na właściwości i stabilność mas węglowych, praca magisterska, WIMiC AGH, 2020
 • Beata Plewa, Wykorzystanie resztek i pyłów filtracyjnych pochodzących z procesu produkcji materiałów CFL i CE jako surowców do produkcji nawęglaczy i spulchniaczy stosowanych w procesach metalurgicznych, praca magisterska, WIMiC AGH, 2020
 • Izabela Swatek, Technologia wytworzenia kompozytowego pokładu łodzi solarnej AGH Solar Boat, WIMiC AGH, 2020