Prace dyplomowe

Właściwości mechaniczne materiałów szklano-ceramicznych przeznaczonych do stomatologii estetycznej

Opiekun: Dr inż. W. Piekarczyk

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Badanie właściwości mechanicznych polimerowych cementów kostnych

Opiekun: Dr inż. W. Piekarczyk

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Trwałość modelowych, syntetycznych macierzy zewnątrzkomórkowych

Opiekun: Dr inż. E. Stodolak - Zych

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Polimerowe membrany włókniste do separacji cząstek stałych

Opiekun: Dr inż. E. Stodolak - Zych

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Włókniste membrany polimerowe jako nośniki leków

Opiekun: Dr inż. E. Stodolak - Zych

Typ pracy: magisterska

Wydział: WEAIiIB

Badanie własciowści mechanicznych kompozytów w układzie hydrożel/grafen

Opiekun: Dr inż. B. Szaraniec

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC

Warstwy kompozytowe na implantach tytanowych

Opiekun: Dr inż. B. Szaraniec

Typ pracy: magisterska

Wydział: WIMIC