Prace dyplomowe

Badanie właściwości bakteriobójczych materiałów kompozytowych modyfikowanych grafenem

Opiekun: Dr inż. B. Szaraniec

Typ pracy: magisterska

Wydział: WEAIiIB

Nowe biokompozyty z wykorzystaniem różnych form celulozy

Opiekun: Dr inż. P. Szatkowski

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Badania właściwości zmęczeniowych i udarności kompozytów typu "sandwich" dla celów lotniczych

Opiekun: Dr inż. P. Szatkowski

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Syntetyczne materiały węglowe impregnowane oksywęglikiem krzemu

Opiekun: Prof. dr hab. inż. J. Chłopek

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Otrzymywanie warstw węglowych typu „buckypaper”

Opiekun: Prof. dr hab. inż. S. Błażewicz

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Polimerowe kompozyty konstrukcyjne modyfikowane nanoformami węgla

Opiekun: Prof. dr hab. inż. M. Błażewicz

Data obrony: 2015

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Kompozyty polimerowo-ceramiczne dla potrzeb budownictwa

Opiekun: Prof. dr hab. inż. M. Błażewicz

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC