Maciej Gubernat, PhD

E-mail
maciej.gubernat@agh.edu.pl
Room
Bld. B6 BR6
Phone
+48 12 617 24 98